Mader-ačče og Mader-akka eller Mader-akko

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Jens Andreas Friis
Lappisk Mythologi


Jens Andreas Friis


Gudelære
2. Himmelens og Luftens Guder

§ 20.
Mader-ačče og Mader-akka eller Mader-akko


Kun en enkelt Forfatter, nemlig Jessen, omtaler Mader-ačče og med den Bemærkning, at hans Mærke eller Tegn ikke fandtes paa alle Runebomme; thi det var kun de rigtig kyndige Noaider, som kjendte ham. Paa de Runebomme, hvor denne Guddom fandtes, var han dels aftegnet som en Trekant, dels som en Sexkant. Paa Runebommen No. 7. Fig. 3 betegnes han "som en Mand, der ligger næsegrus." Efter Noaidernes Forklaring skulde han have sin Bopæl "aller øverst oppe i Luften, tæt op under Himmelen," (og Nogle gav ham derfor paa Runebommen Plads ved Rađien kiedde), "saaledes at der fra Mader-ačče gik en krum Vei eller Gang hen til Solens øverste Straale," (se Runeb. No. 7). Begge Ord i dette Gudenavn ere ægte lappiske. Mader er en afledet Form af made eller mada, som betyder: Rod, Oprindelse, det første Grundlag for alle legemlige Gjenstande, Stammen paa et Træ, Foden af et Bjerg, det Indre af Fastlandet. Mader og Gen. maddar forekommer kun i Sammensætninger, f. Ex. Mader-ačče eller Maddar-ačče, Stamfader, Maddar-aggja, Farfaders Fader, Mader-akko, Mormoders Moder, Maddar-agja ačče, Olderfaders Fader, o. s. v. Efter Castrén skulde mader eller madder være det finske manner eller manter, af maa, Jord. Mader-ačče skulde saaledes egentlig betyde Jordfader, ("Erdevater"), en Benævnelse, der skulde tyde paa, at Lapperne havde dyrket Jorden som Guddom og betragtet den som alt Levendes Fader. Men om saa var, synes det ogsaa rimeligt, at de havde anvist Mader ačče Plads nede paa Jorden eller i Jorden og ikke oppe i Himmelen. Man skulde heller være tilbøielig til at tro, at Lapperne have tænkt sig Solen som alt Levendes Ophav; thi efter Noaidernes Beretning "skulde nemlig denne Mader-ačče, eller Stamfader, i Forening med Solen meddele Liv og Bevægelse til alle de Ting, som ere under Solen,[1]" hvorom mere § 21.

Ogsaa Mader-ačče havde, ligesom næsten alle lappiske Guder, en Hustru, Mader-akka, Stammoder, (akka, Hustru), der som Kvinde dog maatte indtage en lavere Plads end Manden; thi Kvinden er blandt Lapperne, som blandt andre, med dem beslægtede Folkeslag, Manden dybt underordnet. Medens Mader-ačče boede "allerøverst oppe i Luften," havde hans Hustru sit Tilhold i den "midterste Luftstrækning," og fra Solens 4de og nederste Straale gik der en Tværstreg eller Vei hen til Mader-akka eller, som hun ofte benævnes, Mader-akko. En lignende Streg eller Vei findes ogsaa antydet paa Runebommen No. 1, 4 og 8. Begge disse Guddomme havde Del i alle Menneskers og Dyrs Tilblivelse, men endnu vigtigere var den Virksomhed, som tillagdes deres 3 Døtre. Lappernes Forestillinger om disse vil derfor blive fremstillet i efterfølgende Afdeling, der begynder med de jordiske Guder.


Fodnoter

  1. Jessen. Pag. 14.