Grafelldar-Drapa (B.C.Sandvig)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Danske Sange af det ældste Tidsrum,
indeholdende blant andet nogle Danske og Norske Kongers Bedrifter


Oversat af
Bertel Christian Sandvig
København, 1779


Fragmenter af Glum Geirasons
Grafelldar-Drapa


Skibes viise Styrer
Drog i første Ungdom
Lykkelig fra Hiemmet
Paa den skaanske Snekke.
Den retviise Konge
Holdt et Slag i Skotland,
Sverd-nedlagde Hære
Sendte han til Odin.


Da bar Folkevennen
Sverd, til Ravnens Glæde
Bleve Irers Flokke
Jagede paa Flugten.
Landes Herre farved'
Søndre Land med Blodet,
Tappres Overvinder
Sverdets Egg blodsprengte.


Mange Land i Østen
Vandt Skalldenes Begaver.
Mange faldt i Striden
For Guldets Uddeler.
Sverde lod han synge,
Til Jorden nedfældtes
Da de tappre Skarer,
Som til Striden fremdrog'.


Kongers stridberømte
Overvinder farved'
Sverd i Østen; Nord fra
Luen flygted' Biarmer.
Vidtberømt blev Fredens
Stifter paa den Reise,
Da holdt unge Ædling
Strid paa Viinaaes Bredde.


Han, som uforfærdet
Fremmed Land blant Krigsfolk
Havde blodbestænket,
Mandigt Ord fremførte:
Harald, Landes Herre,
Bød sine drage Sverde,
(Tappert syntes Folket
Kongens Ord) i Slaget.


Da paa brede Havbred
Død laae i Limfiorden
Den skibelskend' Konge,
Harald, Havets Herre.
Gulds gavmilde Giver
Faldt ved Hals paa Sandet;
Det forvoldte Kongers
Priselig' Samtaler.


Halvt mit Haab om Lykke
Faldt med Kongen livløst:
Ei var mig til nogen
Fordeel Haralds Afgang.
Jeg dog veed at begge
Haralds Brødre loved'
Mig godt: Af dem alle
Nordmænd vente Velstand.