Per Tyrssons döttrar i Vänge (Variant 1)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


84. Per Tyrssons döttrar i Vänge
Variant


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Thöres döttrar j Wänge —
Kåller war theras skough —
Dhe sufuo een stundh för lenge.
Mädan skogen han löfgas.


2. Waaknade tä then äldsta,
Wäckte hon på then yngsta.


3. »Waak up, waak up, Syster wår,
Nu hafue wij sufuit bort wår ottensångh.»


4. The togo på sigh sine silkesärkar,
Röda gullett j hwar sömmen werkatt.


5. The satte sigh på sängestock,
The fläta' hwars annars gula låck.


6. The togo på sigh dee kappor små,
Då wille dee sigh til kyrckien gå.


7. Då wordo dhe sig till att ginga,
En willande stig dhe finge.


8. Rätt som dee kommo på Wänges broo,
Mötte them tree wallare och ingen war godh.


9. »Hillemoth, hillemoth, wallanvi[f],
Heller wille i mista idhert unga lif?»


10. »Intett wilie wij wara wallarwi[f],
Fast heller wilie wij mista wårtt vnga lijf.»


11. The taga af them thee kappor små,
Och så theras kjortlar blå.


12. Thee togo them j dett gula håår,
Och ledde them j ett börckesnåår.


13. Thee klädde af them dee silkessärckar,
Dem stoppade the j sine swarte säckar.


14. Thee ladhe them nid mooth en börkeståck,
Thee högge hufvud från theras kropp.


15. Dhe högge hufwud från theras kropp,
Strax rann där 3 kiällor up.


16. Dee wore sigh til att ginge,
[Den] Samma vägen dee finge.


17. Och dhe ginge sig til Wänge,
Vthe fru Karin för them står.


18. »J stå j freed kiera frua wår,
Willen j kiöpa några silkes särkar?»


19. »Silkessärkara låten ij migh see:
Bchöfwer iag them, så blifwer iag them wid.»


20. Rätt som hon tå fick särka see,
Kände hon them sina döttrar til.


21. Hastelig hon in för Töres gick:
»Wallarna hafua slagit döttrarna wåra.»


22. Vth språng Thöres med dragit suärd,
Högg han ihiäl den äldsta.


23. Så högg han ihiäl den yngsta,
Mällingen låter han leefua.


24. Honom wille han fråga:
»Hwadan ähren ij kompne?»


25. »Eller hwem af äre I buhrne,
Efter I så röfwen folk?»


26. »Wij woro oss 3 bröder småå,
Sändes uth på fremmende land.»


27. »Wij wore oss till att wandra,
Från det ena landet till det andra.»


28. »Wår fader heter Töres i Wänge,
Wår moder heter fru Karin.»


29. »Gudh nåde oss, käre Töres min,
Nu ha I slagit ihiäl Sönerna wåra.»


30. »Hwad sku wij nu giöra till syndabot?» —
»Willie wij låta bygga en kyrkia.»


31. »Det görom wij så gerna» —
Kåller war theras skogh —
»Kyrkian skal heta Kierna.»
Mädan skogen han löfgas._____


Se varianter af denne vise:
Variant 1
Variant 2