Teksthistorik

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Historik over Nye tekster

2023 Maj


Hammond cover.png
Den nordiske Missionshistorie i Nordlandene, Finmarken og Trondhiems amt
Af Hans Hammond

Den nordiske Missionshistorie i Nordlandene, Finmarken og Trondhiems amt er fortællingen om, hvorledes den norske præst Thomas von Westen drev mission blandt de norske samer i begyndelsen af 1700-tallet. Bogen er et vigtigt kildeskrift ikke blot til missionens historie men også til kulturmødet mellem samer og nordmænd, ligesom den også indeholder nogle af de første skildringer af samernes gamle religion, som den kom til udtryk i det nordlige Norge i 1700-tallet. –

Læs mere om bogen her eller bestil den gennem Heimskringla Reprint.


2023 April


2023 Marts


Fridtjof Nansen in 1896, colourised.png
Nord i tåkeheimen –
Utforskningen av jordens nordlige strøk i tidlige tider

Av Fridtjof Nansen, 1911.
Før udgivelsen af sin Nord i tåkeheimen holdt Nansen et stort anlagt foredrag om bogens indhold. Det foregik i Videnskabsselskabet i Oslo. Blandt tilhørerne var ikke blot landets førende historikere men også den norske konge. Nansen indledte foredraget med denne advarsel: "Det er ikke usandsynlig at mange av mine ærede tilhørere vil finde at de slutninger jeg er kommet til med hensyn til flere av de islandske sagaers historiske pålidelighet, er triste; men jeg er sikker på at De alle vil være enig med mig i at det som er os endnu kjærere end at ha et berömmelig blad [i] vor historie, det er at kjende sandheten."


Mytholex cover.jpg
Mytholex – Nordisk Mythologisk Lexikon
Af Wilhelmina Stålberg

Mytholex – Nordisk Mythologisk Lexikon er et lille håndleksikon med mere end 750 opslagsord indenfor nordisk mytologi. Med afsæt i navnestoffet – mytologiske person- og stednavne og mytologiske betegnelser og begreber – gengives en række af vikingetidens gude- og heltesagn – både de kendte og de mindre kendte. –

Læs mere om bogen her eller bestil den gennem Heimskringla Reprint.


2023 Februar


2023 Januar


Widukind cover.png
Widukinds Sakserkrønike
Oversat af J. P. Jacobsen

Widukinds SakserkrønikeRes gestae saxonicae – er et værdifuldt kildeskrift til den nordeuropæiske historie frem til slutningen af det 10. årh. Værket er delt op i tre bøger: Første bog skildrer indledningsvis en række krige og fortæller bl.a. om Henrik Fuglefænger. Anden bog er dedikeret til begivenheder i Otto den Stores regeringstid. Tredje bog beretter om tiden efter Otto og indeholder bl.a. det berømte afsnit om Harald Blåtand og biskop Poppo. Værket er interessant som kilde ikke mindst fordi saksernes historie her fortælles af en sakser. –

Læs mere om bogen her eller bestil den gennem Heimskringla Reprint.


Flateyarbok 002.jpg
Fornaldersagaer (oldtidssagaer)
i dansk oversættelse

af Jesper Lauridsen, 2022


2022 December


2022 November


Nisser PM 23.jpeg
Nordiske juletraditioner


2022 Oktober


Norrøn litteraturhistorie I-III cover.jpg
Norrøn litteraturhistorie I-III
Af Finnur Jónsson

Finnur Jónssons store litteraturhistorie er den hidtil mest omfattende historie over den norrøne litteratur (eddadigte, skjaldekvad, sagaer, historie, legender, rimer og meget mere). Trebindsværket beskriver den norsk-islandske litteraturs udvikling fra vikingetid til middelalder. – Denne udgave er et fotografisk genoptryk af andenudgaven fra 1920-24. – Værket udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


Snorri Sturlaon Frimærke.jpg
Snorre Sturlason og Sturlungerne
Av Fredrik Paasche, 1922.
"Den gamle Sturlungasagaen, fortellingene om Snorre og hans slekt, — det er et kaos man lett kan gå seg vill i. Jón Helgason har kalt den uleselig, så rotet og innviklet er den. – Fredrik Paasche satte seg fore å bringe orden i kaos. Og han klarte det. Han har, som Francis Bull uttrykker det, «forenklet og fortettet, ordnet og omgruppert, tilført nytt stoff fra andre kilder og strøket det uvesentlige og uvedkommende, slik at både enkeltmenneskene og helheten er blitt levende». Derfor ble Paasches bok hilst som en bedrift og et mesterverk, skapt av en som både var vitenskapsmann og kunstner." (Philip Houm)


2022 September


2022 August


Paasche cover.jpg
Møtet mellom hedendom og kristendom i Norden
af Fredrik Paasche, 1958

Denne bog består af otte forelæsninger om religionsskiftet i Norden, som Fredrik Paasche holdt ved Uppsala Universitet i 1941. Efter Paasches død blev disse forelæsninger samlet og udgivet af den svenske religionshistoriker Dag Strömbäck i 1958. Allerede ti år tidligere var et andet værk med titlen Hedenskap og kristendom blevet udgivet posthumt. Fælles for begge værker er, at religionsskiftet ses i lyset af den norrøne middelalderlitteratur. Som forfatter var Paasches bøger præget af faglig grundighed og stor fortælleglæde.

Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2022 Juli


Odin 2- (Georg von Rosen).jpg
Valda sånger ur den poetiska Eddan
Af Karl Ljungstedt, 1904.
Endnu en oversættelse af Den ældre Edda er føjet til Heimskringlas kildetekster. Denne gang en mindre kendt oversættelse af den svenske sprogforsker Karl Ljungstedt, som her har samlet et udvalg på 24 digte. Oversættelsen kan med fordel læses sammen med værket


Eddan – om och ur de fornnordiska guda- och hjältesångerna
Her giver Ljungstedt en grundig gennemgang af de enkelte digte. Dette værk kan betragtes som et forarbejde til selve oversættelsen.


2022 Juni


Mortensson-Egnunds Edda cover.jpg
Edda-kvæde – Norrøne fornsongar
af Ivar Mortenson-Egnund, 1928

Den ældre Edda er sammen med Snorres Edda den primære kilde til vor viden om nordisk mytologi og dermed til forståelsen af den religiøse tankegang i det førkristne Norden. Edda-kvæde – Norrøne fornsongar er Ivar Mortenson-Egnunds store norske oversættelse af Den ældre Edda. Ud over selve oversættelsen indeholder bogen en fyldig afdeling med kommentarer til de enkelte digte, index over navne og en ordliste over ældre norske ord og udtryk, som er anvendt i oversættelsen. Edda-kvæde regnes til et af Mortenson-Egnunds hovedværker. Dette er en fotografisk gengivelse af anden udgave, som udkom i 1928.
Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


Finnur Jonsson2.jpg
De gamle Eddadigte
Af Finnur Jónsson, 1932.
De gamle Eddadigte er en kommenteret udgave af Den ældre Edda oprindeligt udgivet i to bind. Første bind indeholder en generel introduktion til eddadigtningen og en gennemgang af de mytologiske digte. Andet bind gennemgår de heroiske digte. Digtene gengives i originalsproget med kommentarer på dansk. Strofe for strofe analyserer Finnur Jónsson den oldislandske tekst. Ud over den sproglige gennemgang af eddadigtene giver forfatteren en litteraturhistorisk indledning og en række kritiske anmærkninger til de enkelte digte. Hele værket er nu fuldt digitaliseret og frit tilgængelig på Heimskringla.
En trykt udgave kan også bestilles hos Heimskringla Reprint.


2022 Maj


Skjaldedigtning bd. 1-2 cover.jpg
Den norsk-islandske skjaldedigtning, Bd. 1 og 2
Af Finnur Jónsson, 1912

Den norsk-islandske skjaldedigtning af Finnur Jónsson er trods sin alder stadig standardværket indenfor tidlig norrøn digtning. Værket består af to afdelinger. Første del (A) indeholder den præcise oldislandske tekst med alle håndskrifternes varianter. I anden del (B) er teksten blevet tilrettet og ledsaget af en dansk oversættelse. Dette er den tilrettede tekst (B), hvor første bind dækker perioden 800-1200 og andet bind perioden 1200-1400. Heri har Finnur Jónsson samlet alt, som er bevaret af skjaldedigtning fra dette tidsrum. Denne udgave er en fotografisk gengivelse af førsteudgaven.

Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2022 April


2022 Marts


Laurentius2.png
Biskop Laurentius´saga
Oversat af Knut Rage, 2022.
Laurentius´saga er en islandsk bispesaga skrevet i slutningen af 1300-tallet. Sagaen beskriver den islandske biskop Laurentius Kálfssons liv og virke fra 1267-1331. Sagaen menes at være skrevet af Einarr Haflidason, der havde studeret under og var en ven af Laurentius. Selv om sagaen ikke er komplet, anses den for at være en af de bedst skrevne tidlige islandske biografier, ligesom den er en vigtig kilde til viden om tidens undervisning og uddannelse. Sagaen hører til den nordislandske benediktinske skole. – Her præsenteres sagaen i en helt ny norsk oversættelse.


Skjaldedigtning 1 cover.jpg
Den norsk-islandske skjaldedigtning, Bind 1
Af Finnur Jónsson, 1912

Den norsk-islandske skjaldedigtning af Finnur Jónsson er trods sin alder stadig standardværket indenfor tidlig norrøn digtning. Værket består af to afdelinger. Første del (A) indeholder den præcise oldislandske tekst med alle håndskrifternes varianter. I anden del (B) er teksten blevet tilrettet og ledsaget af en dansk oversættelse. Dette er første bind af den tilrettede tekst (B), som dækker perioden 800-1200. Heri har Finnur Jónsson samlet alt, som er bevaret af skjaldedigtning fra dette tidsrum. Denne udgave er en fotografisk gengivelse af førsteudgaven.

Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2022 Februar


2022 Januar


Lexicon Poeticum cover.png
LEXICON POETICUM
Ordbog over det norsk-islandske skjaldesprog
Af Finnur Jónsson, 1931

Dette er en fuldstændig ordbog over ord, vendinger, navne m.v., som forekommer i det old-islandske poetiske sprog såvel i eddadigte som i skjaldekvad. Værket er en ajourføring, viderebearbejdning og udbygning af Sveinbjörn Egilssons (1791-1852) latinske værk, der udkom i 1860 under titlen Lexicon Poeticum antiquæ septentrionalis. Finnur Jónssons danske udgave kom i 1916 og blev genudgivet i 1931. Dette er et fotografisk genoptryk af udgaven fra 1931.

Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2021 December


Sigurd Fåvnesbane.jpg
Vølsungernes saga
Oversat af Jesper Lauridsen, 2021.
Vølsungernes saga hører til fornaldersagaerne (eller oldtidssagaerne) og er bevaret i håndskrifter fra slutningen af det 13. århundrede. Sagaen handler om helten Sigurd Fafnersbanes tragiske liv og død og de begivenheder, som fulgte. Indholdet kan genfindes i en række af Den ældre Eddas heltedigte, men hvor digtenes fortælling er kortfattet og fragmentarisk, er sagaens sammenhængende og detaljeret, ligesom den udfylder flere af de huller, som findes i digtenes udgave. – Her præsenteres sagaen i en helt ny dansk oversættelse.


Nisser PM 20.jpeg

Nordiske juletraditioner


2021 November


Sanders Edda cover.jpg
Årets julegave
Edda – Sämund den Vises skaldeverk

Af Fredrik Sander

Dette værk indeholder Nils Fredrik Sanders store svenske oversættelse af samtlige digte i Den ældre Edda, suppleret med en række andre oldislandske kvad, flere sagastykker og uddrag af Snorres Edda. Sander arbejdede på værket i næsten tyve år, og da det blev udgivet i 1889, tiltrak det sig stor opmærksomhed. Fem år efter udgivelsen modtog Sander en af Kungliga Vetenskapsakademiens fornemste priser for sit enestående oversættelsesarbejde.
Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2021 Oktober


Tilnavne cover.jpg
Tilnavne i den islandske oldlitteratur
Af Finnur Jónsson

Man skal ikke læse mange sider i de islandske sagaer, før man støder på de første tilnavne - Grim Loddenkind, Dræber-Glum, Ketil Fladnæse eller Torsten Torskebider. Navnene kan være hædersnavne som Knud den Store eller nedsættende som Tore Hund. Mange er humoristiske som Halbjørn Halvtrold, mens andre er mere faktuelle som Snorre Gode. Ikke alle navne er dog lige gennemskuelige. Dette råder denne bog bod på. Tilnavne i den islandske oldlitteratur er en samling af omkr. 2300 tilnavne tolket af filologen Finnur Jónsson.
Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


Beda cover.jpg
Beda: Anglernes kirkehistorie – Anno 731
Af Bede (672-735)

Anglernes kirkehistorie er, som det fremgår, skrevet i år 731 af den engelske munk Beda. Heri skildres det splittede engelske rige og den spirende kristendom, der udfordrer folkets gamle skikke. I kronologisk orden fra romernes første invasion i år 55 og frem til Bedas egen tid følges begivenhedernes gang og kampen for religiøs og politisk enhed. Bogen giver et levende indblik i det England, som vikingerne mødte, da de i 793 indledte deres plyndringstogter på den hellige ø, Lindisfarne.
Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2021 September


Andreas Faye - foto Jan Arve Olsen.JPG
Norske Folke-Sagn
af Andreas Faye (1802-1869)
Folkemindesamleren Andreas Fayes samling af norske folkesagn er nu komplet på Heimskringla. – Folkeminder kan være vanskelige at danne sig et overblik over dels på grund af sagnenes antal, dels fordi de ofte optræder som mere eller mindre løsrevne bidder. Ikke desto mindre rummer mange af disse fortællinger værdifulde referencer både til gammel folketro og til den norrøne mytologi. I Fayes samling er fortællingerne opdelt i disse kategorier: 1) Overnaturlige Væsener, 2) Kjæmper og Konger, 3) Sanct Olaf, 4) Den sorte Død, 5) Historiske Sagn og 6) Forskjellige Sagn.


Sandvigs Edda cover.jpg
Sæmunds Edda
Oversat af Bertel Christian Sandvig

Sæmunds Edda er den første danske oversættelse af Den ældre Edda. Oversættelsen indeholder alle gudedigtene plus Solsangen, Odins Ravnegalder, Heidriks Gåder og Vølundskvadet. Sproget bærer naturligvis præg af, at oversættelsen er over 200 år gammel og har som sådan nok mest oversættelses- og litteraturhistorisk interesse. Ikke desto mindre har Sandvig en forfriskende og fordomsfri tilgang til mange af digtene.

Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2021 August


Sturlunga saga 1-3.jpg
Sturlunga saga I-III
Oversat af Kristian Kålund

Sturlunga saga er en samling sagaer, som skildrer den voldsomme periode, som kaldes Sturlungetiden og de begivenheder, som bringer Island på randen af borgerkrig. Sagaerne dækker perioden 1117-1262, hvor landet mister sin selvstændighed. – Bind 3 indeholder Tord kakales saga, Svinfellinge saga, Gissurs saga og Torgils skardes saga. Hermed er serien komplet.

Bøgerne udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2021 Juli


Sturlunga saga 2 cover.jpg
SOMMERLÆSNING
Sturlunga saga – Bind 2
Oversat af Kristian Kålund

Sturlunga saga er en samling sagaer, som skildrer den voldsomme periode, som kaldes Sturlungetiden og de begivenheder, som bringer Island på randen af borgerkrig. Sagaerne dækker perioden 1117-1262, hvor landet mister sin selvstændighed. – Bind 2 indeholder den store Islændinge saga, der udgør kernen i Sturlunga saga og menes at være skrevet af Sturla Þorðarsson.
Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.
Sidste bind kommer i august.


2021 Juni


Sturlungasaga 1 cover.jpg
SOMMERLÆSNING
Sturlunga saga – Bind 1
Oversat af Kristian Kålund

Sturlunga saga er en samling sagaer, som skildrer den voldsomme periode, som kaldes Sturlungetiden og de begivenheder, som bringer Island på randen af borgerkrig. Sagaerne dækker perioden 1117-1262, hvor landet mister sin selvstændighed. – Bind 1 indeholder: Fortællingen om Geirmund Helskind, Torgils og Havlides saga, Hvam-Sturlas saga, Sagaerne om Gudmund den Gode som præst og Gudmund Dyre.
Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.

De sidste to bind kommer i løbet af sommeren.


2021 Maj


Oldnordisk Litt. Cover.png
Den oldnordiske Litteratur
– En kort oversigt

af Georg F. W. Lund

Den oldnordiske Litteratur er en lille håndbog, som giver en allround indføring i den norrøne litteratur. Bogen blev oprindeligt skrevet til undervisningsbrug i gymnasiet og er derfor både pædagogisk og overskuelig i sin opbygning. Georg F. W. Lund har formået at fatte sig i korthed og alligevel nå vidt omkring til de forskellige genrer, eddadigtene, Snorres Edda, skjadedigtene, sagaerne og lovene. Bogen kan læses i sammenhæng eller anvendes som opslagsbog.
Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


Flateyjarbok.jpg
FlateyjarbókBind 2
Det største af de islandske håndskrifter hedder Flateyjarbók og stammer fra slutningen af 1300-tallet. Navnet har håndskriftet efter den storbonde på øen Flatey, som oprindeligt ejede bogen. I 1662 forærede den lærde biskop Brynjolf Sveinsson bogen til Frederik III og den overførtes siden til Det kongelige Bibliotek, indtil den i 1971 atter vendte tilbage til Island. I dag opbevares håndskriftet i Árni Magnússon-Instituttet i Reykjavik. I 1860-68 udgav C. R. Unger og G. Vigfússon hele værket i tre store bind – næsten 2000 sider. De første to bind af dette enorme værk er nu færdigdigitaliserede og tilgængelige på Heimskringla.


2021 April


Nordisk religion cover.png
Nordisk religion og Religionsskiftet i Norden
af Vilhelm Grønbech

Nordisk religion og Religionsskiftet i Norden indeholder to mindre skrifter af Vilhelm Grønbech. I første del – Nordisk religion – skitseres, hvilken rolle de religiøse forestillinger havde i vikingetidens ættesamfund. I anden del – Religionsskiftet i Norden – beskriver Grønbech den særegne overgang fra hedenskab til kristendom, som kendetegnede religionsskiftet i Norden. Denne del blev oprindeligt udgivet som en epilog til Vor Folkeæt i Oldtiden.
Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2021 Marts


Battle of Clontarf.jpg
Spydsangen
Johannes V. Jensen, 1930
»Rædselsfuldt
nu rundt at skue,
blodige Skyer
skrider paa Himlen,
af Mandeblod
blusser Luften,
saa mægtigt kvæder
Krigens Fylgjer.«


2021 Februar


Island i fristatstiden cover.png
Island i fristatstiden
af Valtýr Guðmundsson

ISLAND i fristatstiden handler om forholdene på Island fra landets opdagelse omkring 870 over sagatiden og frem til fristatens undergang i 1260'erne. Gennem syv kapitler skildrer forfatteren den tidlige historie og beskriver bl.a. landets naturforhold, styreform og lovgivning, hverdagsliv og fest, familielivet fra vugge til grav, spændinger mellem hedenskab og kristendom, udviklingen af kirke, skole og den stærke litterære tradition, som den kom til udtryk i skjaldedigtning og sagaskrivning.
Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


Faroe stamps 225-226 Discovery of America.jpg
Myten om Vinland det gode
af Knut Rage, 2021

Følg i sporet på Leif den Lykkelige og hans fæller, da de første gang satte fod på det nordamerikanske kontinent næsten 500 år før Columbus.
I artiklen lægger forfatteren Knut Rage dokumentationen på bordet – såvel den skriftlige som den arkæologiske.


2021 Januar


Sonatorrek.jpg
Sønnetabet
Johannes V. Jensen, 1930

»Hoben
huer mig ikke.
Frækhed og Fred
følges ad.
Min døde Dreng,
Del af sin Moder,
han er faret hen
til Fædrenes Solboliger.«


FWHs Edda Cover.png
KOMMER SNART:

Den ældre Edda
af Frederik Winkel Horn

Frederik Winkel Horns oversættelse af Eddaen adskiller sig fra andre oversættelser bl.a. ved, at digtenes oprindelige metrik er erstattet af en mere nutidig. Denne udgave indeholder desuden et appendix med seks eddadigte, som Horn genoversatte små tyve år efter den oprindelige oversættelse.
Frederik Winkel Horn var litteraturhistoriker og kendes bl.a. for sine oversættelser af en række islandske sagaer og Saxos Danmarkskrønike. – Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan snart bestilles her.


