FJ-Litteraturhist.Bd.2 - Enkelte sagaers tilværelse

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie

Andet Bind


af Finnur Jónsson


G. E. C. Gads Forlag
København 1923


Andet tidsrum

2. afsnit: SAGALITTERATUREN

§ 11. Islandske konge- og jarlesagaer før Snorre m. m.


1. Enkelte sagaers tilværelse


Vi har i det foregående set, at der for det første er skrevet sammenhængende fremstillinger af de norske kongers sagaer, dels selvstændig (Sæmundr), dels i forbindelse med Islands historie (Are), dels endelig af et enkelt tidsrum (Eirikr); dernæst har vi set enkelte kongers sagaer allerede førte i pennen som Olaf Tryggvasons (Oddr, Gunnlaugr), Sverres (Karl). Fremdeles kendes sagaer om andre af de norske konger, fordi der henvises til dem i andre historiske værker, uden at de dog nu eksisterer i deres oprindelige form. Vi kender da en saga om Harald hårfagre1), der citeres angående hans landserobring og Vesterfærd. Også en saga (þáttr) om Halfdan svarte synes at måtte forudsættes. Dernæst henvises til en saga om Hakon d. gode2), — for ikke at tale om de mange henvisninger til Olaf Tryggvasons saga — , om Erik jarl Hakonsson3), om Magnus d. gode4), Harald hårdråde5), samt om Olaf d. hellige6); også en saga om Inge Bårdsson nævnes7). Desuden findes en henvisning til en saga om en norsk stormand, nøje knyttet til Halfdan svarte, Sigurd hjort8). Selv om ikke alle de her antydede henvisninger gælder de oprindelige sagaværker, men senere eksisterende samlingsværker og lign., er det ikke desto mindre sikkert, at enkeltsagaer om de fleste norske fyrster har eksisteret ved år 1200; sammenligningen mellem de enkelte samlingsværker og andre sagaer gør dette utvivlsomt. Dette vil yderligere blive belyst i det følgende. Før vi går over til de egenlige samlingsværker, vil vi tage en enkelt saga i betragtning, nemlig Olaf d. helliges saga.Noter:
1 Ldn. 41; Fms. 1, 4. 192; jfr. Vatsd. s. 16; Fms. I, 7, jfr. Hkr. I, 149; [Bárðars. 3 betegnes vistnok kun Upphaf rikis Har. hárf. og Halfd. þáttr.].
2) Egilss. 279.
3 ) Fsk. 105. Grettiss. 40.
4) Fms. XI, 208. Sǫg. Danakga s. 57.
5) Sst. 211, Sǫg. Dankg. s. 59, Ljosvetn. 273, Hemingsþ. Icel. sag. I, 365.
6) Fms. XI, 184 5; Sǫg. Dankg. s. 34; Fms. III, 40. 41. 45. 47. 50; Flat. II, 288.
7) Fms. IX, 247.
8) Hkr. I, 90.