Fòksi Ryggnesta

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Folketro i sagn og eventyr


Fòksi Ryggnesta

Folkeminne fra Valle i Setesdal
Johannes Skar (1837-1912)
"Gamalt or Sætesdal".


Fòksi Ryggnesta va likning av a menniskjin. Hovui va flatt upp-å. Der halsen møtte bulè va 'n kragji. Neiri luten va trikanta å me trju hól igjènom, so dei kunna fest' 'an at veggjè me nagla. Sto 'an på padè, va 'an so håg, at de va laglegt tak' a ølskål av hovdè me hòndinn', itt du sat jamsis 'an.
   For de jamne ha dei 'an i klava. Joleptaskvelli sette dei 'an i høkksæti, me visstri lene å mennè. Itt øli kåm, sill skåli stande på hovdè 'ass a viss ti. So drakk mannen ti o Fòksi fyst å sende so skåli rundt ti da aire. Gjentunn' støytte hovulaugjinn' på 'an, itt dei tvoge sikko um kvelli.
   Sossi fortålde gome um 'an Fòksi Ryggnesta, å hu visste de som va satt. Dei have sett ut de ori, at dei ha 'an liksom ti 'n avgud'e; men de va 'kji anter ev ell strev, sa gome; hu varte vond fyst 'u høyre sovori tal.
   Dei retta uoote våningjen å Ryggnesta, men de e no herleg mange år sia. Då ruska dei fòksen ut.
   Foddogskåna va so iddi fari: "No reiste lykka!" sa 'u. Han låg hit i ve'eskjolè i mange år. Seist'e hoggji eg 'an sund'e ti ve'e. Men då va eg stuven: ha eg haft 'an no, ha eg silt fengje fimm spaisi fyr 'an.

Fòksi Ryggnesta og Faksi Brokke: Det er etter alt å dømme tale om utskorne trefigurar som er tekne vare på frå nedrivne stavkyrker, og som ble dyrka som husguder.