2020 December


2020 November


Moe Ragnarok cover.png
Årets julegave:

RAGNAROK – En billeddigtning
af Louis Moe

RAGNAROK er kunstneren Louis Moes mesterlige gendigtning af myterne om ragnarok. Med bare nogle få centrale scenebeskrivelser og hen ved et hundrede højdramatiske stregtegninger skildrer han den hedenske apokalypse. Dette er en billedbog for voksne. Gennemillustreret og smukt indbundet. – Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


Johan Christian Dahl - Winter at the Sognefjord - Google Art Project.jpg
Førkristen jul
af Sophie Bønding
Det er en udbredt opfattelse, at da kristendommen i århundrederne omkring år 1000 kom til Norden, erstattede den kristne fejring af Kristus' fødsel en gammel hedensk solhvervsfest. Det er imidlertid ikke så ligetil. Før kristningen betegnede ordet jul, oldnordisk jól, efter alt at dømme en hedensk årstidsfest, men dens tidslige placering, forestillingsmæssige indhold og kultiske udtryk har været genstand for en heftig debat indenfor forskningen; en debat, der stod på frem til omkring 1960, hvorefter den har ligget mere eller mindre stille bortset fra et par nyere bidrag ydet efter år 2000.


Flateyjarbok.jpg
FlateyjarbókBind 1
Det største af de islandske håndskrifter hedder Flateyjarbók og stammer fra slutningen af 1300-tallet. Navnet har håndskriftet efter den storbonde på øen Flatey, som oprindeligt ejede bogen. I 1662 forærede den lærde biskop Brynjolf Sveinsson bogen til Frederik III og den overførtes siden til Det kongelige Bibliotek, indtil den i 1971 atter vendte tilbage til Island. I dag opbevares håndskriftet i Árni Magnússon-Instituttet i Reykjavik. I 1860-68 udgav C. R. Unger og G. Vigfússon hele værket i tre store bind – næsten 2000 sider. Første bind af dette enorme værk er nu færdigdigitaliseret og tilgængelig på Heimskringla.


2020 Oktober


Vor folkeæt I-II cover.png
Vor folkeæt i oldtiden
Vilhelm Grønbech

Vor folkeæt i oldtiden er et af Vilhelm Grønbechs hovedværker, oprindeligt udgivet i fire bind. Denne genudgivelse følger den udvidede to-bindsudgave fra 1955 og indeholder alle fire bøger »Lykkemand og niding«, »Midgård og mennesket«, »Hellighed og helligdom« og »Menneskelivet og guderne«. Desuden er her medtaget Grønbechs berømte »Essay om kultdramaet« og en sektion med ekskurser og henvisninger. – Bøgerne udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


Språkliga intyg cover.png
Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sverige
Magnus Fredrik Lundgren

Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sverige. Det er som regel de norrøne kilder, der danner grundlaget, når der skrives om nordisk mytologi og førkristen religion i Norden. Men i denne bog tager den svenske sprogforsker Magnus Fredrik Lundgren afsæt i selve sproget og undersøger, om vi herigennem – uafhængig af Eddadigtene og Snorres mytologi – kan finde pålidelige spor efter "hedensk gudetro". Ikke mindst gamle former af person- og stednavne spiller en nøglerolle i denne undersøgelse. – Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2020 September


Gustav Storm 2.jpg
Islandske Annaler
Af Gustav Storm
Annaler udgør en selvstændig genre indenfor middelalderlitteraturen. De består af kortfattede kronologiske optegnelser af de begivenheder, som fandt sted det enkelte år. På grund af deres opremsende og nærmest stikordsagtige stil er annalernes værdi ikke litterær men historisk. De udgør således en vigtig kilde til den middelalderlige historie.

I 1888 samlede og udgav Gustav Storm alle de islandske annaler. Dette store værk er nu færdigdigitaliseret og tilgængelig på Heimskringla.


Nordisk Åndsliv Cover.png
Nordisk åndsliv
i vikingetid og tidlig middelalder
Af Axel Olrik

I Nordisk åndsliv i vikingetid og tidlig middelalder beskriver Axel Olrik, hvordan førkristen tænkning fortsatte med at påvirke nordisk folkeliv og kultur og vedblev at være en del af den nordiske folkeånd - også efter kristendommens indførelse. I sin undersøgelse af dette spændingsfelt mellem hedenskab og kristendom tager forfatteren bl.a. afsæt i Eddadigtene, skjaldekvadene, sagaerne og folkeviserne og sammenholder sit materiale med folketroen. – Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2020 August


Odin - G. von Rosen (Sepia).jpg
Vølvens spådom
Gendigtet af Suzanne Brøgger, 2015

»Stilhed,
hør,
høj og hellig,
lav og luset;
Stamfar, det er dig der vil,
at vølven vælder over
med minder om dengang
og hvad jeg husker.«


Snorres Edda Cover.jpg
Snorres Edda
Uddrag af Edda Snorra Sturlusonar
Af Jesper Lauridsen

Snorres Edda, der er skrevet på Island omkring 1220 af den berømte skjald Snorre Sturlason, er egentlig en håndbog i digtning – på Island kaldet skjaldekunst. En forudsætning for at mestre denne svære disciplin er imidlertid, at man kender til den nordiske mytologi. Derfor består første del af Snorres Edda (Gylfaginning) af en række fortællinger om de nordiske guder.
Denne nye danske oversættelse indeholder Snorres indledning, hele Gylfaginning og et længere uddrag af afsnittet om skjaldekunsten. – Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2020 Juli


Hans Gude - Vikingskip i Sognefjorden - 1889.jpg
Kritiske Bidrag til Vikingetidens Historie
Af Gustav Storm

Læs her et af den prisbelønnede og indflydelsesrige norske historiker Gustav Storms (1845-1903) hovedværker. – I sin Kritiske Bidrag til Vikingetidens Historie går forfatteren grundigt til værks i sine betragtninger over historien bag bl.a. Ragnar Lodbrog og hans sønner og den legendariske Ganger-Rolf i Normandiet. Storm giver ikke blot baggrunden for vikingetogterne men gennemgår også kilderne til de store fortællinger og giver sit bud på udviklingen af sagnhistorien.


Eddadigte 2 cover.png
De gamle Eddadigte – Anden del: Heltedigtene
Af Finnur Jónsson

Dette er andet bind af Finnur Jónssons store udgave af Den ældre Edda fra 1932. Før dette tidspunkt fandtes der flere tyske men ingen nordiske kommenterede udgaver af Eddadigtene. Finnur Jónsson mente, at det var på tide, at også Norden fik en. Andet bind indeholder de heroiske digte. Digtene gengives i originalsproget med kommentarer på dansk. Ud over den sproglige gennemgang af de 18 heltedigte giver forfatteren en række kritiske anmærkninger til de enkelte digte. – Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2020 Juni


Eddadigte 1 cover.png
De gamle Eddadigte – Første del: Gudedigtene
Af Finnur Jónsson

Dette er første bind af Finnur Jónssons store udgave af Den ældre Edda fra 1932. Før dette tidspunkt fandtes der flere tyske men ingen nordiske kommenterede udgaver af Eddadigtene. Finnur Jónsson mente, at det var på tide, at også Norden fik en. Første bind indeholder en generel introduktion til eddadigtningen efterfulgt af alle gudedigtene på oldislandsk med uddybende og forklarende kommentarer til de enkelte strofer. Indledning, kommentarer og kritiske bemærkninger er alle på dansk. – Anden del af værket – Heltedigtene – ligger allerede klar og udkommer i næste måned (juli 20) – Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2020 Maj


Gjessing Edda Cover.jpg
Den ældre Edda – Norrøne oldkvad fra vikingetiden
Af Gustav A. Gjessing

Dette er den første fuldstændige norske oversættelse af den ældre Edda. Gjessing havde tidligere udgivet gudedigtene, men i 1899 var han klar med hele Eddaen. – Finnur Jónsson anmeldte bogen, og det var ikke uden torne, men han konkluderede dog: »Personlig læser jeg den med stor fornøjelse og fuld forståelse. Sproget forekommer mig at lyde kraftigt og mange gange fyndigt og i det hele at nå originalen, så vidt en oversættelse overhovedet kan det. Jeg føler og nyder de allevegne bevarede og rigtig iagttagne rimbogstaver. . . I hvert fald fortjener rektor Gjessing sine landsmænds tak for en så korrekt og intelligent gengivelse af disse gamle digte.« – Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


Sagan om Didrik af Bern
Didriks Saga.jpg

Af Gunnar Olof Hyltén-Cavallius

Sagaen om Didrik af Bern (Þiðrekssaga) er en sammenskrivning af en række tyske sagn og digte, som knytter sig til den østgotiske konge Theoderik den Store og flere andre både historiske og ikke-historiske skikkelser. I sagaen optræder flere af de personer, som kendes fra Eddaen og Nibelungenlied, således fortælles der både om Vølund Smed og Sigurd Fafnersbane. Sagaen rummer mange mere eller mindre selvstændige fortællinger, så som Velents saga, Herburts þáttr, Niflungasaga og Hildebrandsangen. – Sagaen er skrevet i Norge i midten af 1200-tallet og blev hurtigt vidt udbredt over hele Norden. I 1400-tallet skrev en ukendt forfatter en svensk bearbejdelse af sagaen. Det er denne fornsvenske udgave, vi nu kan præsentere på Heimskringla.


2020 April


Chronica Regum Manniæ cover.jpg
Chronica Regum Manniæ et Insularum
Af Knut Rage

Krøniken om kongerne på Man og Øerne er et ofte overset kildeskrift fra middelalderen. Hoveddelen er skrevet i 1260'erne på øen Man. Skriftet fortæller historien om det lille kongedømme Man og Øerne (Hebriderne), der fra vikingetid til middelalder var under norsk overherredømme. I bogen giver Knut Rage først en indføring i det lille øriges historie og derefter en fuldstændig norsk oversættelse af den latinske tekst. Skriftet har ikke tidligere været oversat til noget nordisk sprog. – Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2020 Marts


Fagrskinna – Nóregs konungatal
Fagrskinna fragment2.jpeg

Af Finnur Jónsson

Da Snorre Sturluson skrev sine sagaer om de norske konger – Heimskringla – var han ikke den første til at gøre dette. Allerede på hans tid fandtes der en række andre kongesagaer. En af disse kendes som Fagrskinna – det smukke håndskrift – men den egentlige titel er Nóregs konungatal, Norges konger. Dette skrift kan vi nu præsentere i fuld længde og på originalsproget.


