Slutningsbemærkning om de overhimmelske Guder

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Jens Andreas Friis
Temaside: Samisk religion og mytologi

Lappisk Mythologi


Jens Andreas Friis


Gudelære
I. Overhimmelske Guder

§ 13.
Slutningsbemærkning om de overhimmelske Guder


De svenske Forfattere kjende ikke saa stort Antal Guder, som de norske. De nævne saaledes aldeles ikke de overhimmelske. Heller ikke alle norske Forfattere kjende Rađien ačče. Paa Runebommen No. 2 findes han aftegnet ikke blot med Hustru og Søn, men han har ogsaa en Noaide til sin Tjeneste. Paa Runebom No. 7 findes baade Rađien ačče og Rađien kiedde samt derhos Gud Fader, Gud Søn og Gud den Helligaand. Rađien betegnes her med et enkelt Kors paa en Bygning, der ligner en Kirke. Den samme Figur eller Bygning findes paa de fleste Runebomme, saaledes ogsaa paa No. 4, 6 og 8. Paa Runebom No. 1 findes derimod hverken Radien eller nogen af hans Familie. Det er sandsynligt, at denne Runebom er den ældste blandt de, hvoraf Tegning her er leveret, og den er saaledes et langt vigtigere Dokument end de øvrige til Bedømmelse af, hvilke Guder der ere oprindelig lappiske, og hvilke der senere ere laante. Af denne Runebom og af Manuskriptet, hvortil den hører, ser man, at Eieren ikke har havt Ide om overhimmelske Guder, men blot kjendt himmelske, jordiske og underjordiske. Hele Gudefamilien Rađien maa derfor erklæres for ikke oprindelig lappisk og først indført i den lappiske Bibel og Gudsdyrkelse, efterat Befolkningen havde faaet temmelig nøie Besked om den kristelige Lære om Gud Faders Forhold til Guds Søn. Ægte lappiske Guddommeligheder kunne altsaa først søges i næste Afdeling.