Indledning (Snorris Eddasagn)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Edda-Myterne II. - Snorris Eddasagn
Oversat fra oldnordisk af Thøger Larsen
Udgivet 1928


Indledning


Denne Oversættelse er bygget over tre Udgaver af Grundteksten, især Sveinbjørn Egilssons "Edda Snorra Sturlusonar" (Reykjavik 1848-49), der giver den fuldstændigste Tekst, men ikke angiver Varianter, dernæst "Die prosaische Edda im Auszuge" ved Ernst Wilken (Paderborn 1912), der giver en fyldig Variantfortegnelse og en velredigeret Tekst, der egentlig indeholder alt, hvad der er fornødent for en Oversættelse, dog udelader den Snorris Fortale ligesom alle Skjaldecitaterne i Skáldskapermál er udeladt; til Gengæld indeholder Bogen Vålsunga-saga og Nornagests-tháttr; endelig Finnur Jónssons "Snorri Sturluson: Edda" (København 1900), ogsaa med en velredigeret Tekst, men med Udeladelse af enkelte formentlig uægte Afsnit samt med ufuldstændig Variantfortegnelse.
   Ved nærværende Oversættelse er der set bort fra al Tekstkritik ligesom ved Oversættelsen af den ældre Eddas Gudekvad og af de samme Grunde.
   Skjaldeversene i "Skjaldskabslæren" har jeg for Størstedelen udeladt, da de i Reglen ikke supplerer noget i Sagnfremstillingen og de fleste af dem paa Grund af deres Kenninge-Kunstsprog og kunstlede Stil overhovedet er vanskelige at tyde og i en direkte Gengivelse som oftest heller ikke indeholder noget af særlig digterisk Interesse for vor Tid. I den Henseende danner de den besynderligste Modsætning til de egentlige Eddakvad. I enkelte Tilfælde har jeg dog gengivet Skjaldevers, enten hvor de supplerede Fortællingen eller syntes mig at kunne gengives med noget af deres oprindelige digteriske Virkning eller som Prøver paa denne Digtnings Karakter. Dog er overalt Kunstudtrykkene tillempede henimod større Forstaaelighed, ligesom Ordsammenhængen er ordnet mest mulig efter naturlig Nutidsdansk.


Lemvig, Februar 1925. THØGER LARSEN.