Om Sinfjøtles Død (F.W.Horn)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Den ældre Edda


Oversat af
Frederik Winkel Horn
1869


Om Sinfjøtles Død
(Sinfjøtlalok)


Sigmund Vølsungs Søn var Konge i Frankenland; ældst iblandt hans Sønner var Sinfjøtle, den anden var Helge og den tredje Hamund. Borghild, Sigmunds Hustru, havde en Broder, han og Sinfjøtle bejlede til den samme Kvinde, og saa dræbte Sinfjøtle ham. Men da han kom hjem, bad Borghild ham fare bort igjen, men Sigmund bød hende Bøder, og dem tog hun imod. Ved Gravøllet bar Borghild øllet om; hun tog et stort fuldt Horn og bar det for Sinfjøtle; men da han saae i Hornet, skjønnede han, at der var Edder i. »Den Drik er forgjort«, sagde han til Sigmund. Sigmund tog Hornet og tømte det. Det siges om Sigmund, at han var saa haardhudet, at Edder hverken kunde skade ham indvendig eller udvendig, men alle hans Sønner kunde taale det udvendig. Borghild bar et andet Horn for Sinfjøtle og bad ham at drikke, det gik ligesom første Gang. Atter bar hun et Horn til ham, og denne Gang lagde hun Haan til, om han ikke drak. Han sagde ligesom før til Sigmund, men han svarede: »Lad Skjægget si det, min Søn«. Saa drak Sinfjøtle, og døde strax. Sigmund bar ham langt bort i sine Arme, til han kom til en lang og snæver Fjord, der var et lidet Skib og i det var en Mand. Da Sigmund havde baaret Liget ud i Baaden, kunde den ikke bære mer. Manden sagde til ham, at at han skulde gaa udenom Fjorden, selv stødte han fra Land og forsvandt strax. — Kong Sigmund bode længe i Danmark, som var Borghilds Land: siden foer han sønderpaa til Frankenland, til det Rige han havde der. Han tog Kong Ølimes Datter Hjørdis til sin Viv, og deres Søn var Sigurd. Kong Sigmund faldt i en Kamp mod Hundings Sønner, saa giftede Hjørdis sig med Alf, Kong Hjalpreks Søn. Sigurd voxede op der i sin Barndom; Sigmund og alle hans Sønner vare langt forud for alle andre Mænd i Væxt og Kraft, og Mod og Manddom, men fremst blandt dem alle var Sigurd: om ham sige alle de gamle Frasagn, at han har overgaaet alle Mænd og været den gjæveste blandt alle Hærkonger.