Sønnetabet (Grundtvig)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Skjaldekvad


Sønnetabet
af Egil Skallagrimsson


gendigtet af
Svend Grundtvig


fra
Egils Saga
genfortalt af H. H. Lefolii


Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme
Kjøbenhavn, 1875
(Andet oplag)
Anne Marie Carl Nielsen (1863-1945):
Sønnetabet (1899)
Egil Skallagrimsson med liget af den druknede søn Bødvar
Borgarnes, Island
Foto: J. J. Sandal © 2012
1.
Træg og tung
er Skjaldens Tunge,
mat og mødig
Mandens Hu;
skummende skyller ej
Skjaldemøden,
dorsk og doven
som Dødsø den gaar.


2.
Fuglelet fordum
fløj mig Sangen
højt mod Himlen
fra Hu’ens Rede;
nu høres kun Stormen
hyle paa Nesset
over Ættehøjen,
mens Ugler tude.


3.
Med min Æt
det mod Enden lider,
snart ene stander
stormslagne Eg;
mødig vorder den Mand,
som til Gravens Mulm
bærer sine bedste
Børn og Frender.


4.
Grant jeg end mindes
min Moders Død,
min Faders Fald
er end frisk i min Hu;
lad da mit Lovkvad
løve den Stamme,
som skygge og skjerme
skal deres Minde!


5.
Tidt ogsaa vaagner
Mindet om Thorolv,
min Broder, hvem selv
jeg i Højen bar;
naar Hild mig høder,
naar Had mig truer,
da føler jeg bedst,
jeg er broderløs.


6.
Tidt man trænger
til trofast Støtte,
vingeskudt vakler
den venneløse;
Tro og Love
trives nu ilde,
mest onde Urter
under Isen gro.


7.
Blodet binder
bedre end Eder;
naar Svorne svige,
ej svigte de Baarne;
men Broder ej bliver
af anden Mands Barn;
og Søn faar sig ingen,
uden selv han ham avler.


8.
End smerter det Slag
mig Odin slog,
da han min Gunnar
i Gudhjem hented,
Ættens Adeltræ,
som vi opelsked,
jeg og min Hustru,
vort Hjerteskud.


9.
Ham sved Sots
og Sygdoms Aande,
saa bort han visned
af denne Verden;
uden Last
og uden Lyde
han lagdes paa Baare
og bares i Høj.


10.
Tungt er at tælle
tabte Frender,
tungest Tab
er dog end at tælle;
grummest mig ramte
Ran og Øge,
da Ættens Skjold
de skylled fra Bord.


11.
Grumt var det Brud
paa Ættens Gjærde,
som Bølgen brød,
da den Bødvar tog;
ulægt og aabent,
med Edder blandet
er det Saar, som Søen
nys slog i mit Bryst.


12.
Kunde Hevn for min Harm
med Haand jeg tage,
med Asers Gjesteven
var det da ude;
med Vaaben da vog jeg
Vindens Broder,
Ran skulde rødme
og raadne i Dybet.


13.
Men Guderne le
af Gubbens Trusel,
mod Kjølens Knuser
for kort er min Arm;
slap og slunken
synker den Haand nu,
som kraftig har krystet
klingende Spær.


14.
Det veed jeg for vist
— saa meget des værre— :
var den spæde Spire
kun sparet en Stund,
da var den vorden
et veldigt Sværdtræ
med Skjerm og Skygge
for Skjaldens Æt.


15.
Han var sin Faders
fuldtro Ven,
agted kun føje,
hvad andre hued;
min anden Ungdom,
min Alders Glæde,
min Støttestav
og min Stolthed var han.


16.
Fjernt fra sin Fader
er nu han faren
ad venlige Veje
over Vindens Herberg;
glad han nu ganger
i Gladhjems Sale,
hvor fuldt op af Frender
han for sig fandt.


17.
Saa haardt har Ravnes
Ven mig rammet,
end han ej ynkes,
end maa jeg leve,
end Tankens Stavn
styre fremad
gjennem Sorgens Bølger
i bælmørke Nat.


18.
Tro har jeg tjent,
trygt har jeg stolet
paa Sejerfader,
Suttungs Bane;
Vild og Venskab
var os imellem,
til brat han brød
vort Venskabs Baand.


19.
Til Viles Broder,
Valhals-Drotten,
nu ej kan jeg ofre
af Hjertens Lyst;
dog maa jeg mindes,
at Mimes Ven
bød mig den bedste
Bod for Vaande.


20.
Han mig skjenked
med Skjaldemjøden
Ordets Idræt,
ypperst at nævne,
ramme Runer
at riste og raade,
at løfte i Lys,
hvad i Løn var dulgt.


21.
Uden Gru,
men og uden Glæde
Hel ser jeg stande
hist ude paa Nesset;
vælge jeg vil ej,
skjønt villig jeg følger;
lægge Odin da Lodden
for Liv eller Død!