Vejtams-Kvide

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Mundsmag af den ældre Edda


Vejtams-Kvide


ved R. J. Holm


Trykt i Fyens Stiftsbogtrykkeri i Odense hos J. C. Dreyer

1874
Odin på Sleipner
1.[1]
Sammen var Aser
alle paa Tinge,
alle Asynjer
var med paa Raad.
Derom raadslog
rige Guder:
hvi saa bange
Balder drømte.

 

2.
Op stod Odin,
Tidernes Fader,
lagde Sadel
paa Slejpners Ryg,
red saa fra Asgaard
ned til Nivlhel,
mødte en Hund,
som kom fra Hel.

 

3.
Den var blodig
i for paa Brystet,
gøede længe
ad Galders Fader.
Frem red Odin,
Jorden døned;
kom han til Hels
det høje Hus.

 

4.
Da red Odin
østen for Døren,
der, hvor han vidste
Vølvens Gravsted.
Gol han Galder,
og vakte den vise;
tvungen hun talte
med Dødning-Tunge:

 

5.
»Hvad Mand er det,
som ukjendt kommer
og øger mig saa
min mødige Gang?
Dækket med Sne,
slagen med Regn
og drivende Dug
laa jeg længe død.«

 

6.
»Vejtam jeg hedder,
er Søn af Valtam.
— Tal du om Helhjem
som jeg om Mandhjem.
For hvem er Bænkenes
Sæder prydet,
og Salen smykket
med røde Guld?«

 

7.
»Her for Balder
staar brygget Mjøden.
Skjoldet dækker
den klare Drik.
Snart skulle Aser
saare sørge.
— Nødig jeg talte,
nu vil jeg tie.«

 

8.
»Ej tie du, Vølve;
jeg vil dig fritte,
til jeg faar vide
alt, hvad jeg vil:
Hvem skal Balder
til Bane blive
og tage Livet
af Odins Søn?«

 

9.
»Hød skal tage
navnkundige Træ;
han skal Balder
til Bane blive
og tage Livet
af Odins Søn.
— Nødig jeg talte,
nu vil jeg tie.«

 

10.
»Ej tie du, Vølve!
jeg vil dig fritte,
til jeg faar vide
alt, hvad jeg vil.
Hvem skal hævne
Høds Had
og Balders Bane
paa Baal lægge?«

 

11.
»Rind føder Vale
i Vestersale,
Odinssønnen
natgammel kæmper:
han Haand ej tor,
eller Hoved kæmmer,
før Balders Bane
han bær paa Baal.«

 

12.
»Ej tie du, Vølve!
dig vil jeg fritte,
til jeg faar vide
alt, hvad jeg vil.
Hvem er de Møer,
der græde ville
og deres Slør
mod Himlen kaste?«

 

13.
»Ej er du Vejtam,
som før jeg tænkte;
du er den gamle
Odin selv!«
— »Ej er du heller
den vise Vølve,
men du er tvende[2]
Tursers Moder!«

 

14.
»Rid hjem, du Odin,
og nyd din Ros!
Ingen Mænd
mig mer skal gjæste,
førend Lokes
Lænker løses,
førend Ragnarok
mon komme.«
Noter:

  1. I Holms udgave er versene ikke nummereret.
  2. Völuspá har þriggja, altså tre. Tvende er måske en sætterfejl for trende(?) /jl