Underjordiske Vandledninger (Ny række)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Danske sagn
som de har lydt i folkemunde
Ny række


Samlede og for størstedelen optegnede
af Evald Tang Kristensen
1931


Bind III


D. Forskjellige Stedsagn

6. Underjordiske Vandledninger


1210. Vang Sø blev tør, da Sjørring Sø blev gravet ud. Vandet sank gjennem et Jordfaldshul.

Vang og Sjørring Sogne, Hundborg H.


1211. Ligesom Vandet rejser sig i Madum Sø, rykker det i Blaakilde, og rykker det i Søen, saa rejser det sig i Kilden.

Astrup S., Hindsted H. Sanne Marie Larsen, Store-Brøndum.


1212. I Bjarup Mose er et lille Vældhul, kaldet Tyrens Hul. Den Kilde er aldrig tør og fryser aldrig. Dens Navn har følgende Oprindelse. En Pige fra Mollerup blev en Gang forfulgt af en gal Tyr. Hun løb, hvad hun kunde, og kom til Kilden. Pigen sprang uden om, men Tyren midt i Hullet, hvor den forsvandt. Gamle godtroende Folk kan endnu til Højtid høre Tyren brumle under Byen.

Linaa S., Gjern H. L. Lassen, Tvostrup.


1213. Der siges at være en underjordisk Forbindelse imellem Flynder Sø og Mørk Sø, og saa meget er vist, at naar Vandet stiger eller falder i den ene Sø, saa gjør det ogsaa det samme i den anden. De ligger jo tæt ved hinanden, der er vel ikke mere end en 20 Alen imellem dem.

Vilh. Christensen, Maj 1919. Estvad S., Ginding H.


1214. I Spandetgaard, som ligger nærved, hvor den ældgamle Spandetgaard laa, høres ofte før et Uvejr en underjordisk Lyd lige som en fjern Torden.

Paa Fjersted Mark høres paa et bestemt Sted en Brusen nede i Jorden ligesom Lyden af et Vandfald.

Opt. af Mikkel Sørensen. Spandet S., Haderslev Vester A.