Sangen om Alvis (F.W.Horn)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Den ældre Edda


Oversat af
Frederik Winkel Horn
1869


Sangen om Alvis


Dværgen Alvis:
1. Hynder brede paa Bænke,
nu skal Brud i Hus mig følge.
Hvermand tænker jeg maa synes,
jeg har skyndt mig at faa Svogre, -
hjemme styrres ej vor Ro.


Thor:
2. Hvad mon du er for en Pusling?
hvi er du saa bleg om Næbet?
har i Nat ved Lig du været?
Thurselød, mig tykkes, har du,
ej er du til Brudgom født.


Alvis:
3. Alvis hedder jeg, i Jorden
har min Bo jeg under Stenen;
hid jeg kommen er at gjæste
Kærredrotten[1]; Ingen bryde
bør den Pagt som bandtes fast.


Thor:
4. Jeg maa bryde den, thi Brudens
Kaar jeg kaare maa som Fader;
ej jeg hjemme var, da Løftet
gaves dig; kun jeg kan fæste
iblandt Guder Møen bort.


Alvis:
5. Hvem er du, som her vil raade
over Møen fin og fager?
faa er de, som dig mon kjende,
selv af Folk, som vidt har vandret,
hvem har avlet dig, du Tyksak?


Thor:
6. Vingthor hedder jeg og Sidskjæg
hedder han, der Søn mig kalder,
viden om jeg foer i Verden.
Aldrig skal du med min Vilje
drikke Brudkjøb med den unge
Mø, og aldrig hende faa.


Alvis:
7. Giv du mig nu flux dit Minde
og lad mig det Brudkjøb drikke;
heller vil jeg hende eje
end foruden hende være,
Møen fin og hvid som Sne.


Thor:
8. Ej vil jeg dig Møen nægte,
vise Gjæst, om du kan sige
Tidender fra hver en Verden,
Alt, hvorom jeg spørge vil.


Alvis:
9. Vel maa du mig spørge Vingthor,
da det lyster dig at vide,
hvortil Dværgevidskab duer,
alle Verdner ni jeg gjæsted,
alle Ting jeg skued grant.


Thor:
10. Først du, Alvis, da mig sige
- alting, Dværg, jeg tænker, véd du –
hvordan Jorden, som sig breder
ud for Menneskenes Fødder,
nævnes i hver enkelt Verden?


Alvis:
11. Jord de kalde den i Mandhjem,
Eng blandt Aser, Vej blandt Vaner,
Altidgrøn imellem Jætter,
Alfer Groende den nævne,
Lér blandt Dværge er dens Navn.


Thor:
12. Dernæst, Alvis, du mig sige
- alting, Dværg, jeg tænker, véd du –
hvordan Himlen, sét af Alle,
nævnes i hver enkelt Verden?


Alvis:
13. Himmel hedder den i Mandhjem,
Varmer kaldes den af Guder
og af Vaner Vindens Væver,
Ophjem hedder den blandt Jætter,
Fagerloft hos lyse Alfer,
Drypsal kalde Dværge den.


Thor:
14. Dernæst, Alvis, du mig sige
- alting, Dværg, jeg tænker, véd du –
hvordan Maanen, som vi skue,
nævnes i hver enkelt Verden?


Alvis:
15. Maane hedder den i Mandhjem,
Guder Straaleren den kalde,
Rullehjul hos Hel den hedder,
Jætter Ileren den kalde,
Dværge Skin, og mellem Alfer
Tidens Tæller er dens Navn.


Thor:
16. Dernæst, Alvis, du mig sige
- alting, Dværg, jeg tænker, véd du –
hvordan Solen, som vi skue,
nævnes i hver enkelt Verden?


Alvis:
17. Sol de kalde den i Mandhjem,
Dagens Stjerne mellem Guder,
Dvalins Legetøj blandt Dværge,
Glorød hedder den hos Jætter,
Fagerhjul hos lyse Alfer,
og hos Asers Sønner Glands.


Thor:
18. Dernæst, Alvis, du mig sige
- alting, Dværg, jeg tænker, véd du –
hvordan Skyerne, som blande
sig med Regnens tætte Byger,
nævnes i hver enkelt Verden?


Alvis:
19. Skyer hedde de i Mandhjem,
Bygevarslere hos Guder,
Vindens Skibe mellem Vaner,
Regnbud hedde de hos Jætter,
Uvejrsvoldere hos Alfer,
og i Helhjem Taagehjelme.


