Eddadigte (Uddrag, Grundtvig)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif Faeroysk.gif


N.F.S.Grundtvig2.jpg
Nordens mytologi
Udgivet 1832

Nikolai Frederik Severin Grundtvig


Uddrag af
Diverse Eddadigte


Grimners Maal, Vafthrudnesmaal, Hyndla-Sangen, Vegtams-Kviden, Loke-Gluffen, Høisangen (Havamaal), Harbards-Sangen, Skirners Reise, Thryms-Kviden, Grotte-Sangen, Helge-Kviden, Fofners-Maal, Fjølsvins-Maal, Sigurds-Kviden


Grimners Maal9. Valfaders Giæster
Har godt ved at kiende
Salhuset fiint,
Skjold-Taget skinner,
Spydskaft-Panelet
Graaner i Hallen,
Trindt omkring Bænke
Brynieklædte!
Nordens Mythologi, s. 336

10. Nem er at kiende,
For Kommendes Flok,
Vester-Porten
Paa Valhalds Borg,
Hvor Ulven bæver
For Ørne-Klo!
Nordens Mythologi, s. 336

12. I Breide-Bliks Vange
Staaer Balders Slot,
Der Høielofts-Sale
Han hvælved sig,
I Landet findes
Knap List og Svig.
Nordens Mythologi, s. 372

13. Heimdal throner
Paa Himling-Høi,
Gudernes Skjold-Borg
Skiøn er tilsyne,
Mjøden hin gode
Gladelig drikker
Værneren der!
Nordens Mythologi, s. 477

14. Folke-Marken
Er Freyas Land,
Tilbords de Bolde
Hun bænker selv,
Thi dagligdags
Tilhælvten med Odin
Hun høster paa Val!
Nordens Mythologi, s. 501

15. Glitner-Salen,
Med gyldne Suler
Og Sølver-Tag,
Det er Forsetes
Til Hverdags-Brug,
Fuldtvel bilægger
Han Tvist og Kiv!
Nordens Mythologi, s. 391

18. Andhrimner-Kokken,
Ildhrimner-Gryden,
Sæhrimner-Kiødet,
Vi kan vel nævne,
Men hitte Rede
I Helte-Føden,
Er, vi tør mene,
Ei Hver-Mands Sag.
Nordens Mythologi, s. 338

19. Hær-Fader kaster
Til Fræk og Gier
Mund-Bid saa mange,
De mættes vel,
Af Vin kun lever
Den Vaaben-Prude,
Med Priis og Ære,
Jeg, Odin selv!
Nordens Mythologi, s. 338

20. Hugin og Munin,
Morgener alle,
Fare paa Vinger,
Verden igiennem,
Hugin jeg savner,
Seen er hans Hjemfærd,
Dog efter Munin
Mere jeg stirrer.
Nordens Mythologi, s. 355

22. Valgrind kaldes
Det Vange-Led,
Som herlig fører
Til Helligdommen,
Det Led er gammelt,
De Graa dog faa,
Som lukke det kan,
Og laase ret!
Nordens Mythologi, s. 337

23. Femhundred Dørre,
Og Fyrre til,
Jeg vel tør mene
Har Valhalds Borg,
Og Snese fyrre,
Jævnsides gaae,
Saa breed er Dørren
For Brynje-Folk,
Naar Luren kalder
Til Kæmpe-Dyst!
Nordens Mythologi, s. 337

24. Femhundred Lofte,
Og Fyrretive,
Med Buer skiønne,
Bilskirner har;
Det Sal-Huus prægtig,
Min Søn beboer,
I Storhed Alle
Vel stikker ud.
Nordens Mythologi, s. 447

25. Der stander en Gied,
Paa staalgraa Bund,
Paa Hærdrots-Hallen,
Det Heidrun er,
Af Lerads Kviste
Hun lever flot,
Og Kar hun fylder
Med klarest Miød,
Som aldrig skorter
I Skaal om Bord!
Nordens Mythologi, s. 337

