Kong Heidreks Viisdom (B.C.Sandvig)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Forsøg til en Oversættelse af Sæmunds Edda


Oversat af
Bertel Christian Sandvig
1785


Kong Heidreks Viisdom


Gest, eller Odin i hans Skikkelse:
Heidreks Visdom.jpg
1. Jeg vilde have
Hvad i Gaar jeg havde,
Veed du hvad det var?
Folks Forsamler,
Ords Opvækker,
Og Ords Forvilder.
Heidrek Konge!
Forklar nu Gaaden.


Heidrek:
2. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Øllet giør lystig,
Opvækker Talen,
Men nogle slaae Tunge om Tand.


Gest:
3. Hiemme fra jeg kom,
Hiemme fra jeg færdedes,
Jeg saae paa Vey Veye,
Vey var under,
Vey var over,
Og Vey paa alle Kanter.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
4. Let er Gaaden din,
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring.
Fugl derover fløy,
Fisk derunder[1] svam,
Du gik paa Broe.


Gest:
5. Hvad Drik var det da vel
Som jeg drak i Gaar.
Det var ey Vand, ey Viin,
Miød eller Mundgot,
Og ingen Spise,
Dog gik jeg tørstløs derfra.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
6. Let er Gaaden din,
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
I Soelskin du gik,
Lagde dig i Skyggen,
Da faldt Dug i Dale,
Da tog du dig
Af Nat-Duggen,
Og kiøled dermed Ganen.


Gest:
7. Hvad er det for Larmer
Som gaaer haarde Veye,
Og haver paa dem før faret,
Som meget fast kysser
Og to Munde har,
Gaaer paa Guld allene.
Heidrek Konge!
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
8. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Hammeren gaaer
Paa Rhinens Lue,
Lyder høyt,
Slaar paa Ambolten.


Gest:
9. Hvad Under er det
Som jeg ude saae,
For en Konges Dørre?
To Livløse
Uden Siele
Kogte Saarløg,
Heidrek Konge!
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
10. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Ey er Aand, ey Varme
I Smedebælge,
De har ey Liv, ey Saft,
Dog ved deres Hielp
Smedes Sværde,
Ved den Blæst de give.


Gest:
11. Hvad Under er det
Som jeg ude saae,
For en Konges Dørre,
Med otte Fødder,
Fire Øyne,
Med høyere Knæ end Bug.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
12. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Fra Østen gik du
Nu ind ad Dørren,
Salens Skik at see.
Da kom du, hvor
Ædderkoppen
Væved af sin Tarm.


Gest:
13. Hvad Under er det
Som jeg ude saae,
For en Konges Dørre:
Imod Helved’ viser
Den med Hovedet
Fødderne mod Solen staae.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
14. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Løg med Hoveder
Seer mod Jordens Skiød,
Mod Himlen Bladene.


Gest:
15. Hvad Under er det,
Som jeg ude saae,
For en Konges Dørre:
Haardere end Horn,
Sortere end Ravn,
Hvidere end Skiold,
Rankere end Spyd.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
16. Let er Gaaden din,
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Du saae paa Veyen
Lava skinne
Mod den heede Soel.


Gest:
17. Jeg saae Qvinder
Hvidhaarede,
Slavinder to,
Bære Øl til Huus.
Ey var det med Haand lavet,
Ey stødt med Hammer,
Den Kloge som det giorde
Boede ud ved Øer.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
18. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Ham bærer Svaner
Hvid befiedred.
De ved Øer
Paa Havet sidde
Byggede Reder,
Hænder ey havde.
Med den krumhalsed’
Æggene avled’.


Gest:
19. Hvad er det for Qvinder
Paa høye Fielde?
Qvinde avler Qvinde,
Møe med anden
Afkom avler.
Og Mænd de dog ikke have.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
20. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
To Field-Hvaner[2]
Fandt du stande,
Den tredie Spire
Derimellem.


Gest:
21. Fare jeg saae
Jordens Mulds Beboer,
Og Liig sad paa Liig
En Blind reed anden
Til Strandkanten,
Da Hesten dog var Livløs.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
22. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring.
Hest fandt du livløs.
Paa Iisen ligge,
Ørn paa Rovet.
Det flød paa Aaens
Iis tillige,
Hen mod Strandens Bredd.


