Liten vallpiga (Variant: Stolts Gundela liten vallkulla)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


60. Liten vallpiga
Variant: Stolts Gundela liten vallkulla


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius


1. Konungen ståndar i högan lofts bur:
»Hvem är det, som blås i min förgylda lur?»
Så stolt var den Gundela.
Ungersven och vi, vi vinna henne aldrig.


2. »Det är väl ingen lur, fast eder tyckes så:
Det är en vallkulla, klädd i valmaret grå.»


3. Konungen talte till småsvenner två:
»I beden liten vallkulla inför mig gå!»


4. »Och inte kan jag inför konungen gå,
Jag är inte klädd i annat än vallmaret grå.»


5. Och Gundela sig oppför trapporna sprang,
Och röda gullspännet på marmorsten klang


6. Och Gundela sig inför konungen steg,
Och konungen henne med milda ögon neg.


7. »Stolts Gundela, stolts Gundela, du lek en lek för mig!
Ett stenhus uti staden det vill jag gifva dig.»


8. »Ett stenhus uti staden det kan jag väl få;
Men än mig lyster ej på min gullharpa slå.»


9. »Åh, kära du stolts Gundela, du lek en lek för mig!
Silfver och gullpenningar det vill jag gifva dig.»


10. »Silfver och gullpenningar det passar jag ej på;
Men intet lyster mig på min gullharpa slå.»


11. »Kära du stolts Gundela, du lek en lek för mig!
Den yppersta af mina herrar den vill jag gifva dig.»


12. »Den yppersta af edra herrar den passar jag ej på;
Men än mig lyster ej på min gullharpa slå.»


13. »Kära du stolts Gundela du lek en lek för mig!
Prinsen, min broder, den vill jag gifva dig.»


14. »Prinsen, eder broder, den passar jag ej på;
Men än mig lyster ej på min gullharpa slå.»


15. »Åh, kära du stolts Gundela, du lek en lek för mig!
Halfva mitt rike det gifver jag dig.»


16. »Halfva ditt rike det passar jag ej på;
Men än mig lyster ej på min gullharpa slå.»


17. »Och kära du stolts Gundela, du lek en lek för mig!
Sjelfva unga konungen den vill jag gifva dig.»


18. »Och är det så, jag unga konungen kan få,
Se, da lyster mig på min gullharpa slå.»


19. Första slaget hon på gullharpan slog,
Konungens hjerta det lekte och det log.


20. Andra slaget hon på gullharpan lät,
Konungens hjerta var nära det grät.


21. Tredje slaget, som på gullharpan klang,
För henne dansade alla konungens hofmän.


22. Fjerde slaget hon på gullharpan månd' slå,
För henne så dansade båd' stickor och strå.


23. Konungen tog Gundela allt uti sin famn,
Gaf henne guldkrona och drottningnamn.


24. »Och rest hafver jag öfver vatten och land,
För det jag skulle vinna Islands konung till min man.»
Så stolt var den Gundela.
Ungersven och vi, vi vinna henne aldrig.


_____


Se varianter af denne vise:
Variant 1: Liten vallpiga
Variant 2: Inga liten qvarnpiga
Variant 3: Inga lilla
Variant 4: Stolts Elin