26. En Hjort og stander
Paa staalgraa Bund,
Paa Hærdrots-Hallen,
Ekthyrner kaldt,
Af Lerads Kviste
Han lever flot,
Dog i Hvergelmer
Fra hornet Yver
Kun Vand neddrypper
Til Vove-Gang!
Nordens Mythologi, s. 338

30. Glad og Gyller
Gler og Skredbrimer,
Sølvtop og Siner,
Gisle og Falhov,
Guldtop og Letfod,
Er Gangerne fine
Som Aser mon ride,
Naar daglig de drage
Til Doms under Asken.
Nordens Mythologi, s. 299

31. Rødderne trende,
Som i en Tre-Kant,
Ygdrasils-Asken
Under sig har;
Over sig har dem
Hel og Rim-Thurser,
Og Folke-Færd.
Nordens Mythologi, s. 235

32. Egernet spiller
I Asken Bas,
Ratatosk render
Fra Rod til Top,
Bærer fra Oven
Ørne-Beskeed
Til Nidhøg ned!
Nordens Mythologi, s. 235

33. Hjorte der findes,
Fire i Tal,
Brunstig afbide
Bladet i Knop:
Daain og Dvalin,
Dunner og Dyrathror.
Nordens Mythologi, s. 235

34. Ormene flere,
End Aberne troe,
Gnave paa Asken:
Goin og Moin,
Gravvitners Børn,
Graaryg og Gravvold,
Ofner og Svafner!
Nordens Mythologi, s. 235

35. Saa døier Asken
Ulæmpe Nok,
Mere tilvisse,
End Mennesken veed,
Plustret af Hjorte,
Frønnet paa Siden,
Naget forneden
Af Nidhøg med!
Nordens Mythologi, s. 236

40-41. Af Ymers Kiød
Blev Jorden skabt,
Hav af Blod,
Og Bjerg af Been,
Sky af Skal,
Og Skov af Haar;
Men af hans Bryn
De blide Guder
Midgaard skabde,
Til Menneskens Børn;
Og af hans Hjerne
Blev med Steen-Hjerte
Jetternes Slægt.
Nordens Mythologi, s. 252

43. Ivalds Sønner,
I Arilds Tid,
Lagde Haand
Paa Lykke-Skibet
Det Mageløse,
Til Mild-Øie,
Frey, den skiære
Folke-Gavner!
Nordens Mythologi, s. 489

45. Saa har jeg trukket
Paa Smile-Baandet,
For Seiergud-Børn,
At Hjertet i Livet
Skal hoppe forsand,
Hos Aserne alle,
Naar ind de komme
Paa Ægers Bænke,
Til Ægers-Gildet!
Nordens Mythologi, s. 624

Vafthrudnesmaal4. Nu velsignet,
Og saa velkommen,
Farvel saalænge!
Dig Aanden styrke,
Som Arilds-Guden,
Til Thurs at trykke
Med Tunge-Maal!
Nordens Mythologi, s. 322

16. Ifing den kaldes,
Aaen, som skiller
Guders og Jetters
Grund fra hinanden,
Aabent er Vandet,
Det aldrig tillægges
I Tidens Løb!
Nordens Mythologi, s. 257

31. Af Elivaagen
Kom Edder-Draaber,
Deraf blev Jetten,
Og Liv fik Rimen
Af Gnister vilde,
Fra Sønder-Leden!
Nordens Mythologi, s. 253

33. Af Hrimthurs-Hænder
Sprang Dreng og Pige,
Og under Fødder
Han sig optraadte
Sexhovdet Søn.
Nordens Mythologi, s. 253

40. Da, som en Karl,
Du kan din Lexe,
Siig mig, Vafthrudner,
Du veed det nok,
Hvor er vel Kampen
En Hverdags-Leg?
Nordens Mythologi, s. 339

41. Enherier alle,
I Odins Vænge,
Jo daglig vove
En Dyst med Sværd,
De Faldne ride
Dog rask fra Val,
Ved Kamp forliges
De Kiække bedst!
Nordens Mythologi, s. 339

44. Hvem er de Folk,
Som Fimbul-Vinter
Skulle paa Jorden
Overleve?
Nordens Mythologi, s. 550

45. Liv og Liv-Thraser
Lønlig sig bjerge
I Mimer-Skoven,
Med Morgen-Duggen
Til Folke-Forældre
De fødes der!
Nordens Mythologi, s. 550

