Necken (Variant)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


73. Necken
Variant


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Necken han kläder af sin stygga sjöahamn,
Så kläder han sig till en herreman.
Med den äran.


2. Necken rider sig till grefvens gård,
Och ute står jungfrun och kammar gult hår.


3. »Och lyster sköna jungfrun åt kyrkan fara?
Sjelf så vill jag köresven vara.»


4. »Och väl lyster mig åt kyrkan fara;
Lyster det dig att min köresven varar»


5. Och Hållfast han körde den kyrkovägen fram,
Så bergen de remna’ och jorden skalf.


6. »Hållfast, och Hållfast, du kör ej så fast!
Mina tömmar ä' af silke och inte af bast.»


7. »Inte vånnar jag, hvaraf tömmen är gjord,
Men ändå så skall jag köra dig fort.»


8. Och när som de kommo till kyrkan fram,
Så lyfte han jungfrun ur förgyllande karm.


9. Och Necken han gångar sig åt kyrkan in,
Så mången man då bleknade om kind.


10. Och konungen han vände sig på rödan gullstol:
»Hvarfra är du kommen, riddare god?»


11. »Och jag är kommen från främmande land;
Hållfast, Hållfast, det är mitt namn!»


12. Men när som presten välsignelsen las,
Så springer Necken ur kyrkan med hast.


13. När messan var sjungen och folket for hem,
Stod jungfrun qvar med sin fästeman än.


14. Han lyfte skön jungfrun i förgyllande karm,
Så körde han sig den vägen allt fram.


15. Och när som de kommo der midt uppå bro,
Så stapplade hästen på rödan gullsko.


16. Och hästen han stappla' på rödan gullsöm,
Så körde han jungfrun midt uti ström.


17. »Och Hållfast, Hållfast, du hjelp mig i land!
Och dig skall jag gifva mitt röda gullband.»


18. »Ditt röda gullband det kan jag väl få;
Men aldrig skall du på Guds gröna jord gå.»


19. »Och Hållfast, Hållfast, hjelp mig ur nöd!
Och dig vill jag gifva min gullkrona röd.»


20. »Din gullkrona röd den kan jag väl få;
Men aldrig skall du på Guds gröna jord gå.»


21. »Och hemma gråter fader och hemma gråter mor,
Och hemma gråter syster och hemma gråter bror!»


22. »Och gråta så mycket de gråta må;
Men aldrig skall du på Guds gröna jord gå!»
Med den äran.


_____


Se Variant af denne vise