Sendingen

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Carl Chr. Th. Andersen
(1828-1883)
Islandske Folkesagn og Eventyr

Sendingen
i dansk oversættelse ved
Carl Andersen
1862


En Kone sad engang ved sin Gjerning inde i Badstuen. Foruden hende var der ikke flere Mennesker paa Gaarden; thi Bonden var gaaet fra Hjemmet i et eller andet Ærinde og alle Tjenestefolkene vare beskjæftigede udenfor Huset. Da traadte en Dreng ind i Badstuen, lav af Væxt, men meget trivelig. Han spurgte Konen, om hvor Bonden var henne, men hun skyndte sig ikke med at fortælle det; thi hun syntes ilde om Drengen. Han spurgte da igjen om Bonden, med hvem han sagde, at han skulde tale og det ordentlig, og han maatte ikke tøve. Konen spurgte ham da, om hvad Ærinde han havde og om hun ikke kunde tage imod Besked. Da Drengen svarede Nei hertil, sagde Konen: »Jeg troer ikke, at saadan en Prop, som Du er, har Meget at gjøre imellem Hænderne paa min Mand. Eller kan Du blive større, end Du nu er?« Drengen meente, at det kunde han nok. Hun bad om at maatte see en Prøve derpaa, ellers troede hun ham ikke. Da voxede Drengen lidt efter lidt, indtil han blev stor, som en Trold, og naaede op til Taget. Konen sagde, at ham tog man nok ikke der, hvor man satte ham, og hun bad ham nu om igjen at blive, som han før havde været. Han gjorde saa. Da spurgte Konen ham, om han nu forholdsviis kunde gjøre sig lige saa lille, som han kunde gjøre sig stor, og ønskede at see en Prøve derpaa. Det sagde han Ja til, og lidt efter lidt blev han nu mindre, indtil han blev af Størrelse som en Spurv. Da fremtog Konen en lille Flaske, og spurgte, om han kunde gjøre sig saa lille, at han kunde komme ned i den. Øieblikkelig gjorde Drengen sig til en Flue og krøb ned i Flasken; men Konen var ikke seen til at smøge en Kalvehinde over Flasken, og nu maatte Fyren finde sig i at kure dernede.

Da Bonden kom hjem, gav Konen ham Flasken, og fortalte ham det Hele. Han blev glad over sin Kones List, tog imod Flasken og gik bort med den; men hvad der blev af den, fik siden Ingen at vide.