Odd Snorrason biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Biografisk oversigt

Odd (Munk) Snorrason
1100-talletOddr Snorrason, isl. hist. Forf. i sidste Halvdel af 12. Aarh. O. var af en gl Stormandsslægt, men der vides saa godt som intet om hans Liv, undtagen at han var præsteviet og opholdt sig længe som Munk i det berømte litterære Tingørekloster, samtidig f. Eks. med Sverres Biograf Karl Jonsson. O. skrev paa Latin en Fremstilling af Olaf Tryggvason’s Liv. Originalen er tabt, men der haves en isl. Oversættelse i 3 forsk., til Dels defekte Bearbejdelser (A M 310, 4°, udg. af P. Groth 1895; Sthlm 20, 4° mbr, udg. af P. A. Munch 1853 og Ups. Univ. Bibl. 4—7 Fol., udg. smst.; et lille Brudstykke). Som hist. Forf. er O. temmelig ukritisk og lettroende. Hans Saga er fuld af Legender og Urimeligheder; han kan fortælle det samme i to Former uden at se, at det er eet og det samme. Han begaar kronologiske Umuligheder, og hans selvstændige Kombinationer er i Reglen urigtige. Til Trods for alle disse Fejl er hans Saga et vigtigt Kildeskrift, saa meget mere som det er blevet benyttet af senere historiske Forfattere som Snorre. O.’s Kilder har været de gamle, men stærkt religiøst farvede og med Tildigtninger udsmykkede Traditioner om Kong Olaf. Sagaen er vistnok forfattet omkr. 1190. (Litt.: F. Jónsson, »Oldn.-Oldisl. Litt. Hist.«, II, og de der citerede Afhandlinger).
F. J.

Kilde: Salmonsens konversationsleksikon (1915-1930)