Arngrímur Jónsson biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Arngrímur Jónsson
Biografisk oversigt

Arngrímur Jónsson
(1568-1648)Jónsson [joun.så.n], Arngrímur, kaldt den Lærde, isl. Forf. (1568—1648). Efter at have studeret i 4 Aar ved Universitetet i Kbhvn blev han Rektor for Latinskolen paa Holar (1589—98) og derefter Præst og Provst til Melstadr. J. var nær beslægtet med Biskop Gudbr. Thorlaksson og var i en lang Rk. af Aar dennes højre Haand i Forvaltningen af Bispedømmet. Da G. Thorlaksson døde 1627, var J. den, der stod nærmest til at blive hans Eftermand; han undskyldte sig imidlertid, og man skyndte sig da med at vælge en anden; han var nemlig ikke synderlig vel lidt; man beskyldte ham for Umedgørlighed og Hovmod. Tidlig havde J. faaet Ry paa sig for Lærdom, og under sine (3) Ophold i Kbhvn stiftede han Bekendtskab med fl. lærde Mænd, og senere var han den, O. Worm særlig henvendte sig til med historisk-antikvariske videnskabelige Spørgsmaal. Herigennem kom J. tidlig ind paa at studere sit Lands Historie og Oldtidens Forhold overhovedet. Han studerede de gl. Haandskrifter. Foruden forsk. Stridsskrifter, rettede mod udenlandske Pamfletter og nedrakkende Beskrivelser af isl. Forhold (Anatome Blefkeniana, 1612 o. s. v.), forfattede han forsk. Skr, vedrørende Islands Historie og Geografi. Hertil hører Brevis Commentarius de Islandia (1593), Crymogæa (= Island) (1609), Specimen Islandiæ historicum, hvori et udførligt Uddrag af »Landnáma« (1643). Ogsaa om det gl. Grønland skrev han; Værket er oversat paa Dansk, trykt 1732, og Islandsk, trykt 1688. Endelig bør nævnes, at han paa Latin gjorde et Uddrag af den nu tabte »Skjöldungasaga«, til Brug for danske Lærde. Dette særdeles værdifulde Arbejde er trykt i »Aarb. f. nord. Oldkynd. og Hist.« (1894). Disse Skr var ikke alene meget værdifulde og udarbejdede med videnskabelig Samvittighedsfuldhed, men ogsaa i Forhold til Datidens Videnskabelighed epokegørende. Derfor er J. bleven kaldt den nyere isl. Videnskabs Genføder. J. oversatte paa Islandsk nogle teol. Skr og skrev en Biografi af Biskop Gudbrand, »Athanasia G.« (1630). (Litt: F. Jonsson, Hist. eccl. Isl. III; P. Thoroddsen, Landfræðissaga I; A. Olrik, »Aarbøger f. nord. Oldk. og Hist.« [1894]; Kr. Kålund, »Studier over Crymogæa«, Arkiv f. nord. Filol. 23. Bd).
F.J.


Kilde: Salmonsens konversationsleksikon (1915-1930)