Tristram ok Ísönd cover.jpeg
Tristram ok Ísönd – en riddersaga på oldislandsk og dansk
Af Gísli Brynjúlfsson

Fortællingen om Tristan og Isoldes umulige kærlighed hører til middelalderens klassikere. Sagnet er irsk-keltisk, men det var i form af engelske og franske versromaner, at fortællingen blev kendt over store dele af Europa. I 1225 bad den norske konge Håkon Håkonsson en skriver om at oversætte fortællingen til norrønt. Det er denne skrivers oversættelse, som hermed genudgives. Bogen indeholder den norrøne tekst, en dansk gengivelse og flere baggrundsartikler. – Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2020 Februar


Hjorts Edda cover.png
Den gamle Edda
Af Vilhelm B. Hjort

Vilhelm B. Hjorts Den gamle Edda er en af de mindre kendte danske oversættelser af Eddaen. Udgaven indeholder samtlige gude- og heltedigte og desuden det kryptiske digt Odins Ravnegalder og overgangsdigtet Solsangen, der rummer både hedenske og kristne motiver. Efter gudesangene giver oversætteren en kort tidstypisk forklaring over de mytiske digte. Hjort var jurist af profession, men var stærkt optaget af oldtidens digtning. – Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2020 Januar


Seyðabrævið – Fårebrevet
Faroe stamp 061 sheep letter.jpg

Af Jakob Jakobsen

Færøernes ældste dokument stammer fra 1298 og hedder Seyðabrævið – Fårebrevet. Teksten er et supplement til Magnus Lagabøters lov fra 1274 og indeholder en række bestemmelser om fåreavl. Her kan man læse om tæmning af vilde får, hvad man stiller op med fåretyve eller bidske hyrdehunde. Brevet har også bestemmelser om nabostrid, fattiges ret og fordeling af hvalkød og drivgods.


Vikingetidsgrafik
The-Anatomy-of-Viking-Art.png

Af Jonas Lau Markussen

I Heimskringlas Billedarkiv finder du bl.a. en stor samling af grafikeren Jonas Lau Markussens værker. Med grafisk præcision og enkelhed gennemgår han vikingetidens forskellige kunstneriske stilarter, giver eksempler på germansk stil og optegner en række svenske runesten. Samlingen opdateres hver uge. – Er du selv kreativ eller ønsker at grave dybere har Jonas udgivet en undervisningsbog, som kan downloades gratis eller købes i bogform her.


Ragnarok cover.png
Ragnarok
Af Axel Olrik

I denne lille bog stiller forfatteren sig selv den opgave at finde ud af, hvad ragnarok betyder ifølge Völuspá – Vølvens Spådom. Hvordan skal vi fx forstå gudernes fald og menneskenes undergang? Men der er tale om mere end blot en beskrivelse. I et forsøg på at finde ind til selve kernen af det nordiske ragnarok, sammenligner forfatteren de enkelte motiver med kilder, som er bevaret bl.a. i folketroen, i kristendommen og i keltisk mytologi. – Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2019 December


Litteraturhist. cover.png
ÅRETS JULEGAVE:
Den islandske litteraturs historie

Af Finnur Jónsson

At de islandske sagaer er en vigtig del af vores nordiske kulturarv er almindelig kendt. Men hvad gik forud for sagaerne? Hvilken rolle spillede skjaldedigtningen og hvad er forholdet mellem Eddadigtene og skjaldekvadene? Hvordan kunne der i det hele taget opstå en så rig og levende fortælle- og digtetradition i middelalderens Island? – Disse og mange flere spørgsmål beskæftiger Finnur Jónsson sig med i dette værk.

Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2019 November


Nordiske juletraditioner
Nisser PM 20.jpeg


Bjovulf Cover.png
Bjovulf - og kampen i Finsborg
Oversat af Adolf Hansen

Bjovulf er et oldengelsk heltedigt, som udspiller sig omkring den danske sagnkonge Roar i Lejre. Digtet går tilbage til 700-tallet. Kong Roar har bygget en imponerende hal ved sin kongsgård. Men der er ingen feststemning og hallen ligger øde hen, for en trold ved navn Grendel lusker omkring og skaber frygt. Men en dag ankommer en ung svensk helt ved navn Bjovulf og tilbyder at tage kampen op med Grendel.

Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


Grågås Cover.jpg
AKTUELT på tryk
Grágás - Islændernes lovbog i fristatens tid
Oversat af Vilhjálmur Finsen

I Islændingebogen fortæller Ari Þorgilsson, at lovkyndige mænd i vinteren 1117-18 begyndte nedskrivningen af loven, der hidtil var blevet bevaret mundtligt. Det er disse første love med senere tilføjelser, som udgør Grágás, det største lovkompleks fra nordisk middelalder.

Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


425 skjalde cover.jpg
AKTUELT på tryk
425 norsk-islandske skjalde
Af Guðmundur Þorláksson

Den norsk-islandske skjaldedigtning udgør en betydelig kilde til forståelsen af vikingetid og middelalder i Norden. Men hvem var skjaldene bag de berømte digte? I denne lille opslagsbog gennemgås 425 navngivne skjalde.

Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


AKTUELT digitalt

Flateyjarbók3.jpg
Hálfdanar þáttr svarta
C. R. Unger og Guðbrandur Vigfússon

For HEIMSKRINGLAs læsere vil Snorres kongesagaer være velkendte. Blandt de første er sagaen om Halfdan Svarte. Men den lille fortælling – Hálfdanar þáttr svarta – Totten om Halfdan Svarte, som her præsenteres, adskiller sig på flere punkter fra Snorres saga. Her bliver samlingen af det norske rige ikke Harald Hårfagers værk men Halfdan Svartes. Endog Haralds særkende – det lange hår – knyttes til Halfdan. Fortællingen er bevaret i Flateyjarbók.


Brates Edda Cover.jpg
AKTUELT på tryk
Eddan – De nordiska guda- och hjältesångerna
Oversat af Erik Brate

Erik Brates svenske oversættelse af Eddaen indeholder samtlige digte fra Den ældre Edda – digte om vikingetidens guder og helte. Desuden indeholder den Solsangen, der er stærkt inspireret af Eddadigtene. Hele værket er forsynet med et omfattende register.

Bogen udgives af HEIMSKRINGLA Reprint og kan bestilles her.


2019 Oktober


Aktuelt: NY BOG

Völuspá Cover.jpg
Vølvens spådom - en antologi
Redigeret af Carsten Lyngdrup Madsen, 2019

Den vigtigste og mest gribende tekst i den ældre Edda er Vølvens spådom. Digtet er blevet oversat og gendigtet utallige gange gennem årene. Mange af disse oversættelser kan du finde her på Heimskringla.
Med denne nye antologi kan vi nu i ét bind præsentere 26 forskellige udgaver af digtet - to på norrønt, 23 på hhv. dansk, norsk og svensk og endelig en enkelt på latin. Dermed er det nemt at sammenligne originalteksten med forskellige oversætteres bud. Nogle af udgaverne bringes med noter og kommentarer, mens andre blot gengiver digtets egen tekst. – Læs mere om bogen her.


2019 September


Aktuelt

Skjoldehamndrakten.jpg
Klede og tekstilar i middelalderen
Af Britt Kjellesvik Rage, 2019

Hvad kan vi reelt vide om tøjstil og beklædning i vikingetid og middelalder? Det er dette spørgsmål, som udøvende tekstilkunstner Britt Kjellesvik Rage forsøger at svare på i denne artikel. Med udgangspunkt i arkæologiske fund, samtidigt billedmateriale og skriftlige kilder undersøger hun, hvad der kan udledes omkring materialer, stil, farver og mønstre. Hun kommer bl.a. ind på, hvad der var særegent for mands- og kvindedragter og hvorledes sociale skel kom til udtryk i klædedragten. Artiklens synspunkter understøttes bl.a. af en række interessante gravfund, som gennemgås i artiklen.


Aktuelt

Nye titler til reolen:
Reprint bøger 02.jpg

To nye udgivelser fra Heimskringla Reprint:


1. Den ældre Edda ved Olaf Hansen
2. Kongespejlet – Konungs Skuggsjá
ved Finnur Jónsson

Læs mere på Heimskringla Reprint


2019 August


Aktuelt

Første bogudgivelse:

Reprint bøger 01.png
Vi har hermed fornøjelsen at præsentere Heimskringlas første bogudgivelse:


1. Íslendingabók af Finnur Jónsson
2. Den ældre Edda ved H. G. Møller
3. Gylfaginning ved Finnur Jónsson

Læs mere på Heimskringla Reprint


Efterårets nyhed:

Reprint Logo blå.png
HEIMSKRINGLA REPRINT

HEIMSKRINGLA REPRINT er efterårets store nyhed. Efter at have formidlet norrøne tekster på nettet i mere end 20 år går vi nu skridtet videre og genudgiver nogle af de digitaliserede værker i bogform. Under overskriften HEIMSKRINGLA REPRINT kommer vi til at udgive en serie centrale værker som paperbacks. Bøgerne vil kunne bestilles både her på hjemmesiden og gennem diverse bogportaler på nettet. Glæd dig, de første titler ligger allerede hos trykkeren. Vi kommer løbende til at præsentere bøgerne efterhånden som de udgives.
For god ordens skyld skal det måske siges, at arbejdet med at digitalisere tekster på hjemmesiden fortsætter som hidtil.


2019 Juli


2019 Juni


2019 Maj


Aktuelt:

Bayard Taylor 08.jpg
Kilder til førkristen religion

De primære skriftlige kilder til førkristen religion er norrøne eller latinske. Men også nogle oldtyske eller angelsaksiske tekster (heraf flere kirkelige) kaster lys over nordboernes gamle religion. Tjek fx disse links:


2019 April


2019 Marts


Aktuelt:

Tor akvarel.jpg
Nordiske myter og sagn
Af Vilhelm Grønbech

Nordiske myter og sagn er et af de mest populære værker i Vilhelm Grønbechs store forfatterskab. Læs eller genlæs hans uovertrufne gengivelse af de mest kendte myter og sagn fra Danmark, Norge, Sverige og Island. Med afsæt i Snorre, Saxo, sagaerne og oldkvadene tegner Grønbech et sammenhængende billede af den nordiske oldtids forestillingsverden. I værkets første del berettes om guderne, verdens tilblivelse og kampen ved ragnarok. I anden del samles trådene fra en række af oldtidens store sagn om Beowulf, Vølund, Skjoldungerne og mange flere. Alt sammen fortalt i den fængslende stil, som er så karakteristisk for Vilhelm Grønbech.


2019 Februar


Aktuelt:

Hugsvinnsmál.AM 720.jpg
HugsvinnsmálDen Kloges Ord
Norrøn tekst: Finnur Jónsson
Dansk oversættelse: Jesper Lauridsen

Hugsvinnsmál er en anonym islandsk bearbejdelse af det latinske forlæg Disticha Catonis fra 200- eller 300-årene. D. C. var en af middelalderens mest udbredte lærebøger, og den blev oversat til mange andre sprog. Den islandske udgave, som sandsynligvis er fra 1200-tallet, er overleveret i en række manuskripter, hvor indholdet varierer noget. Kvadets opremsning af almindelige leveregler trækker paralleller til de andre, mere berømte digte Hávamál og Sólarljóð.

Her præsenteres en helt ny dansk oversættelse v. Jesper Lauridsen under titlen Den Kloges Ord desuden Finnur Jónssons norrøne udgave med dansk oversættelse/parafrase.