46. Naar Fenris sluger
Den favre Soel,
Faaer Blaa-Vang da Bod
For Bane sin,
Mod Soel-Skin nyt?
Nordens Mythologi, s. 550

47. Ja, Rødmusse føder,
For Rov hun vorder
I Ulve-Mund,
En elskelig Daatter,
Mø som træder
I Moders Fjed,
Gylden opgaaer,
Mens Guder segne!
Nordens Mythologi, s. 550

48. Hvilke er de Møer,
Høitoplyste,
I flyvende Fart
Over Folke-Havet?
Nordens Mythologi, s. 220

49. Folke-Elve trende
Falde over Byen,
Hvor Mægthrasirs
Møer mon dvæle!
De er alene
Lykkens Diser,
Skiøndt mellem Jetter
Hjemme de har.
Nordens Mythologi, s. 220

50. Vidt har jeg faret,
Fristet endeel,
Maalt mig med mangen
Mester iblandt!
Hvem skal vel arve
Asernes Odel,
Naar Surtur-Branden
Er slukt om Land?
Nordens Mythologi, s. 549

51. Naar Surtur-Branden
Er slukt om Land,
Viders og Vales
Er Viborg da,
Mode og Magne
Har Mjølner fat,
Giør saa med Krigen
Kort Proces.
Nordens Mythologi, s. 549

54. Hvad mon i Øret
Odin hvisked
Sønnen paa Baare,
Baalet nær?
Nordens Mythologi, s. 372

55. Ingen kan vide,
Hvad aarle Du hvisked
Sønnen i Øret.
Nordens Mythologi, s. 372

55. Med Død paa Læbe,
Min Lærdoms Skat
Jeg her udtømde,
I Tvist med dig;
Thi over Alle
Er Odin klog!
Nordens Mythologi, s. 321

Hyndla-Sangen1. Vaagn, Jomfru-Mønster,
Ja, vaagn, Veninde,
Vaagn, Syster Hyndle,
I Hule-Gaard!
Nu er Ragna-Roke,
Nu ride vi skal
Til Heltenes Hald
Og det hellige Land!
Nordens Mythologi, s. 505

2. Vi Hær-Fader bede
Om Hyldest nu,
Hvis Tjenere gode
Faae Guld i Sold,
Ham der gav Hermod
Hjelm og Brynje,
Ham der gav Sigmund
Sværd ved Lænd!
Nordens Mythologi, s. 505

3. Sønner faae Seier,
Og Somme faae Guld,
Mund faae de Giæve,
Og Mande-Vidd Folk,
Skipperne Med-Bør,
Og Skjaldene Konst,
Kæmperne mange
Og Mandelighed,
Til Skænk af ham!
Nordens Mythologi, s. 506

4. Skiøndt ingen Elsker
Af Jette-Fruer,
Thor, for sit Offer,
Tor det vel love,
Love og holde,
Høflig at være!
Nordens Mythologi, s. 506

5. Ud nu med Graasok:
Ulven af Stalden!
Rask lad ham springe
Med Rune-Toilen!
For seen er din Galt
Paa Godhjems-Veien,
Skiondt jeg i Pas-Gang
Pænt fremskrider.
Nordens Mythologi, s. 506

11. Rul op fra Oven
De Arve-Tal,
Med Helte giæve,
Fra Heden-Old:
Skjoldunger prude,
Skilfinger med,
Ylfinger alle,
Odelsbaarne,
Herser og Bønder,
Mænd under Midgaard,
Mest af Vælgten!
Nordens Mythologi, s. 569

14. Prisen for Alle
Bar Ale i Styrke,
Skjoldunge-Perlen
Var Halvdan hin Gamle,
Mange har vundet
Paa Val sig et Navn,
Men Alle fordunkles
Af Drotten, hvis Rygte
Med Vindene farer
Al Verden om!
Nordens Mythologi, s. 569

