Offertiden

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Jens Andreas Friis
Lappisk Mythologi


Jens Andreas Friis


Offerlære

§ 34.
Offertiden


L. Læstadius mener, at Lappernes ordinære eller store Offerfest var henlagt til Høsten, til Slutningen af September. Paa denne Tid pleie nemlig Lapperne at slagte sine Oxeren, førend Parringstiden begynder. Det Kjød, som ikke strax fortæres, sælges eller opbevares tørret i Boder til Vaaren, da Renen er utjenlig til Slagt. I December Maaned har rimeligvis ogsaa en større Offerfest været afholdt. Denne Maaned heder nemlig paa Lappisk Basse manno eller Bassatis manno, Stege-Maaned, (§31, Anmærk.), Offer-Maaned eller Hellig-Maaned. Kastrerede Rensdyr og Simler ere paa denne Tid fedest og slagtes derfor da af Lapperne.

Foruden de Ofre, der bragtes paa disse store Høi-tider, ofrede Lapperne jævnlig hele Aaret igjennem, alt eftersom deres Ve eller Vel udfordrede Tak- eller Son-Offer, snart til den ene, snart til den anden af sine mangfoldige Guder og Skytsaander. I ethvert saadant Tilfælde afgjorde Noaiden ved Hjælp af Runebommen, hvilket Offer der skulde bringes.