Gest:
23. Hvad er det for Krigsmænd
Som ride hen paa Ting,
Alle med got Venskab?
Sine Folk udsende de
Rundt omkring
At bygge sig Boelig.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
24. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Itrekr og Audadr
Alle Dage
Spille glade Skak.
Fredeligt er Folket
Naar det kommer i Pungen,
Paa Brettet er det vredt.


Gest:
25. Hvad er det for Møer,
Som sin Herre
Uden Vaaben dræbe?
De sorte forsvare
Ham alle Dage,
De smukke giør’ ham Skade.
Heidrek Konge
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
26. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Sorte Steene forsvare
Ham paa Brættet,
De hvide krige imod.


Gest:
27. Hvo er den, som eensom
Sover i Aske-Gruen,
Ikkun giort af Steen?
Har ei Faer, ei Moer,
Men reisefærdig
Henlever der sin Alder.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
28. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Asken Ild føder
Skiult paa Skorsteenen,
Flintsteen avler den.


Gest:
29. Hvo er han, den mørke,
Som farer over Jorden,
Svælger Vand og Skov,
Frygter Vinden,
Mennesker ikke,
Og kan fordunkle Solen.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
30. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Op staaer Taagen
Af Gymirs Leye,
Og elsker sine Børn.
Den dræber Skinnet
Af Dvalins Leeg,
Flyer kun for Forniots Søn.


Gest:
31. Hvad dyr er det vel,
Som dræber Rigdom,
Og rundt om er
Beslagen med Jern,
Otte Horn haver,
Men ikke Hoved,
Og følge der mange med.
Heidrek Konge
Forklar nu Gaaden.


Heidrek:
32. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Det er en Brikke,
Som er i Bretspil
Fræk og snu efter Penge.


Gest:
33. Hvad Dyr er det vel
Som Danske hugge?
Har blodig Ryg
Og Skrammer foran,
Møder Sværde,
Vover frisk sit Liv,
Legger sit Legem
Ved Folks Hænder.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
34. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Skiolde skinne
Udi Feltslag,
Og skierme dem som dem bære.


Gest:
35. Hvilke Danserinder
Flyve giennem Landet,
Og leege som de selv vil.
Hvid Skiold de om
Vint’ren bære,
Men Kulsort om Somm’ren.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
36. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Ryper kalde
Kiempers Sønner,
En fiederklædt Fugl,
Hvis Fiedre blive
Sorte hver Sommer,
Men hvidne ved Biørnes Nat.


Gest:
37. Hvad Møer er det,
Som sørgende gange,
Som Faderen befaler.
Mange de have
Til Skade været,
Derved sin Tid de leve.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
38. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Ældirs Møer,
Ædderblandne,
Mangen ødelægge.


Gest:
39. Hvad er det for Møer,
Som gange mange sammen,
Som Faderen befaler?
Blege Hatte have de,
Ere hvidslørede,
Og ingen Mand de have.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
40. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Gymir haver sig
Døttre avlet
Kloghiertede med Ran.
Bølger de hede
Og Brændinger,
Ingen staaer sig mod dem.


Gest:
41. Hvad er det for Enker,
Som alle gange sammen,
Som Faderen befaler?
Sielden er’ de blide
Mod Folkeflok,
Og skulle i Vinden vaage?
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
42. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Bølger der det,
Ægirs Døttre,
De falde oftest stærkt.


Gest:
43. Nok var fordum
Reb-Gaas voxen,
Som af Lyst til Børn
Samled Tømmer.
Hende beskiermed’
Straabidend’ Spyde.
Dog laae Oxens
Hoved derover.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
44. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Dig kom for Øyne
En And paa Reisen,
Liggende paa Æg.
Reden var bygget
Under Oxens Hoved,
Kiefterne giorde Tag.


Gest:
45. Hvo er hiin den store,
Som meget styrer,
Seer til Helved halv.
Folk den hielper,
Men Jordsvær skader,
Naar den haver sig en fuldtroe Ven?
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
46. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Ankeret hielper
Med tykke Tove
Skibes Hær paa Søe.
Hagen slaaer det
Ned i Jorden,
Og seer til Helved saa.