15. Ædelmodig
Ham Edmund styrked,
Sigtryg han kløved
Med Klingen sval,
Elne han ægted,
Ypperlig Frue,
Moder til atten
Unger-Svende!
Nordens Mythologi, s. 570

16. Skjoldunger alle
Skilfinger med,
Ødlinger, Ynglinger,
Odelsbaarne,
Herser og Bønder,
Mænd under Midgaard,
Mest af Vælgten,
Stamme fra dem!
Nordens Mythologi, s. 570

29. Elleve Aser
I Alt der stod,
Hvor Balder segned,
Paa Bane-Tuen,
Han tykdes Vale
Fuldværd at hevne,
Da spurgdes Fald
Af Broder-Bane
For Broder-Haand!
Nordens Mythologi, s. 570

35. Avlet er En,
Fra Arilds Tid,
Kraftig tilgavns,
Af Gude-Æt,
Ni ham fødte,
Den fredsælle Mand,
Jette- Møer,
Paa Jordens Pynt;
Nordens Mythologi, s. 479

38; 36. Han kom til Kræfter
Af Koldskaals-Bølger,
Af Igields-Blodet
Og Jords Formon!
Meget vi sige
Og meer dog veed,
Giøre til Vilje
For viis dig ei!
Nordens Mythologi, s. 480

40. Ulven han avled
Med Angerbode,
Sleipner tillige
Med Svadilfare,
End et Uhyre,
Ægte paa Snuden,
Til Far-Broder
Bileist haver.
Nordens Mythologi, s. 522

41. Loke beiled
Til Brænde-Mærket,
Hexe-Hjertet
Saa halvveis Kul,
Falsk blev Loke
Af Lefleriet,
Ophavs-Mand
Til alt Utøi.
Nordens Mythologi, s. 522

44. Een fremfor Alle,
Avlet paa Jord,
Konning vi kalde,
Kraftig og stor,
Hvor han sig vender,
Vrimler af Frænder
Verden for ham!
Nordens Mythologi, s. 206

45. Mere end Magen
Maa vel, engang,
Træde for Dagen,
Tie dog, min Sang!
Fjernere skue
Faa under Sky,
End hvor paa Tue
Tørne med Gny
Odin og Ulven!
Nordens Mythologi, s. 207

Vegtams-KvidenVegtam:
8. Hvem giver Balder
Bane-Saaret:
Bringer af Dage
Odins-Sønnen?
Nordens Mythologi, s. 388

Spaa-Kvinden:
9. Stakket Alder
For Odins Balder,
Seiers-Vaanden,
Høder i Haanden,
Broders Bane,
Liv skal rane!
Nodig jeg talde,
Nu vil jeg tie!
Nordens Mythologi, s. 388

Vegtam:
10. Tie ikke, Vølve,
Vegtam spørger,
Intet undtagen,
Alt vil jeg vide!
Hvem skal paa Høder
Hevnen styre,
Hevnen og Harmen,
Bænke paa Baalet
Bane-Manden?
Nordens Mythologi, s. 389

Vølven:
11. Rinde føder,
Brat for Høder,
Sværde-Døn,
Med Odins Søn:
Natgammel Vale,
I Vinter-Sale!
Balder-Skytten
Til Baalveds-Hytten,
Utvættet, ukæmt,
Han bærer nemt!
Nødig jeg talde,
Nu vil jeg tie!
Nordens Mythologi, s. 389

Loke-GluffenSpotte-Fuglen (Loke):
11. Hil være Aser,
Hil og Asynier,
Hil være Guderne alle,
Assen undtagen
Hist inde i Krogen,
Brage jeg mener
Paa Bænke-Hjørnet.
Nordens Mythologi, s. 474

Loke:
13. Af Trang til Heste
Og Handleds-Ringe,
Ja begge Dele,
Har Brage Nok.
Nordens Mythologi, s. 461

Brage:
14. Var vi kun ude, saasandt
Som inde vi ere
I Ægers Hald,
Da, troe mig, Loke,
Jeg lyver ikke,
Mig brat til Hænde
Dit Hoved kom.
Nordens Mythologi, s. 475

