Edda (Nyerup) - Fortale

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Rasmus K. Rask
(1787-1832)
Edda
- eller Skandinavernes
hedenske Gudelære

Oversat ved
Rasmus NyerupFortale


Til denne ny danske Udgave af Edda har jeg havt alle de Hjelpemidler, som Hovedstadens Bibliotheker, dem jeg er saa lykkelig at have den allerfrieste Adgang til, ere i Besiddelse af. Foruden alle trykte Udgaver, saavel i det islandske originale Sprog som i dansk svensk og tydsk samt fransk, engelsk og latinsk Oversættelse, har jeg havt Udskrift af de 3 Hovedcodices, den vormske den kongelige og den upsalske. Desuden har jeg havt særdeles megen Hjelp og Vejledning af et Corpus eddicum, om jeg saa maa kalde det, eller en Udskrift af den vormske Codex med latinsk Version og Commentarius perpetuus, stor 2276 Sider i Folio, forfattet af den første Stipendiarius Magnæanus Johannes Olavius fra Grunnevig, og opbevaret paa Universitetsbibliotheket.


Alt dette vilde imidlertid ikke have forslaaet, og med mit ringe Bekjendtskab til det islandske Sprog skulde jeg aldrig have vovet at paatage mig dette Arbejde, hvis jeg ikke havde været saa heldig at kunne have Bistand af en islandsk Tolk. Denne Translateur, der for mig var det samme som Erichsen fordum var for Mallet, og som jeg er glad ved at kunne anmelde for vor lærde Republik som en tilkommende Mystagog i den islandske Litteraturs inderste Helligdomme, er Hr. R. K. Rask, en ung Student fra Fyen, som, under sin Skolegang i Odense, har i Landsdommer Baden havt en virksom Opmuntrer til dette antiqvariske Studium, hvori han allerede har gjort en synderlig udmærket Fremgang.

Hvad den behørige Strenghed og Nøjagtighed angaaer, hvormed en Oversætter er forbunden til at gaae i sin Originals Spor, da maa jeg bekjende, at jeg stundom har tiltaget mig samme Frihed, som Mallet i Fortalen foran Monumens de la Mytologie des Celtes tilstaaer han har betjent sig af, naar han Pag. 24 siger:

”Je ne me suis fait aucun scrupule d’ajouter quelqves mots pour suppléer au sens, ou d’en supprimer d’autres qui n’en presentoient aucun, lorsque j’y étoit autorisé par quelqve manuscrit autentiqve. C’est a quoi je prie ceux qui voudront comparer ma version avec le texte, de vouloir bien prendre garde.”

Endnu maa jeg tilføje, at jeg angaaende Edda og hvad Edda er, om begge saakaldte Eddaers Alder og Authentie, om Codices af Eddaerne og sammes Beskaffenhed, om Eddaernes Forfattere, Udgaver etc. har udarbejdet en litterair-historisk og bibliographisk Afhandling, bestemt til i Dag otte Dage at oplæses i det Skandinaviske Litteraturselskab.


Kjøbenhavn d. 2den April 1808.

R. Nyerup