Svar som Tiltale

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Dansk.gif


Omkring bordet
Middelaldermotiv
Dansk folkedigtning


Ridderviser
41. Svar som Tiltale.[1]


Danske Folkeviser i Udvalg
Ved Axel Olrik og Ida Falbe-Hansen


1. Saa mange sade de Riddere
over Dronningens Bord;
de toge dennem at tale
saa mangt et Gammens–Ord.
Under den Lind og der skal I mig bie.


2. De talte ikke om Kirke,
og de talte ikke om Kloster:
de talte mer om de Fruer,
som Døtre havde i Foster.[2]


3. „Jeg vil have en Jomfru,
der baade kan skære og sy;
jeg vil ikke have den,
der ganger for længe i By.


4. Jeg vil have den Jomfru,
som vel kan brede sit Bord;[3]
jeg vil ikke have den,
for djærvelig er i Ord.“


5. Alle da sad de Jomfruer,
de talte aldrig et Ord,
foruden den liden Jomfru,
som stod for Dronningens Bord.


6. „Vaare jeg mig saa voksen,
Jeg skulde en Ridder love,
— hjælp mig Gud i Himmerig:
jeg vilde dig aldrig have.[4]


7. Jeg sidder mig i Højeloft,
jeg kan baade skære og sy;
du sidder dig paa din høje Hest,
du rider saa længe i By.


8. Jeg sidder mig i Højeloft,
jeg kan vel brede mit Bord;
— da stander du paa Tinge,
du kanst ej tale et Ord.


9. Jeg sidder mig i Højeloft,
jeg kan vel brede mine Bænke[5];
du sidder dig hos Herrer og Fyrster,
dine Ord kanst du ikke tænke.“


10. Op stod Herre Peder,
hans Ord laa hannem saa rede[6]:
„Nu har jeg fundet den samme Jomfru,
jeg længe monde efter lede.“


11. Det var favrt i Fruerstue
og stor Lyst at se derpaa:
Dronningen gav sin Jomfru bort,
hin unge Hr. Peder hende tog.
Under den Lind og der skal I mig bie.


Fodnoter

  1. Indledning S. 33.
  2. 2 Som Døtre havde i Foster ɔ: som havde egne Døtre eller unge Piger at opfostre og oplære.
  3. 4 brede sit Bord, lægge Dug paa Bordet, dække Bord.
  4. 6 Vaare jeg, hvis jeg var [vaare er Fortids Betingemaade] saa voksen, at jeg skulde elske en Ridder, da vilde jeg (saa sandt hjælpe mig Gud!) aldrig have dig.
  5. 9 brede mine Bænke, lægge Hynder paa mine Bænke.
  6. 10 laa hannem saa rede, Jomfruen havde alligevel ikke Ret, Ordene laa ham vel paa Tunge.