Liten vallpiga (Variant: Inga liten qvarnpiga)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


60. Liten vallpiga
Variant: Inga liten qvarnpiga


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius


1. Konungen han vaknade, i högan loft låg:
»Hvem är det, som på min gullharpa slår?»
In inunder ekelund så grönan.


2. »Ingen är det, som pä gullharpa slår:
Det är Inga lilla; i qvarnen hon mal.»


3. Konungen han talte till småsvenner så:
»I bedjen Inga lilla inför mig gå!»


4. »Huru skall jag kunna inför konungen gå?
Jag är ju bara klädder i valmaret grå.»


5. Inga lilla in genom dörren steg,
Och konungen henne med blida ögon neg.


6. »Inga lilla, Inga lill', qväd visan för mig!
En silkesstickad kjortel den vill jag gifva dig.»


7. »En silfverstickad kjortel det passar jag ej på;
Men nog så kan jag qväda visan ändå.»


8. »Inga lilla, Inga lill', qväd visan för mig!
Ett skepp i kungafloden det vill jag gifva dig.»


9. »Ett skepp i kungafloden det passar jag ej på;
Men nog så kan jag qväda visan ändå.»


10. »Inga lilla, Inga lill', qväd visan för mig!
Mitt halfva kungarike det vill jag gifva dig.»


11. »Ditt halfva kungarike det passar jag ej på,
Men nog så kan jag qväda visan ändå.»


12. »Inga lilla, Inga lill', qväd visan för mig!
Mitt eget unga lif det vill jag gifva dig.»


13. »Ditt eget unga lif det passar jag ej på;
Men nog kan jag qväda visan ändå.»


14. Hon qvädde en och hon qvädde två,
Då började liken utur grafvarna uppstå.


15. Hon qvädde tre och hon qvädde fem,
Då dansade konungens alla hofmän.


16. Hon qvädde fem och hon qvädde sju,
Då dansade konungen med sin unga brud.


17. Inga lilla satte sig på rödan gullstol,
Och konungen sjelf satte guldkronan på.
In inunder ekelund så grönan.


_____


Se varianter af denne vise:
Variant 1: Liten vallpiga
Variant 2: Stolts Gundela liten vallkulla
Variant 3: Inga lilla
Variant 4: Stolts Elin