Liten vallpiga (Variant: Inga lilla)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


60. Liten vallpiga
Variant: Inga lilla


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius


1. Inga lilla ståndar i qvarnen och mal,
Och bättre hon sjunger än näktergal.
Månde jag få sofva hos dig, Inga, liten och väna!


2. Och konungen talte till småsvenna så:
»Och hvem är det, som på gullharpan slår?»


3. »Och ingen är det, som på gullharpan slår;
Men Inga lill' står i qvarnen och mal.»


4. »Och hör du, min småsven, hvad jag dig säga må:
Du bed nu Inga liten för mig ingå!»


5. »Och inte kan jag inför konungen gå,
Jag är väl inte klädder ann' i valmaret grå.»


6. »Och draga hvad klädning, du draga vill;
Men mig skall du följa för konungen in.»


7. Och Inga lilla in genom dörren hon steg,
Och konungen henne med ögonen neg.


8. »Och Inga lilla, Inga lill', du sjunger för mej!
Det bästa stenhus i min stad det vill jag gifva dej.»


9. »Och inte har jag sjungit eller väjet deruppå,
Det bästa stenhus i er stad det kan jag väl få.»


10. »Och Inga lilla, Inga lilla, sjung för mej!
Det bästa skepp i floden det vill jag gifva dej.»


11. »Och inte har jag sjungit eller väjet deruppå,
Det bästa skepp, i floden går, det kan jag väl få.»


12. »Och Inga lilla, Inga lilla, sjung för mej!
Den bästa gångarn i mitt stall den vill jag gifva dej.»


13. »Och inte har jag sjungit eller väjet deruppå,
Den bästa gångarn i ert stall den kan jag väl få.»


14. »Och Inga lilla, Inga lilla, sjung för mej!
Den röda gullsadeln vill jag gifva dej.»


15. »Och inte har jag sjungit eller väjet deruppå,
Den röda gullsadeln kan jag väl få.»


16. »Och Inga lilla, Inga lilla, sjung för mej!
En utaf mina tjenare vill jag gifva dej.»


17. »Och inte har jag sjungit eller väjet deruppå,
Den bästa tjenaren, som ni har, den kan jag väl få.»


18. »Och Inga lilla, Inga lilla, sjung för mej!
Och sjelf är jag konung, mig gifver jag dej.»


19. Och Inga lilla hon begynte uppå:
För henne dansa' stickor, för henne dansa' strå.


20. Och Inga lill' sjöng fyra, hon sjunger väl fem,
För henne dansar kungen och alla hans män.


21. Och kungen tog Inga lilla, satte på sitt knä,
Så gaf han henne gullring och fäste henne med.


22. Och kungen tog Inga lilla, lade på sin arm,
Gaf henne gullkronan och drottninganamn.
Månde jag få sofva hos dig, Inga liten, och väna!


_____


Se varianter af denne vise:
Variant 1: Liten vallpiga
Variant 2: Stolts Gundela liten vallkulla
Variant 3: Inga liten qvarnpiga
Variant 4: Stolts Elin