Ordtydningar (Edda-kvæde)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Edda-Kvæde
Norrøne fornsongar
(Andre utgåve, 1928)


På nynorsk ved
Ivar Mortensson-Egnund


Ymse tillegg: Ordtydningar


Andskote, fiende
Andsynes, heilt inn med
Apeson, jotun
Ard, plog av eldre slag
Atal, leid, kranglut
Audkjend, lett å kjenne
Auster, vatten i båten
Avl, styrke
Åggjæt, namngjeten

Banebeig, daudemein


Banen til Fåvne, sverdet
Bar, korn
Bardage, strid
Baug, ring
Beig, mein
Belg, hug
Belle, orke
Bergdaner, troll
Berja, slå
Bjor, sterkt godt øl
Bjug, bøygd
Blaug, redd
Bragd, gjerd
Brand, sverd
brandom, på årehella
Braut, veg
Brå, svinge
Brim, brotsjø, hav
Brimsvin, skip
Bugge, kult
Bukkedrotnen, Tor
Bægjen, meinsleg

Dings, sylgje
Dis, lagnadmøy
Drupe, hange, bøygje seg
Dunfare, ein som fer med dun og brak
Dygd, (stundom) kraft
Dyrgrip, gild eignelut

Elvareld, gull

Faraflein, landstrykar
Farang, sott
Fatne, fasne, taka eld
Fått, fåe ting
Fegre, fagerleik
Fet, steg
Fjolsvinn, mangkunnig
Flein, pil
Fold, slette
Forloge, lagnad
Framfaren, dåen
Fod, vis
Fylkjer, hovding

Gange att på, gjera um att
Gaststrofne, ein som strøyper sine gjester
Gaume, anse
Gavl, tvervegg
Geir, spjot
Geirminne, Hunding
Gine, gape
Gir, ovhug, ofse
Gjald, betaling
Gjavyrde, samtykke
Gjegnkrekse, ei som er vrang og leid
Gjetord, umtale
Gram, hovding, eit sverd
Grande, skade
Grim, vreid
Grind, (stundom) kve til å ha kretur i
Grjot, stein
Gygregrøtar, ein som fær g. til å gråte, Tor

Hamingje, som gjeng i ham, "fylgje"
Hapt, band
Hasle voll, staka ut stridsvollen med hasle-stenger
Hause, hovud, kar
Havhest, havbukk, skip
Hårberg, hovud
Hedne, hovudhår
Helug, rimut
Herdkletten, hovudet
Hjon, ektefolk
Hodde, hank
Hold, mann
Hornbogi, hovudet
Horsk, (vanleg) klok, (stundom ilsk)
Hugborg, bringe
Hugge, stogge
Hugin, ramnen hans Odin
Hugomstor, hugstor
Hugstein, hjarte
Hurd, dør
Hætt, fårleg

Innar, lenger inn

Kappe, kjempe
Kinnskog, skjegg
Kippest i kynet, det fylgjer med ætteslaget
Kop, glanar
Krås, godmat
Kringla, skive, bardgrjot, det er meint kvernsteinar
Kvet, hjul
Kvik, levande

Langven, gamal ven
Leidur, leide ting
Leik, (stundom) strid
Leiken, skjemtesam
Lide, gange
Lidne, (stundom) avlidne
Like, betaling
Lime, ris, kvist
Live, gjeva livd
Ljosbrynt, med ljose augnebruner
Løgje, stilt millombel i storm
Lyv, noko som heilar
Læta, lite grand
Lævetein, våpen som fører ulukke med seg

Mar, hest
i von, vera forutan, sakne
Månesalen, himmelen
Mismun, uheppen skilnad
Mjelte, den mjølki ein fær kvar gong ein mjølkar
Mjøll, fin snø
Mjå, smal
Mudd, feld, pels
Mule, rundt nes

Nipen, bljug, hugtung
Nordveg, anten Norig eller nordetter
Nyt, hæv, dugande

Oddkult, kvass kjempe
Orloge, lagnad
Orv, pil
Ote, strid

Rann fyre, sveiv i hugen
Røyr, sev, sjøgras

Saur, lort
I senn, på ein gong
Sidgrane, Sidskjegg, Odin
Sikling, hovding
Sjode, koke
Sjøkulten, Hyme
Sjølvo seg brår, svingar seg av seg sjølv
Skjerr, redd, skvetten
Skjesse, trollkjerring
Skobeitt, hardsett
Skorde, feste med styttur og millomlegg
Sod, kokt ferskt kjøt og supe
Sterte, strame
Stokken, ætta, uppfødd
Sunna, sol (tysk Sonne)
Sætte, semja

Tegn, gut, undergjeven
Tivar, gudar
Tramar, troll
Traut, styrkeprøve. fyreloge
Trjote, slutte
Tussebanen, Tor
Tverre, minke
Tvitoling, både han og ho
Ty og Naud er navn på runebokstavar
Tøkje, fantekjering

Ufegins norner, n. som veld vondt
Ufryskje, meinty
Ugynster, dragsmål
Umage, unge, stakar
Una, like seg
Une, hugnad
Ur, regnsky
Utbord, gast, ufryskje

Vad, fiskesnøre
Vakre seg, vakne
Val, folk som er fallne i strid
Valbygg, upph. korn frå Valland
Valdogg, blod
Valtivar, stridsgudar
Vardar, kjem ved
Våband, fårlege band
Våe, skamdjerv, fårleg kar
Våk, gutunge
Vårkunn, miskunn
Ve, heilagdom
Vega, drepa
Veideskap, jaktfengd
Velur, knep, svik
Ver med geirar, strid
Vesalt, låkt, lite
Vidres rakkar, Odins vargar
Vig, strid
Vigga, (vigda), heidi
Vildre, betre
Vinddov, at vinden dovnar
Visekall, runekall
Vægsam, som gjev etter
Vækje, gjentunge

Yvast, gruve seg

Ølskip, kjel