Loke:
15. Det knager i Bænken,
Naar Kneps du slaaer,
Ei boldere Nogen
For Bord-Enden sad,
Men er du blodtørstig,
Saa træk fra Læret,
Hvad bryder sig Helten
Om Høflighed!
Nordens Mythologi, s. 475

Idunne:
16. Jeg beder dig, Brage!
For Børnenes Skyld,
Og for hele Flokkens
Vi fostre i Løn,
At Loke ei længer
Du laster paa
I Ægers Hald!
Nordens Mythologi, s. 468

Idunne:
18. Ei vil jeg Lokes
Lyder opregne
Ved Ægers-Gilde,
Elsker det Milde,
Tysser paa Brage,
I Bæger-Heden,
At ei med Vreden
Vaaben I blotte!
Nordens Mythologi, s. 473

Loke:
28. Om du det vil vide,
Da voldte jeg det,
At Balder du skuer
Paa Skimlen ei meer!
Nordens Mythologi, s. 387

Tyr:
37. Frey er den Bedste
Af Fyrsterne alle,
I Gude-Laget;
Han giør ikke Mø
Eller Moder Fortræd,
Hans Lyst er at løse
De Lænke-Bundne!
Nordens Mythologi, s. 489

Loke:
38. Tys dog, Tyr!
Og tal ei saa høit,
Hænder paa Skaftet
Skorte du maa,
Fenris, jeg mindes,
Dig mærkede godt
Hvor den Høire har sidt!
Nordens Mythologi, s. 458

Tyr:
39. Tungt er at bære
Hvad Begge vi leed,
Du paa din Ære,
Og jeg paa min Haand;
Rose af Gildet
Før Ragna-Roke
Skal dog vel ikke
Ulven i Lænker!
Nordens Mythologi, s. 458

Frey:
41. I Baand ligger Ulven
Ved Aa-Minde,
Til Ragna-Roke,
Og, Rænke-Smed!
Hvis ei du tier,
Du tør vel friste
Det Samme fast!
Nordens Mythologi, s. 490

Loke:
42. Med Guld opveied
Du Gymers Daatter,
Solgde dit Sværd
Da med det Samme!
Naar Muspels Sønner,
Fra Mørke-Skov,
Nu Hesten spore
Til Herre-Færd,
Hvad har din Stakkel
At stole paa!
Nordens Mythologi, s. 389

Sif:
53. Iis-Kalk hin fine,
Fuld af deri gamle Miød,
Tøm du med Hilsen,
Tag du af hende,
Som mellem Aser
Ene du skaaned
For Ukvems-Ord!
Nordens Mythologi, s. 449

Loke:
54. Vogted sig Nogen,
Og værged kæk
For falske Mand-Folk,
Thors-Fruen det var,
Saa Ingen jeg veed,
Saavidt jeg veed,
Hun klapped i Krogen,
Paa Kløren nær,
Som hedder ei Loke
For Løier blot.
Nordens Mythologi, s. 450

Høisangen (Havamaal)111. Bladet fra Munden!
Mælet sig løfte!
Ordet udstrømme
Fra Taler-Stolen,
Ved Urdas Væld!

I dybe Tanker,
Jeg sad og skued,
Og taus jeg lytted
Til Tungers Lyd!
Meget om Runer,
I Morgen-Røden,
Hørde jeg tale,
Ved Høielofts-Salen;
Fra Høie-Lofte
Det lød som saa!
Nordens Mythologi, s. 242

Harbards-SangenThor:
15. Jetten storhuget,
Med Hoved af Steen,
Hrungner i Dysten
Saa droges jeg med,
At bukke han maatte,
Og bide i Græs .
Nordens Mythologi, s. 406

Thor:
19. Den opblæste Thusse,
Thjasse jeg fældte,
Himmel-Spræt legde
Med ham jeg saa,
At Øinene begge
Af Ølvalds-Sønnen,
Paa Himmel-Buen,
Om Helte-Værket,
Er glimrende Vidner,
Til Verdens Ende. 406
Nordens Mythologi, s. 406

Thor:
25. Havde du Magt,
Som du har Agt,
Skifte du vilde
Blandt Aser ilde,
Nordens Mythologi, s. 447

