Om projektet «Norröna texter och kväden»

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk.gif Islandsk.gif Dansk.gif Svensk.gif Faeroysk.gif Engelsk.gif


Om projektet «Norröna texter och kväden»

Projektet «Norröna texter och kväden» har som målsättning att förmedla norrön litteratur på Internet. Utöver källtexter på originalspråket kommer man att kunna finna olika översättningar på nyare skandinaviska språk, klassiska vetenskapliga texter och annat bakgrundsmaterial. I huvudsak äldre material, författat innan år 1900.

Projektet som är under ständig utveckling blev öppnat för publik 2005-08-01. Målet är att göra textsamlingarna så omfattande som möjligt. Fokus kommer att sättas på användarvänlighet, alla texterna skall vara korrekturlästa, sökbara och tillgängliga i utskriftsvänligt format. Meningen är att Norröna texter och kväden skall vara till nytta och glädje för både fackfolk och lekmän. Arbetet har kommit igång väl, men ännu återstår en del av de i nuläget planlagda uppgifterna. Projektet har fått adressen www.heimskringla.no

Av upphovsrättsliga skäl kommer en liten del av textmaterialet att vara lösenordsskyddat och otillgängligt för allmänheten.

År 2002 blev «Kulturformidlingen Norrøne Tekster og Kvad» registrerad i Enhetsregisteret som enskild firma.


Projektet «Norröna Texter och Kväden» söker samarbetspartners


Finansiering

Projektet «Norröna Texter och Kväden» är ett privat initiativ. Kostnader för teknisk drift och utrustning betalas av de undertecknade. Projektet har endast utgifter och inga intäkter. Fram till nu har många tusen arbetstimmar lagts ned på projektet, förutom utgifter vid inköp och hyra av teknisk utrustning och inköp av relevant litteratur. Då det är förbundet en del kostnader med projektet, söker det ekonomiska bidrag genom offentliga och privata stödinrättningar och sponsorer, och i begränsad grad också utifrån reklam och genom eventuellt «stödmedlemskap».

Att betala eventuella bidragsgivare är givetvis en ekonomisk omöjlighet. Den viktigaste belöningen får betraktas vara prestige och förmedlingsglädje. Alla seriösa bidragsgivare kommer självklart att få ett erkännande, ett omnämnande, för sina bidrag.

Alla ekonomiska bidrag mottages med stort tack. Önskar du eller ditt företag ge ekonomiska bidrag? Ta kontakt!


Projektet «Norröna texter och kväden» söker frivilliga korrekturläsare

Det tyngsta och mest tidskrävande arbetet är korrekturläsningen. Förutsättningen för att kunna hjälpa till med korrekturläsning är, att man har en egen PC eller att man i varje fall har tillgång till en PC. Det är en fördel om man är rutinerad i användningen av det ordbehandlingsprogram som man har innan man påbörjar den egentliga korrekturläsningen. Det är också viktigt att man har goda kunskaper i alla de nordiska språken, danska, svenska och norska (bokmål/nynorska) i äldre och nyare versioner. Det är också en fördel om man har vissa kunskaper i förhållande till den norröna litteraturen och till det gamla norröna språket, och till modern isländska och färöiska. Men det sistnämnda är inte alltid en nödvändighet om man ser till vad som faktiskt skall korrekturläsas. Uppdraget går ut på att jämföra den digitala texten på skärmen med den tryckta utgåvan. Den digitala texten som är inskannad på PC:n med hjälp av en skanner och ett OCR-program innehåller ofta fel som måste rättas manuellt. Den färdiga digitala texten skall således vara identisk med den tryckta utgåvan. Detta är ett krävande arbete som bara kan utföras med argusögon. Korrekturläsningen är det viktigaste och mest prestigefyllda bidraget som man kan tillföra projektet.

Det finns också behov av hjälp med inskanning av böcker för textredigering och korrekturläsning. Förutsättningen för att kunna hjälpa till med inskanning av texter är att man själv har tillgång till kraftfull PC-utrustning, skanner och nödvändiga kunskaper i användningen av programvaran.


Avgränsning av projektet

Målet är att göra samlingen av norrön litteratur så omfattande som möjligt. I praktiken kommer den viktigaste begränsningen att vara tillgången till texter. Det säger sig självt att ett så omfattande projekt inte kan byggas upp på alla fronter samtidigt. Vilka områden som först blir täckta eller får bredast eller bäst täckning kommer att bero på vem som bidrar till projektet i varje fas av processen.


För kontakt och närmare information ta kontakt.

Carsten Lyngdrup Madsen
Jesper Lauridsen
Jon Julius Sandal