2019 Januar


Aktuelt:
Vilh. Grønbech 3.jpeg

Vor Folkeæt i Oldtiden I-II
Hovedværk af Vilhelm Grønbech

På Heimskringla har vi i flere år ønsket at præsentere nogle af religionshistorikeren Vilhelm Grønbechs (1873-1948) værker, men det har ikke været muligt af ophavsretslige grunde. Men 1. januar 2019 udløb copyright'en, hvilket betyder, at vi nu kan offentliggøre de dele af hans forfatterskab, som omhandler den norrøne kultur. Vi lægger ud med Grønbechs hovedværk Vor folkeæt i oldtiden, der er et rent mesterværk, som både for hans samtid og for efterfølgende læsere har "virket som en næsten berusende indførelse i en verden der var blevet dem fremmed, men som Vilhelm Grønbech atter gav dem fællesskab med." (Arild Hvidtfeldt).


2018 December


2018 November


Aktuelt:

Nordiske juletraditioner
Nisser PM 24.jpeg


2018 Oktober


2018 September


Aktuelt:
Finnur Magnusson3.png

Den ældre Edda, I-IV
Oversat og kommenteret af Finnur Magnússon

I årene 1821-23 udgav den islandske oldtidsforsker Finnur Magnússon (1781-1847) den første fuldstændige danske oversættelse af Den ældre Edda. Fyrre år tidligere havde litteraturhistorikeren Bertel Ch. Sandvig (1752-1786) udgivet sit Forsøg til en Oversættelse af Sæmunds Edda. Magnússon fandt Sandvigs oversættelse mangelfuld, da den hverken medtog heltedigtene eller havde kommentarer til gudedigtene. Hans egen udgave blev et omfattende værk på fire bind med indledning, oversættelse og anmærkninger til alle eddadigtene. Dette værk kan nu læses på Heimskringla.


2018 August


Aktuelt:
Chronicles of Mann - BL Cotton MS Julius A vii f 31r.jpg

Chronica Regum Manniae
Oversat og kommenteret af Knut Rage

Den lille krønike om det norske styre på øen Isle of Man er på mange måder et overset dokument, som har ført en skyggetilværelse blandt større og mere farverige tekster om de norske konger i vikingetid og tidlig middelalder. Krøniken er skrevet på latin og har aldrig været oversat til noget nordisk sprog, men nu har Heimskringla fornøjelsen at præsentere teksten i norsk oversættelse ved Knut Rage, som også har skrevet en fyldig indledning til teksten.


2018 Juli


2018 Juni


Aktuelt:
N.F.S.Grundtvig4.jpg

Kæmpelivets Undergang i Nord
Af N.F.S. Grundtvig

På baggrund af sagaerne har Grundtvig gendigtet og dramatiseret overgangstiden mellem hedendom og kristendom i Danmark. Målet var at skildre "Omstyrtelsen af Asers Templer i Dannemark og Kristendommens seirende Indtog." Men, som flere forskere har bemærket, er Grundtvig mere optaget af at skildre storheden i de segnende kæmper end af at beskrive kristendommens sejrsgang.


Aktuelt:
Codex Frisianus 1325.jpg

Norrøne læremidler
Lær at læse oldislandsk


Oversættelser kan være gode, men originalen er bare bedre. Vi har her samlet en række hjælpemidler, såfremt du skulle få lyst til at prøve kræfter med de norrøne kildetekster.

God fornøjelse!


2018 Maj


Aktuelt:
Evald Tang Kristensen2.jpg

Danske sagn som de har lydt i folkemunde, Bind II
Af Evald Tang Kristensen

Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen (1843-1929) indsamlede og nedskrev mange mange tusinde små fortællinger blandt den danske bondebefolkning. Han indså snart, at hvis dette enorme materiale skulle være anvendeligt, måtte det grupperes og kategoriseres. Emnerne i bind to, som nu ligger klar på Heimskringla, er bl.a. Ellefolk, nisser, uhyrer, vandets ånder, lindorme, varulve, religiøse sagn, lygtemænd og varsler.


2018 April


2018 Marts


Aktuelt:
Grønland A. M. Mallet.jpg

Grønlands historiske mindesmærker III
Af C. C. Rafn og Finnur Magnússon
I 1837 udgav historikeren C. C. Rafn værket «Antiqvitates Americanæ». Heri havde han samlet alt, hvad der fandtes i sagaerne om nordboernes rejser til det amerikanske kontinent. Året efter påbegyndte han og oldforskeren Finnur Magnússon et tilsvarende projekt om nordboerne på Grønland. Det blev til tre store bind. På Heimskringla kan vi nu præsentere tredje bind komplet. De to øvrige bind følger.


2018 Februar


2018 Januar


Spritny udgivelse:
Stednavne og kultsteder cover.jpg

Stednavne og førkristne kultsteder
Af Carsten Lyngdrup Madsen
Spørgsmålet som rejses i denne bog er, om stednavne kan give os valid viden om førkristen religion i almindelighed og om førkristne kultsteder i særdeleshed. Bogens forfatter giver et ubetinget ja, stednavne kan kaste lys over både religion og kult, og stednavne kan udpege steder, hvor mennesker i førkristen tid har været samlede for at dyrke deres guder – kultsteder.

372 sider, rigt illustreret. Pris: kr. 269,95.
Køb bogen her eller Læs mere her.


2017 December


2017 November


2017 Oktober


2017 September


Aktuelt:
Evald Tang Kristensen.JPG

Danske sagn som de har lydt i folkemunde, Bind I
Af Evald Tang Kristensen

Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen (1843-1929) tilbragte en stor del af sit liv blandt den jyske bondebefolkning – vandrende fra det ene husmandssted til det andet for at høre, hvad især ældre mennesker kendte af viser, sagn og fortællinger fra gamle dage. Møjsommeligt skrev han sagnene ned og udgav dem løbende i småhæfter. Senere blev de samlede, ordnede tematisk og udgivet i 7 store bind. Første bind ligger nu klar på Heimskringla.


2017 August


2017 Juli


Aktuelt:
Nål i høstak.jpg

Forfatterindex
Ny søgefunktion på Heimskringla

At lede efter en bestemt titel i en samling med mere end 5000 tekster kan være som at lede efter en nål i en høstak. I en så omfattende database er logisk opbyggede søgefunktioner af afgørende betydning. Hidtil har du kunnet søge efter en bestemt tekst i Tekstoversigt og Kildeindex. Men alt baggrundsmateriale – fagbøger, faglige artikler, folkeviser, folkesagn m.m. figurerer ikke i disse oversigter. Derfor har vi nu opbygget et Forfatterindex, som indeholder samtlige tekster.


2017 Juni


2017 Maj


2017 April

1. Skabelse og Ordning (dansk; Søren Tvermose Thyregod)
2. Aser og Vaner (dansk; Søren Tvermose Thyregod)
3. Fortællinger om Loke (dansk; Søren Tvermose Thyregod)
4. Thors Bedrifter (dansk; Søren Tvermose Thyregod)
5. Odins Vandringer (dansk; Søren Tvermose Thyregod)
6. Balder og Loke (dansk; Søren Tvermose Thyregod)
7. Undergang og Fornyelse (dansk; Søren Tvermose Thyregod)


Aktuelt:
L.Moe 02.jpg

Ragnarok - En billeddigtning
Af Louis Moe, 1929

Louis Moe (1857–1945) var var en af Nordens store kunstnere. Som bogillustrator overgik han de fleste og var derfor efterspurgt. Han har bl.a. illustreret Saxos Krønike og Eddadigtene. Men Moe skrev og illustrerede også sine egne værker. I 1929 gendigtede han myterne omkring ragnarok næsten udelukkende ved hjælp af tegninger. Denne billeddigtning med sine 90 forrygende tegninger kan du nu se på Heimskringla.


2017 Marts


2017 Februar


Aktuelt:
Valtýr Guðmundsson.jpg

Island i fristatstiden
Af Valtýr Guðmundsson, 1924

Valtýr Guðmundsson (1860–1928) var filolog og professor i islandsk historie og litteratur ved Københavns Universitet. I sin forskning var han optaget af de kulturhistoriske forhold på Island i sagatiden og tidlig middelalder. Hans disputats fra 1889 havde titlen Privatboligen på Island i sagatiden.
»Island i fristatstiden« er en populær fremstilling af de kulturhistoriske forhold på Island fra landnamstiden til fristatens undergang. I dette værk gennemgår Valtýr Guðmundsson en række forskellige emner som landets ældste historie og forfatning, lovgivning, boligen, klædedragten, socialt liv, frieri og ægteskab, skilsmisse, begravelse, kristendommens indførelse, skoler, sagaskrivning m.m.


2017 Januar


2016 December


2016 November


Aktuelt:
Johan Christian Dahl - Winter at the Sognefjord - Google Art Project.jpg

Førkristen jul
Af Sophie Bønding, 2013

Det er en udbredt opfattelse, at da kristendommen i århundrederne omkring år 1000 kom til Norden, erstattede den kristne fejring af Kristus' fødsel en gammel hedensk solhvervsfest. Det er imidlertid ikke så ligetil. Før kristningen betegnede ordet jul, oldnordisk jól, efter alt at dømme en hedensk årstidsfest, men dens tidslige placering, forestillingsmæssige indhold og kultiske udtryk har været genstand for en heftig debat indenfor forskningen; en debat, der stod på frem til omkring 1960, hvorefter den har ligget mere eller mindre stille bortset fra et par nyere bidrag ydet efter år 2000.


Aktuelt:
AM 371 4to.jpg

Landnamabogen på dansk
Oversat af Carsten Lyngdrup Madsen, 2016

Til trods for at Landnámabók må betragtes som en af de helt centrale oldislandske kildetekster, har den ikke tidligere været oversat til dansk. Nu kan Heimskringla præsentere den første danske oversættelse af bogen. Sammen med oversættelsen følger indledning og tillæg med baggrundsmateriale og to fuldstændige navneindekser over hhv. personnavne og stednavne.


2016 Oktober


2016 September


2016 August


2016 Juli


2016 Juni


Aktuelt:

Heimskringla har rundet 5000 tekster!

Dette er en historisk dag! 11. juni 2016 rundet heimskringla.no femtusen − 5000 − unike tekstdokumenter med herlige islendingesagaer, kongesagaer, fornaldersagaer, helgensagaer, skaldekvad, eddadikt og Snorres Edda, klassiske vitenskapelige tekster, lovtekster og andet bakgrunnsmateriale mv. - Hør prosjektleder og redaksjonsmedlem Carsten Lyngdrup Madsen fortelle historien om heimskringla.no.


