Lappens Skud (Kalevala II)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Kalevala II (F.Ohrt).jpg
Kalevala
som Folkedigtning og National-Epos

Ferdinand OhrtIV. De enkelte Sanges Historie

Lappens Skud
(VI).


Efter ny Kalevalas Fremstilling er den Lap der skyder Väinö samme Person som unge Joukahainen, der jo har gammel Tort at hævne. Enkelte folkelige Opskrifter sammenkæder virkelig »Sangerkampen« og »Lappens Skud«, dog saaledes at Väinös Modpart i begge Episoder enten kaldes Lap eller Jouko. Lönnrot tog dette til Forbillede ved Udgaven 1849, kun med Indskud af Ainosangen og Fiskeriet (IV- V), samt med Lap og Jouko sat jævnsides (her som i Sangerkampen). I gamle Kalevala havde han fulgt Folkets sædvanlige Syngemaade: Lappens Skud som Indledning til Skabelseskvadet uden Motivering af Skyttens Had.


Kun i finsk og russisk Karelen samt Østerbotten, ikke sydligere, kendes nærværende Sang, og den er aldrig fundet som Enkeltsang. (I finsk Karelen er Lappen mager, og Väinö selv rammes; i Dvina Len er Lappen skævøjet, og Väinö rider paa en Hest eller Elg, der rammes af Skuddet.) Kvadets oprindelige Form og dets Ælde er det ikke lykkedes at blive klar over. Skildringen af Jouko der ruster sig og skyder tre Gange, stammer fra en yndet Tryllesang. Andre Træk frembyder i visse Opskrifter iøjnefaldende Lighed med Kvadet om Lemminkäinens Død. I een Variant styrter Väinö ned i Tuonifloden; i nogle nordlige Opskrifter trækker Pohjafruen ham siden i Land med en Rive; i een klager Helten: Der kommer aldrig Liv i den døde (sml. XV 287); ikke sjælden advarer »to Kvinder, tre Naturdøtre« Lappen mod at skyde, jfr. XXVI 77-78, der vist oprindelig har hørt til »Lemminkäinens Død«. J. Krohn slutter at »Lappens Skud« er en fordrejet Form af selve dette Dødskvad med Ombytning af Heltens Navn, medens K. Krohn mener at maatle blive staaende ved, at det har været en særlig Sang, der undertiden er bleven sammenblandet med »Dødskvadet« (paa Grund af den lignende Afslutning) eller har optaget Træk fra dette.


Hvis vi her har et gammelt Kvad for os, i hvilket Väinö oprindelig er den ene Person, styrker dette Opfattelsen af ham som en sangkyndig Vandaand: Han tænkes at færdes paa Vandet uden Baad, og Skyttens Moder er klar over at med hans Død svinder Sangkunsten fra Verden. Men det er ogsaa muligt at Väinös Navn (ligesom siden hans Hest i russisk Karelen) i ret sene Tider er laant fra Sangerkampen; i saa Fald kan det kun siges at han stadig spiller sin gamle Rolle godt.