Sången om Allvis

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Reprint Add.jpg


Erik Brate: Eddan
Heimskringla Reprint
Eddan
De nordiska guda- och hjältesångerna


Översättning från isländskan av
Erik Brate


Sången om Allvis


Allvis sade:
1.
"Att bänkarne breda
skall bruden nu med mig
i sällskap hemåt hasta.
För att bli måg jag skyndat,
det menar nog envar;
man skall ej hänge sig åt vila hemma."

Tor sade:
2.
"Vad är det för en bjässe?
Vi är så blek du på näsan?
Låg du i natt hos lik?
Tycke av en turs
tycks mig hos dig vara.
Du är ej för bruden boren."

Allvis sade:
3.
"Allvis jag heter,
hålles under jorden,
under sten har jag varaktig stad.
Betalning för vapen
att taga jag kommit;
ingen bindande löfte bryte!"

Tor sade:
4.
"Jag skall bryta,
ty brudens gifte
jag främst bestämmer som fader.
Jag var ej hemma,
då hon dig lovades;
enda giftoman bland gudar är jag."

Allvis sade:
5.
"Vad är det för en man,
som myndighet påstår
över fagerglänsande flicka?
Av folk, som vitt färdas,
dig få torde känna.
Vilkens maka har din moder varit?"

Tor sade:
6.
"Ving-Tor jag heter,
vida jag strövat,
son jag till Sidgrane är.
Utan mitt samtycke
ungmön du ej får
och gynnas ej med detta gifte."

Allvis sade:
7.
"Samtycket ditt
vill snart jag hava
och gynnas med detta gifte;
äga vill jag hellre
än utan vara
denna mjällvita mö."

Tor sade:
8.
"Möns älskog
skall icke förmenad
varda dig, vise gäst,
om du ur varje
värld kan säga
allt, vad jag veta vill."

9.
"Säg du mig, Allvis -
alla varelsers öde
väntar jag, dvärg, att du vet -
vad månne väl den jord,
som framför människorna ligger
heter i varje värld?"

Allvis sade:
10.
"Jord säges bland människor,
men slätt hos asarne,
vanerna kalla den vägar;
alltid grön jättarne,
alferna den groende,
gudarne där uppe grus."

Tor sade:
11.
"Säg du mig, Allvis -
alla varelsers öde
väntar jag, dvärg, att du vet -
vad himmelen,
som av havet föddes,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
12.
"Himmel den heter bland människor,
högvalv bland gudar,
vindvävare kalla den vaner,
uppvärlden jättar,
alferna fagertak,
dvärgarne drypande sal."

Tor sade:
13.
"Säg du mig, Allvis -
alla varelsers öden
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru månen
som människor se,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
14.
"Måne den heter bland människor,
men molntapp hos gudar,
svänghjul de säga hos Hel,
skyndaren jättarne
men skenet dvärgarne,
om tideräknarn alferna tala."

Tor sade:
15.
"Säg du mig, Allvis -
alla varelsers öden
väntar jag, dvärg, att du vet -
hur den sol, som människors
söner skåda,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
16.
"Sol den heter bland människor,
"sunna" hos gudar,
den kalla dvärgar Dvalins leksak,
evigglöd jättar,
alferna fagerhjul
och allklar asars söner."

Tor sade:
17.
"Säg du mig, Allvis -
alla varelsers öden
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru de skyar,
som skicka oss skurar,
heta i varje värld!"

Allvis sade:
18.
"Skyar de heta hos människor,
skyfallshopp hos gudar,
vindflarn dem vanerna kalla,
ovädersväntan jättarne,
alferna väderkraft,
hölje de kallas hos Hel."

Tor sade:
19.
"Säg du mig, Allvis -
alla varelsers öden
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru vinden,
som vidast far,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
20.
"Vind den heter bland människor,
viftaren hos gudar,
gnäggarn hos de väldiga väsen,
gormaren hos jättar,
gnyfaren hos alfer,
vinaren han heter hos Hel."

Tor sade:
21.
"Säg du mig, Allvis -
alla varelsers öden
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru lugnet,
som ligga plär,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
22.
"Lugn det heter hos människor,
lindring hos gudar,
vindslut det vanerna kalla,
övervärme jättarne,
alferna dagsstillhet,
dvärgarne dagens ro."

Tor sade:
23.
"Säg mig du, Allvis -
alla varelsers öden
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru den sjön,
som skepp ro på,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
24.
"Sjö den heter bland människor,
vida skivan hos gudar,
vanerna kalla den våg,
jättarne ålhem
alferna vätskeämne,
namnet djupt hav giva den dvärgar."

Tor sade:
25.
"Säg mig du, Allvis -
alla varelsers öden
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru elden,
som för allt folk brinner,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
26.
"Eld den heter bland människor,
men bland asarne flamma,
vanerna kalla den våg,
jättarne slukaren,
den svedande dvärgar,
den hastige han kallas hos Hel."

Tor sade:
27.
"Säg mig du, Allvis -
alla varelsers öden
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru skogen,
som skuggar människorna,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
28.
"Skog den heter hos människor,
man på slätten hos gudar,
hos Hels folk höjdsidans tång,
eldaren hos jättar,
hos alferna fagergrenig,
hos vise vaner spö."

Tor sade:
29.
"Säg mig du, Allvis -
alla varelsers öden
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru natten,
Norves dotter,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
30.
"Natt hon heter bland människor,
mörker bland gudar,
mask kalla henne väldiga makter,
oljus jättarne,
alferna sömngamman,
drömväverska kalla henne dvärgar."

Tor sade:
31.
"Säg mig du, Allvis -
alla varelsers öden
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru säden,
som sås av människorna,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
32.
"Bjugg den heter bland människor
och 'barr' hos gudar,
hos vanerna heter den växt,
äta jättarne den kalla,
alferna vätskeämne,
hänghuvud heter den hos Hel."

Tor sade:
33.
"Säg mig du, Allvis -
alla varelsers öden
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru ölet,
som allt folk dricker,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
34.
"Öl det heter bland människor,
bland asarne brygd,
rusande vätska hos vaner,
klar dryck det heter hos jättar
och kallas mjöd hos Hel,
supning hos Suttungs söner."

Tor sade:
35.
"I ett bröst
jag aldrig såg
så många minne från fordom.
Dock av mycket svek
nu sviken du är:
kvar uppe till dagsljus, dvärg!
Nu skiner solen i salen."