2016 Maj


2016 April


2016 Marts


Aktuelt:
Ikona Epifaniy.jpg

Helgensagaer på Heimskringla
Heilagra Manna Sögur, udgivet af C. R. Unger, 1877
Den opmærksomme læser vil have bemærket, at der gennem de seneste måneder er blevet lagt flere helgensagaer ud på Heimskringla. Disse sagaer, som hidtil har været så godt som fraværende på hjemmesiden, er ikke sagaer i traditionel forstand. De udgør en særskilt kategori i sagalitteraturen, idet der er tale om kristne fortællinger og legender, som er oversatte fra latin. Ikke desto mindre hører de med til den islandske middelalderlitteratur, og vi er glade for at kunne præsentere flere af dem her.


2016 Februar


2016 Januar


Aktuelt:
Marius Nygaard.png

Oldnorsk lesebok for begynnere
Af Marius Nygaard, 1925
Har du mod på at prøve kræfter med det norrøne sprog og læse sagaerne på originalsproget? Hvis du har, så er Marius Nygaards læsebog måske det helt rigtige sted at begynde. Ud fra tekstprøver i Eddaen og sagaerne giver den norske sprogmand og filolog en systematisk indføring i sproget og dets grammatik.


2015 December


Aktuelt:
Henry Petersen by Budtz Müller.jpg

Om Nordboernes Gudedyrkelse og Gudetro i Hedenold
– en antikvarisk undersøgelse
Af Henry Petersen, 1876
Henry Petersen var en ung dansk arkæolog, som var optaget af religionshistorie og det førkristne Norden. Dette er hans ph.d. afhandling, hvori en af hans hovedpointer er, at Tor og ikke Odin var den øverste gud. Henry Petersen var blandt de første til at gøre brug af stednavne i sine studier.


2015 November


Aktuelt:
Snorres Edda i europeisk og islandsk kultur.jpg

Geden, hjorten og Læráðr
– eller hvordan man befrier nordisk mytologi fra Snorris Edda
Af Henning Kure © 2006
Er det muligt, at trænge ind bag Snorris gengivelse af de nordiske myter? Dette er nogle af Henning Kures overvejelser om spørgsmålet. Artiklen er Kures oplæg ved det fjerde symposium for forskernetværket "Reykholt og den europeiske skriftkulturen" afholdt på Snorris gamle gård Reykholt i 2005.


2015 Oktober


2015 September


2015 August


2015 Juli


Aktuelt:
Geirmund bringer Håkon jarl bud om jomsvikingerne.jpg

Jomsvikingernes saga
Dansk oversættelse af Jesper Lauridsen © 2015
De er barske. De kender ikke til frygt. De trodser alle farer. De drikker tæt, og de overgiver sig aldrig. De er . . . . . .  JOMSVIKINGERNE!


Aktuelt:
WGC.174.jpg

Historisk-topografisk beskrivelse af Island, I - II
Af Kristian Kålund
Heimskringla har nu sat punktum for arbejdet med Kålunds store historisk-topografiske beskrivelse af Island. Værket er hermed komplet med en minutiøs gennemgang af alle sysler og enhver lokalitet, som kan forbindes med sagalitteraturen. De ca. 1200 sider er desuden forsynet med 300 islandsmotiver af kunstnerne W. G. Collingwood og A. Mayer.


2015 Juni


2015 Maj


Aktuelt:
Elias Lönnrot3.jpg

Kalevala i udvalg
Oversat til dansk af Ferdinand Ohrt
Kalevala er et 1800-tals forsøg på at få et glimt af den finske mytologi. Under sine vandringer rundt om i landet samlede Elias Lönnrot en række fortællende gude- og heltedigte, som han sammenskrev til det, som i dag kaldes Finlands national-epos.
Læs også uddrag af Ferdinand Ohrts Kalevala som Folkedigtning.


2015 April


To ny titler:

Nordisk Aandsliv Af Axel Olrik
A.Olrik.jpg

Dette er Axel Olriks klare og enkle fremstilling af religion, tænkning og digtning i vikingetid og tidlig middelalder.

Árni Magnússons Levned Af Finnur Jónsson
A.Magnusson.jpg

Havde det ikke været for den utrættelige Árni Magnússon, havde vort kendskab til norrøn litteratur været ret begrænset.


2015 Marts


Aktuelt:
Jón Árnason 2.jpg

Islandske Folkesagn og Eventyr I - II
Oversat af Carl Andersen
Inspireret af Grimm-brødrenes indsamling af folkesagn og eventyr i Tyskland begyndte bogmanden Jón Árnason et lignende arbejde på Island. I de første år sammen med sin gode ven, skolemanden Magnús Grímsson, senere alene. Det blev til flere hundrede folkesagn og eventyr. Heimskringla kan her præsentere et bredt udvalg af disse i dansk oversættelse.


Aktuelt:
WGC.216.jpg

Historisk-topografisk beskrivelse af Island
Af Kristian Kålund

Under et toårigt ophold på Island rejste den danske filolog Kristian Kålund rundt til hver en afkrog af sagalandet. Resultatet blev et værk på næsten 1200 sider, hvor han giver en minutiøs beskrivelse af hver en egn på Island. Læs her hvad han har at sige om Dalasyssel og nyd W. G. Collingwoods akvareller.


2015 Februar


2015 Januar


2014 December


2014 November


Årets julegave:
Nordboerne cover.jpg

Nordboernes gamle religion
- fortællinger fra edda, saga og kvad.

Af Heimskringla-redaktør Carsten Lyngdrup Madsen
Læs om nordboernes verdensbillede, deres livssyn og forhold til guderne som det skildres i eddaen, sagaerne og skjaldedigtningen. Oplev også konfrontationen mellem Tor og Hvidekrist og de dramatiske begivenheder, som fulgte i kølvandet.
580 sider, rigt illustreret. Pris: kr. 319,- + fragt.
Køb bogen her eller Læs mere her.


2014 Oktober


2014 September


Aktuelt:
Axel Olrik4.jpg

Danske Folkeviser i Udvalg
Ved Axel Olrik og Ida Falbe-Hansen.
Dette er Axel Olriks klassiske gengivelse af de danske folkeviser. Værket indledes med en litteraturhistorisk gennemgang og indeholder trylleviser som Elverskud og Harpens kraft, historiske viser som Dronning Dagmars død og Kongemordet i Finderup Lade og ridderviser som Lave og Jon og Ebbe Skammelsen.


2014 August


Aktuelt:
Evald Tang Kristensen.JPG

Ungen Svejdal - en dansk folkevise i fire udgaver
af Axel Olrik, Ernst von der Recke og Evald Tang Kristensen.
Da den danske folkemindesamler Evald Tang Kristensen i 1868 drog rundt i Midtjylland for at indsamle gamle halvglemte viser, traf han nogle fattige folk, to gamle kvinder og en gammel mand, som hver især kunne huske en vise om en ung mand ved navn Svejdal. Visen havde en umiskendelig lighed med to eddadigte om en anden ung mand ved navn Svipdag.


2014 Juli


2014 Juni


2014 Maj


Aktuelt:

Håkon Hærdebreds saga
Dansk oversættelse af Jesper Lauridsen © 2014

Kong Inge forliger Erling Skakke og Gregorius.jpg
Årene er 1157-1161. Borgerkrigen og den interne kamp i Hårfagre-ætten raser i Norge. Inge Haraldson sidder på kongemagten, men udfordres af sin nevø — Håkon Hærdebred. Inge har længe overtaget, men med hans betroede Gregorius Dagsons død skifter lykken, og kong Inge falder i kamp d. 4. februar 1161 ud for Oslo.


2014 April


2014 Marts


2014 februar


2014 januar


Aktuelt:

William G. Collingwood
William Gershom Collingwood as Sea Captain, by William Gershom Collingwood.jpg

Engelsk billedkunstner, 1854-1932

I sommeren 1897 tilbragte den engelske billedkunstner og forfatter W. G. Collingwood tre måneder på Island. Han besøgte og malede de vigtigste sagasteder, hvilket der kom mere end 300 skitser og akvareller ud af. I dag findes de fleste af disse på Nationalmuseet i Reykjavik. På Heimskringla kan du se omkr. 170 af dem og samlingen udvides yderligere i takt med publiceringen af Kålunds Historisk-topografiske beskrivelse af Island.


2013 december


Slutvignet Magnus Erlingsøns saga.jpg
Aktuelt:

Magnus Erlingsons saga
Dansk oversættelse af Jesper Lauridsen © 2013
Borgerkrigen raser i Norge, og nok bærer Magnus kongenavn, men landet styres de facto af hans far — den mægtige Erling Skakke. Erling er skånsesløs og rydder talrige fjender af vejen for at sikre sin søns forbliven ved kongemagten ...


Aktuelt:
Are Thorgilsson

Islændingebogen
Dansk oversættelse af Carsten Lyngdrup Madsen, 2013
Til trods for sit beskedne omfang er Islændingebogen - Íslendingabók - en af de vigtigste tekster i den oldislandske historie. Så meget desto mere må det undre, at den ikke har været oversat til dansk siden Finnur Jónssons udgave fra 1930. Heimskringla kan nu præsentere den første danske oversættelse af Islændingebogen i mere end 80 år.


2013 november


2013 oktober


Aktuelt:
Johan Göransson -Völuspá-.jpg

Vaulo Spa
Svensk oversættelse af Johan Göransson, 1750
Vaulo Spa er en svensk oversættelse af Vølvens Spådom, udgivet i 1750 og den ældste skandinaviske oversættelse af noget eddadigt. Oversætteren, præsten og oldtidsforskeren Johan Göransson, lod for egen regning bogen trykke og udgive i 200 eksemplarer. Såvel oversættelsen selv som de tilknyttede noter og bemærkninger kan være overraskende og spekulative – ikke mindst i troen på digtets høje alder og tilknytning til jødedom, kristendom og græsk-romersk mytologi.


2013 september

Aktuelt:

Carl Rosenberg3.jpg
Om at oversætte Edda

I disse uger lægges to danske eddaoversættelser ud på Heimskringla. Den ene - af Bertel Christian Sandvig - blev rost i høje vendinger af bl.a. N. F. S. Grundtvig. Den anden - af Frederik Winkel Horn - blev derimod stærkt skældt ud og kritiseret af bl.a. forfatteren Carl Rosenberg. Døm selv mellem de to oversættelser og Rosenbergs kritik »Om at oversætte Edda«.


2013 august

Aktuelt:

Bøger fra PediaPress.jpg
NYT PÅ HEIMSKRINGLA:
Lav din egen bog. Opbyg dit eget bibliotek!

Som noget helt nyt på Heimskringla kan du hente enhver tekst ned som e-bog på din computer eller tablet. Du kan også plukke i teksterne og sammensætte din egen e-bog. Og hvad mere er, du kan bestille en trykt udgave af din bog og få den leveret ved døren til en fornuftig pris Gå ind på Lav en bog nederst i sidemenuen og følg den enkle vejledning.


