Vore fædres guder: Forord

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Vore fædres guder
– en kortfattet Nordisk Mythologi


Frederik Winkel Horn


Forord


Denne lille Fremstilling af det Vigtigste af vore Fædres Gudelære er nærmest udarbejdet med det Formaal for Øje, at den skulde tjene til Folkelæsning. Den har været meddelt i det af N. C. Rom udgivne Billedblad for Menigmand, "Husvennen", og er afttykt næsten ganske, som den stod der, da man fra flere Sider har tilskyndet mig til at udgive den særskilt. Man har ment, at den foruden som Folkelæsning vilde kunne finde Anvendelse i Skoler, hvortil den maaske ogsaa kan være tjenlig, da jeg har holdt mig meget nær op til de gamle Kilder og efter bedste Evne bestræbt mig for at lade Fremstillingen af Mytherne bevare det naive, friske Præg, de have i dem.


Fr. W. Horn