Riddar Olle (Variant 1)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


33. Riddar Olle
Variant 1


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Riddar Olle han rider allt söder under ö,
Der fäste han stolts Svaneli och tänkte hon var mö
Riddar Olle.


2 Han fäste henne mö, han förde med sig hem,
Och alla kungens hofmän de kände henne igen.


3. Stolts Svaneli hon klädde sin tärna till brud,
Gaf henne guldkrona och silfverskrud.


4. De ledde den bruden i brudehus,
Och sjelfver stod stolts Svaneli och bar för henne ljus.


5. De ledde den bruden i brudestol,
Och sjelfver stod stolts Svaneli och drog af hennes skor.


6. De ledde den bruden i brudebänk,
Och sjelfver stod stolts Svaneli och bar för henne skänk.


7. Riddar Olle han hade en gammal sängefäll;
Han kunde så väl tala som riddar Olle sjelf.


8. »Och hör du, riddar Olle, hvad jag dig säga vill:
En mö gick ur din säng, men en sköka kom igen.»


9. »Och hör du, stolts Svaneli, hvad jag dig säga vill:
Och hvar var du, när du miste äran din?»


10. »Min fader han var en så underlig man,
Han bygde min bur så nära ned vid strand.»


11. »Han bygde mig en bur så nära ned vid strand,
Der alla kungens hofmän de skulle ro i land.»


12. »Elfva var de, som min bur nederbröt,
Men der var ej mer än en, som min ära åtnjöt.»


13. »Och han hade krusadt och kringskuret hår,
Och vackrare riddare jag aldrig än såg.»


14. »Hans växt var så rank, och hans skuldra så bred,
Han hofva' som en kämpe, när han till striden red.»


15. »Han gaf mig i fäste ett silfverbodda skrin,
Och maken finnes ej från Dannemark och hit.»


16. »Af honom fick jag de guldröda band,
Dem band han om min snöhvita arm.»


17. »Af honom fick jag en harpa af guld,
Derpå jag månde spela, när jag blef sorgefull.»


18. »Och han gaf mig en silfverbodder knif;
Jag önskar den satt i hans hjerta och lif!»


19. »Och kära stolts Svaneli, du tala inte så!
Ty jag är nu fader åt dina barn de små.»
Riddar Olle._____


Se varianter af denne vise:
Riddar Olle
Variant 2