2013 juli


2013 juni

Aktuelt:

Gylfaginning
oversat til dansk af Jesper Lauridsen © 2013

Hermóðr og Baldr (SÁM 66).jpg
Snorre Sturlassons Gylfaginning er en af hjørnestenene i forståelsen af den nordiske mytologi. Med verdens skabelse og uundgåelige undergang som naturlige yderpunkter redegøres der for de enkelte guder, deres egenskaber og tilholdssteder. Teksten indeholder en række af de velkendte myter, fx Tors fisketur og Balders død. Det hele underbygges af udvalgte eddavers.

Aktuelt:

Kildeindex
AM848vo blue.jpg
af Carsten Lyngdrup Madsen

Heimskringlas kildeindex er en bibliografisk oversigt over norrøne kildetekster. Indexet er her i foråret blevet udvidet med omkr. 150 nye opslag og har nu godt 1250 opslag. Hvert opslag har links såvel til grundteksten som til de nordiske oversættelser, som er tilgængelige enten i Heimskringlas egen tekstsamling eller i arkivet i E-Biblioteket. Mange af de mindre kendte tekster er blevet forsynet med en kort litteraturhistorisk beskrivelse og henvisning til yderligere læsning.


2013 maj


2013 april

Aktuelt:

Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie
FJ-cover.jpg

Bind 1-3
af Finnur Jónsson.

Ikke mange har bidraget så meget til udgivelsen og tolkningen af den oldislandske litteratur som filologen Finnur Jónsson (1858-1934). Et af hans hovedværker er den store litteraturhistorie, som dækker perioden 800-1550. - På Heimskringla har vi nu afsluttet arbejdet med værket og kan præsentere en fuldstændig online udgave.

Aktuelt:

Jyske Lov
På gammeldansk, besørget af N. M. Petersen, 1850

Codex Holmiensis CE 1350.jpg
Kort før sin død gav kong Valdemar 2. Sejr Jyske Lov, der indledes med de berømte ord: »Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke lov.« Foruden rent processuelle forskrifter indeholder loven bestemmelser om fx veje og skel, drab og afhug, tyveri og hærværk, arv og hor, og den tegner således et billede af det danske hverdagsliv anno 1241.


2013 marts

Aktuelt:

Ågrip
Nynorsk oversættelse af Gustav Indrebø, 1936

Olav bæres paa skjold til skibet.jpg
Ågrip anses for at være den ældste kongesaga vi har og dateres til ca. 1190. Værket, som i dag kun findes i et enkelt 1200-tals-fragment, indledes brat med kong Halvdan Svartes drukning i Randsfjorden (ca. 860) og slutter lige så brat ca. år 1136 midt i en fortælling om Sigurd Mund. Ågrip kan hverken i komposition eller omfang jævnføres med fx Snorres kongesager, men har tydeligvis tjent som kilde for Snorres Heimskringla.


2013 februar

Aktuelt:

Snorre Sturlason: Kongesogur
Nynorsk oversættelse af S. Schjött, 1900

Dronning Ingerid og Gregorius ophidser kong Inge.jpg
Vi glæder os meget over endelig at kunne bringe Steinar Schjötts klassiske, nynorske oversættelse af Snorres kongesagaer i sin helhed. Korrekturlæsningen er blevet fuldført af Lars Næsheim — og derfor skal han have mange tak.

Aktuelt:

Beowulf - en fornengelsk hjältedikt
Svensk oversættelse af Rudolf Wickberg, 1914

Ill. fra St. Aubins "Vita".jpg
Et af de ældste heltekvad er ikke nordisk. Helten er svensk, kamppladsen dansk, men digtet er engelsk. Kvadet om Beowulf menes at stamme fra 700-tallet og handlingen udspiller sig to hundrede år tidligere omkring kong Roars kongsgård i Lejre ved Roskilde. Digtet har givet inspiration til utallige gendigtninger, teateropsætninger og filmatiseringer - men her bringer vi den ægte vare: Kvadet om Beowulf - i svensk oversættelse.


2013 januar

Aktuelt:

Olav den Helliges saga
Oversat til dansk af Jesper Lauridsen, © 2012-13

Olav Haraldsson før slaget på Stiklestad.jpg
Olav den Helliges saga handler ikke bare om Olav Haraldsons forsøg på at bemægtige sig og kristne Norge. Ofte træder Olav i baggrunden og overlader scenen til sagaens mange bipersoner, f.eks. den svenske konge og dennes ulydige døtre, de uregerlige Orkneyjarler og de skatteundragende færinger. Det hele bindes sammen af kong Olavs konstante stridigheder med indenlandske stormænd og udenlandske konger, som til sidst leder til hans fald i det berømte Stiklestadsslag i 1030.


2012 december


2012 november

Aktuelt:

Den ældste Skaldedigtnings Historie
Af Sophus Bugge, 1894.

Sophusbugge.jpg
For godt hundrede år siden kunne bølgerne gå højt, når de lærde stredes om synet på den norrøne digtning. To af de skarpeste debattører var Finnur Jónsson (der stod for den mere traditionelle opfattelse) og Sophus Bugge (der var en af den tids modernister). Fælles for dem var dog en dyb respekt for modpartens redelighed. Derfor var tonen i debatten altid god. – Bugges værk om den ældste skjaldedigtning er partsindlæg i denne debat.


2012 oktober

Aktuelt:

Olav Tryggvasons saga
oversat til dansk af Jesper Lauridsen, © 2012.

For vek for vek er fyrstens bue.jpg
Efter en hård start på livet som flygtning og slave i Baltikum vokser Olav Tryggvason op ved kong Valdemars hof i Gardarige. Som afslutning på en række vikingetogter antager Olav kristendommen; han sætter sig det mål, at kristne hele Norge, og sværdet bliver brugt flittigt i kongens bestræbelser på at omvende hedninge. Undervejs må han stadigt kæmpe imod norske bønder og stormænd og særligt Ladejarlen Erik; sidstnævnte sætter som en del af en dansk/svensk alliance en stopper for kong Olav ved det berømte slag ved Svold i år 1000.

Aktuelt:

Harald Gråfelds saga
oversat til dansk af Jesper Lauridsen, © 2012.

Klypp herse dræber Sigurd Sleva (Christian Krohg).jpg
Efter kong Håkon den Godes død overtages kongemagten af Erik Blodøkses sønner med Harald Gråfeld i spidsen, men kongerne er griske efter guld og mere magt, og sammen med deres mor — den udspekulerede enkedronning Gunhild — udrydder eller fordriver de deres fjender med svig og mordbrand …

Aktuelt:

Håkon den Godes saga
oversat til dansk af Jesper Lauridsen, © 2012.

Bautastener ved Egil Uldserks grav.jpg
Efter Harald Hårfagers død vender sønnen Håkon hjem til sit fædreland for at udfordre sin brors – Erik Blodøkses – adkomst til kongemagten. Erik fordrives fra Norge og dør i England. Siden må Håkon kæmpe imod Eriks sønner, der støttes af den danske konge Harald Blåtand. Det afgørende slag står i 961 på Fitjar; kong Håkon vinder slaget, men såres dødeligt af en pil i armen …


2012 september

Aktuelt:

OdensheiteHjalmar Falk, 1924.

Hjalmar Falk 2.jpg
Det er velkendt, at Odin i den norrøne digtning optræder under et væld af forskellige navne og sproglige omskrivninger. I dette værk analyserer den norske sprogmand Hjalmar Falk hen ved 170 af disse navne. I baggrundsartiklen ser han bl.a. på kildeforhold, kategorier og etymologi.


2012 august

Aktuelt:

Orknøboernes saga
Oversat til dansk af Jens Peter Ægidius, 2002.

Pentland Hills.jpg
Ægidius' oversættelse af Orkneyinga saga har længe været udsolgt fra forlaget. Derfor er det en særlig glæde, at vi nu kan præsentere dette enestående værk på Heimskringla.
Dette er den fulde udgave med indledning, kort, noter og ekstra billedmateriale.

Aktuelt:

Edda - eller Skandinavernes hedenske Gudelære
af Rasmus Nyerup.

Rasmus Nyerup1.jpg
I 1800-tallets nationalromantik var de islandske sagaer, eddadigtene og Snorres Edda ikke blot en inspiration for kunstnere, digtere og forfattere, men også for forskere i nordisk sprog og historie. I vinteren 1807 arbejdede Rasmus Nyerup og den unge sprogforsker Rasmus Rask på en ny oversættelse af Snorres Edda. . .


2012 juli

Aktuelt:

Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie
af Finnur Jónsson.

Finnur Jonsson2.jpg
Ikke mange har bidraget så meget til udgivelsen og tolkningen af den oldislandske litteratur som filologen Finnur Jónsson (1858-1934). Et hovedværk i hans omfattende forfatterskab er Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie. På Heimskringla arbejder vi bl.a. på at gøre dette omfangsrige værk tilgængeligt i en online udgave.


2012 juni


2012 maj

Aktuelt:

Flere Edda-oversættelser på vej
Svensk oversættelse af Arvid A. Afzelius.

Osebergviking.jpg
I disse uger føjes endnu flere Edda-tekster til Heimskringlas samling, bl.a. den ældste svenske oversættelse af Den ældre Edda fra 1818, oversat af Arvid A. Afzelius og Udvalgte norske oldkvad, oversat af Jacob J. Aars. - Desuden planlægges en fuldstændig udgave af Snorres Edda på svensk.


2012 april

Aktuelt:

Endnu en svensk Edda-oversættelse
Svensk oversættelse af Peter August Gödecke, 1877.

Odin til hest.jpg
For ikke længe siden kunne Heimskringla præsentere Nils Fredrik Sanders svenske oversættelse af den ældre Edda. Nu følger endnu en svensk oversættelse. Denne gang af højskolemanden Peter August Gödecke (1840-1890). Oversættelsen fik i sin tid en fornem pris og nød stor respekt længe efter oversætterens død. Følg med i publiceringen af Gödeckes Edda.

Aktuelt:

Alrik och Erik döda hvarandra med sina hästbetsel.jpg
Ynglinga-Saga
Svensk oversættelse af Carl Säve, 1854.

Ifølge Snorres Ynglinge saga var de nordiske guder menneskelige og havde deres ophav ved floden Don i det nuværende Ukraine. Gennem 29 slægtsled — fra Odin og Njord til Olav Heimdumhære; fra Sortehavet over Uppsala til Vestfold — berettes om kongernes liv og især død. Læs om Fjolne, der drukner i et dansk mjødkar; Domalde, der blotes til guderne; Agne, der bliver hængt af sin kone; Adils, der får hjerneskallen knust mod en sten — og mange flere. Det hele er ledsaget af Carl Säves fyldige noteapparat og sproglige udredninger.

