Rađien bardne eller Rađien kiedde

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Jens Andreas Friis
Temaside: Samisk religion og mytologi

Lappisk Mythologi


Jens Andreas Friis


Gudelære
I. Overhimmelske Guder

§ 11.
Rađien bardne eller Rađien kiedde


Rađien ačče havde ogsaa en Søn, som dels ligefrem kaldes Rađien bardne, Rađien’s eller Almagtens Søn, f. Ex. paa Runebom No. 2. Fig. 5, hvor han er aftegnet i Menneskeskikkelse, dels, og almindeligere, Rađien kiedde. Forholdet mellem Fader og Søn var — efter Jessen — saaledes, at Rađien ačče ikke selv skabte nogen Ting eller umiddelbart tog Del i Verdensstyrelsen, men havde "forlenet sin Søn med en saa stærk Kraft, at denne skabte og frembragte alle Ting. Disse To raadede over al Skabning, bød og befalede over alle andre Guder, baade de himmelske, jordiske og underjordiske, endog over Rutu eller det onde Væsen. Ligesom Rađien kiedde endog maatte ære Rađien ačče som en Helligdom, saaledes udrettede han selv paa egen Haand Intet, uden han dertil havde faaet Kraft og Befaling af Rađien ačče".

Det her skildrede Forhold mellem Rađien ačče og Rađien bardne minder saa stærkt om Joh. Evang. 1ste Kap. eller den kristelige Lære om Gud Faders Forhold til Guds Søn, at det aabenbart ikke kan være ægte lappisk. Udtrykket kiedde maa være en af de saa hyppigt forekommende feilagtige Skrivemaader for kiette eller gietta, der betyder Haand. Paa Runebommen No. 7. Fig. 2 betegnes nemlig denne Radien kiedde "som en Bygning, hvis 2 Støtterader paa begge Sider skulde betegne hans Hænder, hvormed han gjorde og formanede, lavede og styrede alle Ting". Jessen. Pag. 12.