Sinfjøtles Endeligt (V.B.Hjort)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Vilhelm Billeskov Hjort (1813-1867)


Reprint Add.jpg


Vilh. B. Hjort: Den gamle Edda
Heimskringla Reprint
Den gamle Edda
- eller Oldemo'r


Overført på nudansk af
Vilhelm B. Hjort
1865


22. Sinfjøtles EndeligtSigmund Vølsungesøn var Konge i Frakland, Sinfjøtle var hans ældste Søn, den anden Helge, den tredje Hamund. Borghild, Sigmunds Kone, havde en Broder, som hed Gunnar, men Sinfjøtle, hendes Stifsøn, og Gunnar bejlede begge til samme Kvinde, og derfor dræbte Sinfjøtle ham. Da han kom hjem, bød Borghild ham at drage bort, men Sigmund tilbød hende Pengebøder, og dem maatte hun modtage.

Men ved Arveøllet bar Borghild Drikken frem; hun tog et stort Horn, fuldt af Gift, og bragte Sinfjøtle det; men da han saae i Hornet, skjønnede han, at der var Gift i, og sagde til Sigmund: "den Drik er for stærk mættet." Sigmund tog Hornet og drak det ud. Man siger, at Sigmund var gjort haard, saa at Gift ikke kunde skade ham; hverken indvendig eller udvendig; men alle hans Sønner kunde taale Gift udvendig paa Huden.

Borghild bragte Sinfjøtle et andet Horn, og bød ham drikke, men Alt gik som før. End tredie Gang bragte hun ham Hornet med Skoser, hvis han ikke tømte det. Han sagde som før til Sigmund, men denne svarede: "lad Mundskjægget da sie, Søn!" — Sinfjøtle drak, og døde i det samme.

Sigmund bar ham et langt Stykke Vej i sine Arme, og kom til en lang smal Fjord, hvor der laae et lille Fartøj med een Mand paa, der tilbød Sigmund Overfart. Men da Sigmund lagde Liget ud paa Fartøjet, var Baaden fuldt lastet; Manden sagde, at Sigmund skulde gaae inden om Fjorden — stødte Fartøjet fra Land, og forsvandt strax.

Kong Sigmund opholdt sig længe i Danmark i Borghilds Rige, efterat han havde faaet hende. Siden drog han sønder paa til Frakland til det Rige, han ejede der. Da fik han Hjørdis, Kong Eylimes Datter, deres Søn var Sigurd. Kong Sigmund faldt i et Slag mod Hundings Sønner, og Hjørdis giftede sig med Alf, Kong Hjalpreks Søn; der voxede Sigurd op i sin Barndom.

Sigmund og alle hans Sønner overgik langt alle andre Mænd i Styrke, Væxt, Kjækhed og alskens Færdighed. Sigurd var af Alle den fortrinligste, og i gamle Sagn siger Man altid, at han overgik alle andre Mænd og var den berømteste af Hærkongerne.