Thor:
20. Dernæst, Alvis, du mig sige
- alting, Dværg, jeg tænker, véd du –
hvordan Vinden – vidt den farer -
nævnes i hver enkelt Verden?


Alvis:
21. Vind de kalde den i Mandhjem,
Vifteren imellem Guder,
Vrinskeren hos vise Vaner,
Jætterne den Hyler nævne,
Buldreren de lyse Alfer,
Hvirvler hedder den hos Hel.


Thor:
22. Dernæst, Alvis, du mig sige
- alting, Dværg, jeg tænker, véd du –
hvordan Vindens dybe Slummer,
nævnes i hver enkelt Verden?


Alvis:
23. Vindstille hedder den i Mandhjem,
Vindens Hvile mellem Guder,
Vindro hos de vise Vaner,
Jætter Lummerhed den nævne,
Alfer Dagens Mildner, Dværge
kalde den for Dagens Søvn.


Thor:
24. Dernæst, Alvis, du mig sige
- alting, Dværg, jeg tænker, véd du –
hvordan Havet, som vi ro paa,
nævnes i hver enkelt Verden?


Alvis:
25. Sø de kalde det i Mandhjem,
altid Hvilende blandt Guder,
Vaner Vove, Jætter Aalehjem,
Alfer alle Vandes Moder,
Dyb blandt Dværge er dets Navn.


Thor:
26. Dernæst, Alvis, du mig sige
- alting, Dværg, jeg tænker, véd du –
hvordan Ildens hede Flamme,
nævnes i hver enkelt Verden?


Alvis:
27. Ild de kalde den i Mandhjem,
Aser Flamme, Vaner Lue,
Graadig hedder den blandt Jætter,
og Forbrænderen hos Dværge,
Øder hedder den hos Hel.


Thor:
28. Dernæst, Alvis, du mig sige
- alting, Dværg, jeg tænker, véd du –
hvad det Træ, som gror i Jorden,
nævnes i hver enkelt Verden?


Alvis:
29. Træ de kalde det i Mandhjem,
Jordens Manke mellem Guder,
Bjergtang hedder det i Helhjem,
Alfer Fagerkvist det kalde,
Jætter Blusser, Vaner Vaand.


Thor:
30. Dernæst, Alvis, du mig sige
- alting, Dværg, jeg tænker, véd du –
hvordan Natten, Nørves Datter,
nævnes i hver enkelt Verden?


Alvis:
31. Nat blandt Mennesker hun kaldes,
Dagens Fjende mellem Guder,
Dagens Kaabe mellem Vaner,
Dværge Drømmedis den kalde,
Alfer Søvnglad, Jætter Mørk.


Thor:
32. Dernæst, Alvis, du mig sige
- alting, Dværg, jeg tænker, véd du –
hvordan Sæden, som vi lægge,
nævnes i hver enkelt Verden?


Alvis:
33. Korn de kalde den i Mandhjem,
Aser Frø og Vaner Spire,
Æde kaldes den af Jætter,
og af Alfer Vædskesuger,
Skrumpen hedder den hos Hel.


Thor:
34. Dernæst, Alvis, du mig sige
- alting, Dværg, jeg tænker, véd du –
hvordan Øllet, som vi drikke,
nævnes i hver enkelt Verden?


Alvis:
35. Øl de kalde det i Mandhjem,
Aser Mundgodt, Vaner Drikke,
Jætterne de klare Draaber,
Suttungs Sønner Gildeglæder,
og hos Hel det hedder Mjød.


Thor:
36. Aldrig traf jeg saadan Vidskab,
i ét Bryst saa mange Stave,
dog jeg siger, du er svegen,
stor var Svigen, du er fangen
af den lyse Dag, thi Solen
skinner nu i Salen ind[2].


Fodnoter

  1. Thor.
  2. Dværge og den slags Væsener kan ikke taale Solen, men blive til Sten, naar de overraskes af den, hvilket Folketroen har mange Exempler paa.Note: I Winkel Horns oversættelse er versene ikke nummererede. Dette fungerer i en trykt udgave, men bliver uoverskueligt i en digital, derfor har versene her fået fortløbende numre efter den rækkefølge de står i i den trykte udgave. / clm.