Aktuelt:

Harald Graafeld fór om sommeren til Danmark.jpg
Olav Tryggvessons saga
Gustav Storms norske oversættelse revideret af Alexander Bugge, 1929.

«Kong Olav var den gladeste av alle menn og likte godt skjemt og var blid og omgjengelig; han var svær til å drive på med allting, romhendt og alltid klædd efter siste mote; i strid var han den djerveste av alle, men forferdelig grum når han var harm, og uvennene sine pinte han meget; somme brente han i ild, somme lot han olme hunder rive i sund og somme lemlæste eller kaste ut for høie berg. Derfor var han elsket av vennene sine, men uvennene hans var redde for ham.»


2012 marts

Aktuelt:

Sverd i fjell 3.jpg

Harald Hårfagers saga
Oversat til dansk af Jesper Lauridsen, 2012
Harald Hårfager er symbolet på det samlede Norge; ved brutalt at udrydde sine konkurrerende småkonger kan han efter slaget i Hafrsfjord i år 872 kalde sig enekonge og endelig lade sit skæg og hår trimme efter 10 års uafbrudt vækst. Han omgiver sig med mange smukke kvinder og får et utal af børn, fra hvem alle senere konger i Norge siges at stamme.

Aktuelt:

Faroe stamp 428 The Prophet.jpg

Eddaen på svensk
Oversat af Nils Fredrik Sander, 1893
I øjeblikket lægges Nils Fredrik Sanders næsten 500 sider lange svenske oversættelse af Eddaen ud. Denne oversættelse indeholder ikke blot samtlige Eddadigte, men også mindre kendte digte som Solsangen og Odins Ravnegalder. Desuden rummer den flere centrale afsnit af Snorres Edda og enkelte fra fornaldersagaerne. Følg med i publiceringen af disse 60 forskellige tekster.

Aktuelt:

Johan Peringskiöld.jpg

Johan Peringskiöld
Biografi fra Nordisk familjebok, 1925
Johan Peringskiöld (1654-1720) var svensk rigsantikvar. Han udgav i 1697 en svensk og latinsk oversættelse af Snorres Kongesagaer, som han — som den første i øvrigt — fejlagtigt gav titlen Heimskringla. Denne misforståelse har imidlertid vist sig at være ganske sejlivet, og Peringskiöld har således „æren“ for, at både Snorres værk og projektet Norrøne tekster og kvad bærer navnet i dag.


2012 februar

Aktuelt:

Erik Røde 4.jpg

Erik den Rødes Saga
Oversat til dansk af Finnur Magnusson og C. C. Rafn
Fuldstændig oversættelse af to tekster fra Flatøbogen, hhv. Fortællingen om Erik den Røde og Fortællingen om Grønlænderne. Læs om nordboernes opdagelse af Grønland og deres første møde med den nye verden - Vinland.

Kilde: Grønlands historiske mindesmærker

Aktuelt:

Slutvignet Magnus Barfots saga.jpg

Magnus Barfods saga
oversat til dansk af Jesper Lauridsen.
Magnus Barfod kaldes af og til for Den sidste norske Vikingekonge; tydeligvis løber der mere af farfaderens — Harald Hårdrådes — blod i hans årer, end af faderens — den fredsommelige Olav Kyrre. Magnus hærger især i Skotland og Irland, og det er da også hér, et irsk øksehug gør en brat ende på hans unge liv i året 1103.

Aktuelt:

Snorre Sturlassons Konungasagor.jpg

Heimskringla
oversat til svensk af Emil Olson.
Fra de mytiske Uppsalakonger via de to Olavers mislykkede hjemlige korstog til Erling Skakkes magtovertagelse på sønnens vegne; med Hårfagre-ættens konstante indre konflikt som den røde tråd, leder Snorre Sturlason os fra vikingetiden ind i middelalderen. Der kæmpes på hjemlig grund, men ofte er det fjerne udland skueplads for de norske kongers bedrifter og død. Værket kaldes Norges kongesagaer, men det er meget mere end det …


2012 januar

Aktuelt:

Sigurd og Gunnar ved ilden.jpg

Saga om Vølsungerne
oversat til dansk af Fr. Winkel Horn.
Dette er vel den mest kendte af alle fornaldersagaerne. Vølsunge-slægtens storhed kulminerer med Sigurds berømte drab på dragen Fafner og smeden Regin og hans efterfølgende forelskelse i skjoldmøen Brynhild, men kvinders ondskab og mænds svig indleder snart et blodigt forfald, hvor hverken venner eller familie skånes …

Aktuelt:

Kongespejlet.jpg

Kongespejlet (Konungs skuggsjá)
oversat til dansk af Finnur Jónsson.
Kongespejlet er en ufuldendt norsk tekst fra omkring midten af 1200-tallet. Den er formet som en far/søn-samtale, hvor den erfarne fader belærer sin ukyndige søn om forskellige nyttige emner: købmandskab, astronomi, geologi, geografi, biologi, meteorologi, sædelighed, ridderlighed og krigskunst. De to diskuterer – gennem eksempler fra Det Gamle Testamente – tillige syndefaldet og dommes retfærdighed.

Aktuelt:

Grágás.jpg

Grågåsen
oversat til dansk af Vilhjálmur Finsen.
Denne islandske lovbog fra tidsrummet ca. 1150–1200 regulerer først og fremmest de kristen- og procesretlige forhold, men derudover giver Grågåsen et fint indblik i det middelalderlige hverdagsliv med bestemmelser om f. eks. hundebid, ejendomshandler, utroskab, landbrugsdrift og transportgodtgørelse.


2011 december

Aktuelt:

Slaget paa Lyrskogshede.jpg

Magnus den godes historia
oversat til svensk af Emil Olson.
Efter Knud den Stores død i 1035 kan Magnus Olavsson vende tilbage til Norge for at løfte den tunge arv efter faderen Olav den Hellige. Den 11 år gamle Magnus kåres til Norges konge, og han bliver i 1042 sågar konge over Danmark. Trods stærk talmæssig underlegenhed forsvarer han landet mod venderne ved det berømte slag på Lyrskov Hede, men i kulissen venter Svend Estridsen, der også har ambitioner om at regere landet …

Aktuelt:

Ansgar.jpg

Rimbert: Ansgars Levned
på dansk ved P. A. Fenger og Hans Olrik
Et kildeskrift fra 800-tallet.
Læs her om den fromme munk Ansgars liv og virksomhed i Danmark og Sverige, lige midt i vikingetiden. Et sammenstød mellem idealer og kultur er uundgåeligt. - Her mødes katolsk og nordisk tænkning ansigt til ansigt.

Aktuelt:

Kongerne kaster terninger om en bygd paa Hisingen.jpg

Olav den heliges historia
oversat til svensk af Emil Olson
Olav den Helliges saga, der foregår i perioden 1015-1030, står helt centralt i Snorres Heimskringla, både hvad angår tekstomfang og dramatik. Olav Haraldsson sætter sig for at fuldføre sin slægning og navnebror Olav Tryggvassons ufuldendte projekt: Et samlet og kristnet Norge. Metoderne er enerådende og barbariske og snart bliver vennerne til fjender. Olav fordrives fra Norge af den danske kong Knud; han forsøger siden et come-back, men falder ved det berømte slag ved Stiklestad.


2011 november

Aktuelt:

Biskop Reinald hænges paa Holmen ved valslyngen.jpg

Saga Magnús blinda ok Haralds gilla
norrøn tekst ved Finnur Jónsson
Handlingen er henlagt til 1130-36. Den stridbare Magnus, der er søn af Sigurd Jorsalfar, kan ikke enes med sin onkel – den omgængelige Harald Gille – om hvem der skal regere Norge. I julen 1135 mødes de til kamp i Bergen; Harald vinder og lader efterfølgende sine trælle blinde, fodhugge og kastrere Magnus ...

Aktuelt: Adam af Bremens Kirkehistorie
Dansk tekst ved P. W. Christensen
Adams værk er en af de ældste kilder til Nordens historie - skrevet 150 år før Snorre og stærkt optaget af forholdene i Norden. I sin fjerde bog beskriver Adam bl.a. det førkristne Norden og i særdeleshed helligdommen i Uppsala.

Aktuelt:

Gunnlaug Ormstunga og Eirik jarl.jpg

Soga um Gunnlaug Ormstunga
nynorsk oversættelse af Matias Skard
Denne romantiske tragedie anses for at have det mest helstøbte handlingsforløb af alle de islandske sagaer. Thorsteins drøm i indledningen afslører hele historien: Helga den fagre kurtiseres af de to rivaler Gunnlaug og Ravn, der i jalousi dræber hinanden i tvekamp…

Aktuelt:

Geirmund bringer Håkon jarl bud om jomsvikingerne.jpg

Jomsvikingarnas Saga
Svensk oversættelse af Albert Ulrik Bååth
Et heftigt drikkegilde ved Svend Tveskæg afstedkommer talrige storladne løfter, og endnu inden tømmermændene rigtig har lagt sig, drager de drabelige og frygtløse jomsvikinger til Norge for at ombringe Håkon Jarl. Mange af dem bliver derved et hoved kortere …

Aktuelt:

Gudrun og Helge Hardbeinson.jpg

Sagan om Gudrun
Svensk oversættelse af Albert Ulrik Bååth
Dette er den senere del af Laksdøla Saga, som Bååth meget passende kalder Gudruns Saga efter Gudrun Osvifsdatter. Læs om den altoverskyggende og stærkt manipulerende kvindelige hovedperson, der spiller mændene ud mod hinanden og i hvis nærhed selv de stærkeste lider en krank skæbne.

Aktuelt:

Da sagde Sigrid Dette kunde vel blive din bane.jpg

Olav Tryggvessons historia
Svensk oversættelse af Emil Olson
Læs om Olav Tryggvessons hensynsløse brug af terror og tortur i forsøget på kristning af Norge og Island og hvordan en svensk/norsk/dansk union satte en stopper for forehavendet ved Svold i år 1000.


2011 oktober

Aktuelt:

Viglundar saga.jpg

Viglundar Saga
Oversat af B. Snorrason og K. Arentzen
En af de sidste islændingesagaer, bl.a. påvirket af riddersagaerne. Er dette saga, eventyr eller blot middelalderromantik? Døm selv.


2011 september


2011 august


2011 juli


2011 juni


2011 maj


2011 april


2011 marts


2011 februar


2011 januar


2010 december


2010 november


2010 oktober


2010 september


2010 august


2010 juli


2010 juni


2010 maj


2010 april


2010 marts


2010 januar


2009 december


2009 november


2009 oktober


2009 september


2009 august


2009 juli


2009 juni


2009 maj


2009 april


2009 marts