Dansen paa Riberhus

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Dansk.gif


Dansescene
Middelaldermotiv
Dansk folkedigtning


Historiske viser
30. Dansen paa Riberhus.[1]


Danske Folkeviser i Udvalg
Ved Axel Olrik og Ida Falbe-Hansen1. Der gaar Dans paa Riber Gade,
— Slottet det er vundet —
der danser Riddere baade fro og glade.
— for Erik Kongen hin unge; med den saa vare de.[2]


2. Der gaar Dans paa Riber Bro,
der danser Riddere med udskaarne Sko.


3. Først da dansed han Riber–Ulv,
han var Kongen tro og huld.


4. Saa da dansed han Tage Mus,
og Høvedsmand paa Riberhus.[3]


5. Saa dansed Hr. Saltensee,
efter hans rige Svogre tre.


6. Saa da dansed de Limbæk,
og de var Kongen altfor stærk.


7. Og saa da dansed han Børge Grøn,
og efter saa mangen Ridder skøn.


8. Saa dansed han Hennik Kande,
efter hans Frue, hun hedder Fru Anne.


9. Og saa dansed han Iver Rank,
efter hans Frue, Fru Bengerd Blank.


10. Saa da dansed hin rige Valravn
med hans Frue, haver ingen Navn.[4]


11. Saa da dansed han Iver Helt,
han fulgte Kongen over Belt.


12. Længe stod Rane Lange,
før han vilde i Dansen gange.


13. „Var det ikke for mit favre Haar,
da skulde jeg i Dansen gaa.“


14. Rane han i Dansen sprang,
begyndte en Vise og for dem sang.


15. Han bar op[5] en Vise og kvad,
alle de Riddere efter ham traad.


16. Op stod Jomfru Spændelsko,
hun gav Rane Lange sin Tro.


17. Var hendes Haar i Silke flæt’;
hun traad den Dans for alle[6] saa let.[7]


18. De dansed dem paa Slottet ind
— Slottet det er vundet —
med dragne Sværd under Skarlagenskind.
— for Erik Kongen hin unge; med den saa vare de.


19. Aldrig saa jeg en Ridderdans
— Slottet det er vundet —
vinde saa Slottet med Rosenkrans.[8]
— for Erik Kongen hin unge; med den saa vare de.Fodnoter

  1. Indledn. S. 64; DgF. III Bd. Nr. 147.
  2. Omkv. med den ɔ: med ham (Kong Erik) var de.
  3. 4 og efter, og næst efter ham dansede Høvedsmanden paa R.
  4. 10 hendes Navn kendes ikke (eller hun er ikke adelig?)
  5. 15 bære op, begynde.
  6. hun dansed for alle ɔ: foran alle, hun dansede forrest i Rækken (sammen med Rane, der var Forsanger).
  7. 17 ɔ: hendes Haar var flettet i Silke. Ordene er omstillet for at Verset kan faa en kraftigere Begyndelse, nu da hun træder ud i Dansen.
  8. 19 man holdt ofte en Krans af Roser i Haanden under Dansen.