Om Oplandskongerne

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Dansk.gif


Udvalgte fornaldersagaer


Om Oplandskongerne [1]

Af Upplendinga konungum


oversat af Jesper Lauridsen

Heimskringla.no

© 2020Tekstgrundlaget for denne oversættelse er Finnur Jónsson & Eiríkur Jónsson: Hauksbók, København, 1892-96


1.

Olav, der var søn af den svenske kong Ingjald den Onde, ryddede Värmland. Han blev kaldt Olav Træfælder. Han blev opfostret i Västergötland hos en mand, der hed Bove. Boves søn hed Saxe og blev kaldt Flækker. Olavs mor var Gøthild, der var datter af kong Algøte, og han var søn af kong Gøtrik den Gavmilde, som var søn af Gøt, som Götaland har sit navn efter. Gøthilds mor var Åløv, som var datter af kong Olav den Skarpsynede, der var konge af Närke.

Men da Ivar den Vidtfavnende havde underlagt sig hele Danevældet og Sveariget, flygtede Olav og mange af de andre mænd, som kong Ivar gjorde fredløse. De drog nord om Vänern og ryddede skovene dér og befolkede dér store herreder og kaldte landet Värmland. Derfor kalder svenskerne Olav for Træfælder, og han var konge dér til sin alderdom. Hans kone hed Sølva. Hun var en søster til Sølve den Gamle, der som den første ryddede skov i Solør.

Olav og Sølva havde to sønner, den ene hed Ingjald, den anden Halfdan. Ingjald blev konge i Värmland efter sin far, men Halfdan blev opfostret hos sin morbror Sølve i Solør. Han blev kaldt Halfdan Hvidben. Han blev konge i Solør efter kong Sølve. Han blev gift med Åsa, der var en datter af kong Eystein den Onde fra Hedmark. Denne Eystein underlagde sig Eynafylke i Trondheimen og satte sin hund, der hed Skarn, til at være konge dér. Den har Skarnshøj sit navn efter. Halfdan og Åsa fik to sønner, Eystein og Gudrød. Halfdan Hvidben underlagde sig Romerike og store dele af Hedmark. Han døde af sygdom i Toten, men blev ført til Hedmark og højlagt dér.


2.

Halfdans søn Gudrød blev konge i Hedmark efter sin far. Hans søn var Helge, der var far til Ingjald, som var far til Olav den Hvide, der var gift med Unn den Dybsindige, som var en datter af Ketil Fladnæse. Deres søn var Torstein Rød, som var jarl i Skotland og faldt dér. Halfdan Hvidbens søn Eystein var konge i Romerike. Han var gift med en datter af Erik Agnarson, der var konge i Vestfold. Erik havde ingen sønner. Agnar — Eriks far — var søn af kong Sigtryg af Vendel[2]. Kong Eystein faldt over bord, da han i et smalt sund blev ramt af sejlbommen.

Hans søn Halfdan overtog kongemagten efter ham. Han blev en mægtig mand og en stor kriger. Han gav sine hirdmænd lige så meget guld i løn, som andre mænd gav sølv, men han kunne ikke få sig selv til at give sine folk mad. Han blev derfor kaldt Halfdan den Gavmilde og Madgerrige. Han var gift med Liv, som var datter af kong Dag i Vestmar. Han døde af sygdom i Vestfold, og dér er han højlagt.

Deres søn hed Gudrød, og han tog kongemagten efter sin far. Han blev kaldt Gudrød den Højmodige. Han var gift med Åsa, som var datter af kong Harald Rødskæg, der var konge i Agder. De havde to sønner, den ene hed Halfdan, den anden Olav. Gudrød den Højmodige blev dræbt i Geirstad i Vestfold, hvor han blev gennemboret af et spyd, da han sent om aftenen gik fra borde i Stivlesund. Hans kone Åsa havde opildnet en mand til at dræbe ham, fordi kong Gudrød forinden havde ladet hendes far kong Harald og dennes søn Gyrd dræbe.

Kong Gudrød havde tidligere været gift med en datter af Alfarin fra Alfheim, og med hende havde han fået det halve Vingulmark i medgift. Deres søn hed Olav. Han var fuldvoksen, da hans far faldt, og han tog da kongemagten efter sin far. Han var den største og stærkeste og smukkeste mand. Han blev kaldt Olav Geirstadalf.

Åsa den Storrådende drog nordpå til Agder med sin søn Halfdan, som da var ét år gammel, og hun overtog da det rige, som hendes far havde haft. Halfdan voksede op hos sin mor Åsa, og han blev snart en stor og stærk mand med sort hår, og derfor blev han kaldt Halfdan den Sorte.

Efter kong Gudrøds fald lagde kong Rolfgeir Vingulmark under sig og satte sin søn, der hed Gandalf, til at styre det. Far og søn tilegnede sig også størstedelen af Romerike. Og Kong Eystein, der var søn af Høgne, som var søn af Eystein den Mægtige og Onde, underlagde sig hele Hedmark og Solør, mens Olav Geirstadalf havde Grenland og Vestfold. Olav døde af en fodlidelse på Geirstad, hvor han er højlagt. Hans søn var Ragnvald, der blev kaldt den Hæderhøje. Han var konge af Grenland efter sin far. Om ham digtede Tjodolf fra Kvine Ynglingerækken, og kvadet fortæller om de konger, der stammer fra kong Yngve-Frej i Sverige og efter hans navn kaldes for ynglingerne.
Noter:

  1. Teksten findes overleveret i håndskriftet Hauksbók, der har sit navn efter skriveren, den berømte Haukr Erlendsson († 1334).
  2. ɔ: Vendsyssel.