Skirners Reise21. Ring jeg dig rækker,
Ret ildprøvet,
Med Yngling paa Baal,
Med Odins Søn,
Ringene otte,
Og ringere ei,
Dryppe fra Neden
Hver niende Nat!
Nordens Mythologi, s. 361

Thryms-Kviden3. Gik til den favre
Freyas Vænge,
Biede ikke
Med bradt at sige:
Vil du vel, Freya,
Fjeder-Hammen
Mild mig laane,
Til Mjølner god
Muelig at finde?
Nordens Mythologi, s. 501

4. Var den af Guld,
Jeg gav den dog,
Var den af Sølv,
Den spared ikke.
Nordens Mythologi, s. 502

12. Bradt nu, Freya!
Til Brude-Skamlen!
Nu op at age
Til Jotunheim!
Nordens Mythologi, s. 502

13. Vreed blev da Freya,
Og fnøs derved,
Saa Gienlyd det gav
I Gude-Salen,
Og Brag der gik
Paa Brysing-Smykket:
Da er tilgavns
Jeg gjftesyg,
Ager jeg med dig
Til Jotunheim!
Nordens Mythologi, s. 502

Grotte-Sangen5. Til Frode vi male,
Saa frydelig,
Guld med Gæving,
Paa Glædens Kværn:
Dands paa Roser!
Og sov paa Dun!
Vaagn naar dig lyster!
Vel er da malet!
Nordens Mythologi, s. 494

6. Her giøre Ingen
Hinanden Meen!
Rænker og Mand-Slæt
Mærkes ei til!
Ingen blotte
Det blanke Sværd,
Selv ei om Broder
I Baand han saae!
Nordens Mythologi, s. 494

Helge-Kviden (Første Kvad om Helge Hundingsbane)1. Ørne gnægged
I Arilds Tid,
Hellige Vande
Fra Himmel-Bjerg randt,
Da havde Borghild
I Braalund født
Helge til Verden,
Hugprud Søn!
Nordens Mythologi, s. 214

2. Nu kom Norner,
Ved Natte-Tid,
Kæmpen at keise
Kaar og Lodd,
Hæder og Ære
Helten de gav:
Bedst mellem Budlunger
Blive hans Lov!
Nordens Mythologi, s. 214

3. Paa Konge-Veien,
Kraftelig snoet,
Skæbne-Linen
I Lund de slog,
Klar de udspændte
Kiæden af Guld,
Midt under Himlen
I Maane-Skin!
Nordens Mythologi, s. 214

4. Enderne skjuldes
I Øst og Vest,
Satte for Ædlingens
Odel Skiel,
Skæbne-Disen
Skiødesløs dog
Kasted mod Norden
Kiæden til Brøst!
Nordens Mythologi, s. 215

5. Det blev den ædle
Ylfing til Harm.
Nordens Mythologi, s. 215

Fofners-Maal13. Vidt der mon skielle
Vist mellem Norner,
(Eens er slet ikke
Ætten og Byrdden)
Asa-Veninder,
Alfernes Frændker,
Døttre af Dvalin,
Dværgenes Fyrste!
Nordens Mythologi, s. 216

Fjølsvins-Maal20. Mimers-Træet,
Og Mennesker faa
Roden kan nævne,
Hvoraf det oprandt;
Hvorved det fældes,
End Færre dog veed,
Dets Pest er ei Ild eller Staal!
Nordens Mythologi, s. 240

31. Hvad hedder Salen,
Af Luer ombølget,
Hvor Viserne boe?
Nordens Mythologi, s. 221

32. Hyr den hedder,
Hvile paa Naale
End skal længe
Ødurs-Borgen;
Der kun times,
Mens Tiden skrider,
Folk som adspørge,
Spaadom vis!
Nordens Mythologi, s. 221

Sigurds-Kviden (Reginsmál)5. Bliv nu, Guld,
Som Gusten eied,
Brødre to
Til Bane-Saar,
Ødlinger otte
Ogsaa til Nid,
Gavn faae Ingen
Af Guldet mit!
Nordens Mythologi, s. 599