Gest:
47. Hvad Møer det
Som gaaer mellem Havskier,
Og reise giennem Sundet frem?
Haard Seng de have,
De hvidslørede Koner,
Og lege i Havblik lidt.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
48. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Bølger og Baarer
Og hver en Brænding,
Lægges sidst paa Skier.
Deres Senge ere
Steen og Klipper,
Men sees kuns lidt i Havblik.


Gest:
49. Jeg saae i Sommer
Ved Solens Skin
En Flok at vaage
Ei ret glade.
Jarle drukke
Øllet tiende,
Men raabende
Stod Ølkarret.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
50. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Griise tiende
Patted’ Soen,
Men hun grynted høyt.


Gest:
51. Hvo boer paa høye Field?
Hvo falder i dybe Dale?
Hvo lever uden Aande?
Hvo tier aldrig?
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
52. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Ravn boer paa høyt Field;
Dug falder i dybe Dale;
Fisk uden Aande
I Floden lever;
Og faldende Foss
Tier aldrig.


Gest:
53. Møer jeg saae,
Støv lignende,
De brugte for Senge Steen.
Svartr, Samr,
Og Solvidia,
Dog er’ de smukke
Som de føde af sig.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
54. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
I Aften skiulte,
Paa Arnen blegnende
Gløder har du seet.


Gest:
55. Fire gange
Fire hænge,
To Vey vise,
To Hunde jage,
En efter hænger
Hver en Dag,
Den er altid skiden.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
56. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
En Koe er Dyret,
Som du fik at see,
Gaaer paa fire Fødder,
Fire Patter hænge,
To Horn hende værge,
Halen hænger bag ved.


Gest:
57. Jeg sad paa Taget
Og saae døde Mænd
Blodigt Kiød bære
Til Birketræet.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
58. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Du sad paa Veggen,
Saae en Falk at flyve
Som bar en Ædderfugl
Udi sin Kloe.


Gest:
59. Hvad Under er det,
Som jeg ude saae,
For en Konges Dørre:
Med ti Tunger,
Og tyve Øyne,
Fyrretyve Fødder,
Saa er Beestet skabt.
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
60. Meer end jeg dig troede dig
Viis du mig synes,
Om du er den, du siger.
Vist du meener
Den Soe herude,
Som nu i Gaarden gik.
Da blev den slagtet
Som Kongen befalde,
Og gik den da med ni Grise.


Gest:
61. Hvad er da det for to
Som til Tings reise;
Begge have
Tre Øine sammen,
Ti Fødder og
Een Hale begge,
Og reise saa giennem Landet?
Heidrek Konge,
Forklar nu Gaaden!


Heidrek:
62. Let er Gaaden din
Gest hin Blinde!
Hør dens Forklaring:
Det er Odin,
Som paa Sleipner rider,
Har kun et Øie,
Hesten begge.
Han ogsaa løber paa
Otte Fødder,
Yggr har to.
Hesten en Hale har.


Gest:
63. Siig du mig det eene,
Da du paastaaer at være
Af alle Konger visest:
Hvad sagde Odin
Balder i Øret,
Før han blev paa Baal baaret?


Heidrek:
64. Spot og Skalkhed
Og al Skiændsel,
Lutter Skam og Skrig.
Men ingen Mand veed
Hvad du da sagde,
Uden du selv,
Onde Aand og arm!


65. Vred blev Kongen da,
Uddrog Tyrfing,
Og tænkte at hugge Gest.
Men han paatog sig
Falke-Ligning
Og frelste saa sit Liv.


66. Falken bortfløi da
Giennem Vinduet,
Men Kongen efter hug;
Traf paa hans Hale,
Og stækked’ Fiedrene,
Thi bær han stumped Stiert.Fodnoter

  1. Forlægget har »derover«, hvilket dog må være en fejl.
  2. Hvan, Angelika


Note: I Sandvigs oversættelse er versene ikke nummererede. Dette fungerer i en trykt udgave, men bliver uoverskueligt i en digital, derfor har versene her fået fortløbende numre efter den rækkefølge de står i i den trykte udgave. / clm.