Om Eddan (KL) Regensmál

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Eddan
om och ur de fornnordiska
guda- och hjältesångerna

Karl Ljungstedt


Diktcykeln om Volsungarna, Giukungarna, Atle och Iormunrekr.
Regensmál
(R)Den samling af brottstycken ur skilda kväden, som man brukar sammanfatta under denna titel, är i det hela att betrakta som en prolog till det följande sorgespelet.


Först berättas det, huru gudarna dräpa Otr och förpliktas af Hreiðmarr att erlägga böter. Loke begifver sig då till Andvaraforsen och fångar gäddan (= dvärgen) Andvare. När han fått henne i sitt nät, spörjer han:


Hvad är du för fisk,
som simmar här i forsen
och dig ej mot faran värnar?
Lämna mig
din dolda skatt,
om lifvet du vill rädda!


Gäddan svarar:


Andvare jag heter,
Oenn var min fader.
Mången fors jag genomfarit.
Onda makter
mig ha dömt
att i vatten städse vada.


Loke tvingar nu Andvare att lämna allt sitt guld, och när denne äfven måste gifva sin ring, uttalar han förbannelsen:


Detta guld, som
Gustr[1] förr egde,
skall två bröders
bane vålla
och skall väcka
strid bland hjältar.
Sorg min skatt skall
alla bringa.


Gudarna erlägga därpå åt Hreiðmarr de fordrade böterna, och Loke upprepar Andvares förbannelse:


Nu dråpet är sonadt
och guldet du fått;
men vet, det dig ofärd skall bringa.
Det ej dina söner
skall lända till lycka,
skall varda dem båda till bane.


Denna spådom börjar snart gå i fullbordan. Då nämligen Hreiðmarr ej vill gifva sina söner deras andel i böterna, dräper honom Fáfner och bemäktar sig skatten, hvarefter Regenn börjar stämpla mot sin broders lif.


Därpå förtäljes, huru Regenn uppmanar Sigurd att döda Fáfner samt smider ihop bitarna af Sigmundrs svärd, hvarefter Sigurd drager i härnad mot konung Lyngve Hundingsson för att hämnas sin fader. Under färden träffar han en gammal enögd man, som gifver honom en mängd värdefulla råd, hvilka i mycket påminna om Hávamál. När Sigurd sedan fällt konung Lyngve, äggar honom Regenn på nytt att dräpa Fáfner, och Sigurd samtycker nu härtill. Det är detta, den unge hjältens stordåd, som behandlas i Fáfnesmál.Fodnoter

  1. Gustr, ett obekant namn. Möjligen någon af Andvares förfäder.