Om de grønlandske biskoppers segl (CCR/FM)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif
GHM 3.jpg


Grønlands historiske mindesmærker III


XXXVII
Om de grønlandske biskoppers segl


paa dansk ved

Finnur Magnússon og C. C. Rafn
Tab. I. Biskoppelige segl fra Grønland. Kobberstikk, fra Grønlands historiske Mindesmærker Vol.3 (1845).

Disse Aftryk eller Tegninger af dem ere stukne i Kobber paa Afbildningerne Tab. I.

Fig. 1. Biskop Henriks Segl 1388. Efter en Tegning i den Klevenfeldske Samling af aftegnede Sigiller, sammenlignet med et utydeligt Aftryk i Geheimearchivet. Under Biskoppens Brystbillede, omgivet af gothiske Gavlzirater, sees sandsynligviis hans Familievaaben. Omskriften er afslidt. Under vort Diplom Nr. 16; see ovenfor III, 131.

Fig. 2. Efter en Tegning i samme Samling, Afdelingen Grönland. Af Omskriften, i gothiske Majuskler, ere disse Ord kun synlige: IAGOBI - DEI GR. Seglet fremstiller en Biskop, siddende paa en ved begge Sider med Dyrefigurer udsmykket Stol, med en Bispestav i den venstre Haand, i det han oplöfter den höire til Velsignelse. Klevenſeld har vistnok antaget Originalen for en grönlandsk Biskop Jacobs Segl, og maa vel have haft Grunde derfor; jfr. Fig. 3, 5.

Fig. 3. Efter 3 originale Aftryk i Geheimearchivet. En under en gothisk Thronhimmel, med Söiler ved Siderne, siddende Biskop, med den til Velsignelse oprakte höire Haand og denne tydelige Omskrift i gothiske Minuskler: s. jacobi de. gra. epi. garden. Nedenunder sees et Vaabenskjold med en Biskops Brystbillede, som er anbragt i en skraa Stilling. Seglet har tilhört Biskop Jacob (kaldet Teppe) 1117. See vore Diplomers Nr.-53–55, III, 154, 155.

Fig. 4. Efter Originalen i Arne Magnussens Diplomsamling, Biskop Gregorius's Segl 1150. Et Vaabenskjold med Bjelker, der er anbragt i det gothiske Ornament som kaldes Trekompas. Omskriften, hvortil der findes Spor, er nu ikke læselig. See vore Diplomers Nr. 64, III, 180, samt Anhanget Nr. 7 (1112) III, 891.

Fig. 5. Efter en Tegning i Langebeks Samling af aftegnede Sigiller, fra et Diplom, udgivet eller forvaret i Rostock 1187; see ovenfor III, 191 (hvor 1181, i 14de Linie, er en Trykfejl). Vaabenskjoldet er der beskrevet. I Omskriften: SECRETV IACOBI EPIGADENSIS. have vi gjættet at det sidste Ord maatte læses GARDENSIS (ligesom man i lignende Indskrifter finder Rigsted for Ringsted o.s.v.). Efter vor Begjering er Originalen blevet forgjeves eftersögt i de rostockske Archiver.

Fig. 6. Efter en Tegning i samme Samling. Originalen udstædt af Biskop Vincentius, var af 1537; jfr. III, 198, Diplom Nr. 78. W. E. skal betyde: Wincentius Episcopus.