Dyre Vaa og Troldet ved Totak

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Folketro i sagn og eventyr


Dyre Vaa og Troldet ved Totak

Andreas Faye etter ukjent, Telemark


I Vinje i Thelemarken ligger et Vand, Totak kaldet, der sjelden fryser før Juul. Ved dette Vand paa Gaarden Vaa boede engang en Mand ved Navn Dyre, der havde Ord for ikke at være red for nogen Verdens Ting. Engang hendte det seent en Juleqveld, at Folk paa Vaa hørte Noget at huje frygteligt paa den anden Side af Vandet. De Andre bleve forskrækkede, Dyre derimod gik rolig ned til Vandet for at høre, hvad der var paafærde. Han tok sin Baad og roede over til det Sted, hvorfra Lyden kom. Uagtet det var mørkt, mærkede han, at det var et stort Bjergtrold, som hujede; dog see det kunde han ikke. Troldet spurgte strax hvem han var. "De æ Dyre Vaa," svarede han og spurgte igjen Troldet, hvor det kom fra. "Ifraa Aashaug," lød Svaret. "Aa horre ve du hen?" vedblev Dyre. "Te Glomshaug te Møiane mine; ve du sætte meg øvi" svarede Troldet. Dyre lovede det, men i det samme Troldet satte Foden i Baaden, var den nær ved at synke. "Let deg, dit store Trold!" skreg Dyre. "Jau, eg skaa lætte meg," svarede Troldet. Da de nu roede over Vandet sagde Dyre. "Syn deg fæ meg; la meg siaa hosse stor du æ." "Nei, de ve eg ekje," svarede Troldet; "men eg skaa lægje et Mærkje i Praammen."
   Tidlig om Juledagsmorgenen gik Dyre ned til Vandet for at see efter det lovede Mærke og fandt i Prammen Tommelfingeren af Troldets Vaat (Vante). Denne tog han hjem og maalte den og liden var den ikke; thi den rummede fire velmaalte Skjepper. En Jøtul eller Trold fik engang en Grankongle i Øiet. Da han fik den ud, klemte han den mellem Neglene i det han sagde: "Hvem skulde troe, at en saa liten en kunde gjøre saa vondt."

Trykt i NFL 63, s 19f

Les også diktet om Dyre Vaa, av Johan Sebastian Welhaven.