Qvädet II. om Helge Hundingsbana (AAA)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Svensk.gif


Edda (Afzelius) Titelside.jpg
Sæmund den vises
EddaQvädet II. om Helge Hundingsbana
(Helga-qvida Hundings-bana II)

öfversat af
Arvid August Afzelius


Konung Sigmund Völsungsson egde Borghild af Brålund: de kallade sin son Helge, och efter Helge Hjörvardsson; Hagall uppfostrade Helge. Hunding het en rik Konung; af honom är Hundland nämndt. Han var en stor härförare och hade många söner, som voro i härnad. Ofrid och fiendskap var mellan Konungarne Hunding och Sigmund, och dråpo de inbördes hvarsandras fränder. Konung Sigmund och hans ättmän kallades Völsungar och Ylfingar. Helge for bort och bespejade Konung Hundings hof, i löndom. Häminger var Konung Hundings son; men när Helge for bort, råkade han en vallgosse, och qvad:


1. Säg du åt Häming,
att det var Helge,
den i brynja
kämparne höljde,
som J haden
Ulfven grå i salen,
då Konung Hunding trodde
honom Hamal vara.

Hamal het en son af Hagal. Konung Hunding sände män till Hagal att söka Helge; - men Helge kunde icke undkomma någon annan väg, utan tog pigkläder och gick att mala: De sökte Helge, men funno honom icke - då qvad Blinder den illsluge:

2. Skarpa ögon
har Hagals trälinna,
det är ej bonde-ätt,
som i qvarnen ståndar;
qvarnstenarne brytas,
kupan far i stycken:
nu hårdan lott
har Höfdingen valt,
när Kungen skall
Val-bjugg mal,
långt bättre sämdes
dessa händer
svärds-fästet,
än qvarn-kaflen.

Hagal svarade och qvad:

3. Det är ej under
att kupan ljuder,
när kallen röres
af Kungs-dotter'n;
hon sväfvade
öfver skyar;
och tordes strida
som Vikingar;
tills henne Helge
slog i bojor:
Syster är hon
Sigars och Högnes;
derför så skarpa ögon
har Ylfinga Tärnan.

Undan kom Helge, och for bort på härskeppen, Han fällde Konung Hunding och vardt sedan, kallad Helge Hundingsbana. Han låg med sin här i Bruna-våg och höllö de der strandhugg (slagtade boskap) och åto rått. Högne het en Konung; hans dotter Sigrun var Valkyria och red öfver luft och haf; hon var Svava återfödd. Sigrun red till Helges skepp och qvad:

4. Hvilka låta flyta
skeppen vid stranden?
hvarest, härförare!
hem egen J?
hvem biden J,
i Bruna-vågen?
hvart lyster Eder
leden känna?

Helge qvad:
5. Hamal låter flottan
flyta vid Stranden;
Vi hafva hem
i HIess-ö;
vi bida på vind
i Bruna-vågen
öster lyster oss,
leden känna.

Sigrun qvad:
6. Hvar har du, Konung!
Hildur (striden) uppväckt,
eller foglarne,
Stridens systrar, mättat?
hvi är med blod
bestänkt, din brynja;
hvi skall man under hjelmen
rått kött äta? -

Helge qvad:
7. Det gjorde nyss
Ylfings ättling,
för västan haf,
(lyster dig vetat),
när björn jag fångade
i Braga-lunden,
och Örna-slägtet
med spjuten mättade:
Nu Mö! jag svarat,
hvad orsak var,
att litet stekt
vi åto vid hafvet.

Sigrun:
8. Du lyser till strid,
och för Helge
Konung Hunding
digna månde:
slog drabbningen samman,
Edra fallne J hämnadens
och, å svärdsegg
blodet lyste.

Helge:
9. Hur visste du,
vis-hjertade Tärna!
att vi de voro,
Som våra hämnades?
många ä' de tappre
Stridens söner,
och friskt i minne,
hos våra ättmän;

Sigrun:
10. Jag var ej fjerran,
spjutens Höfding! -
gilver mången
Höfding döden: -
men vis jag aktar
Sigmunds son,
som i Val-runor
striden förtäljer.

11. Jag såg dig en gång
förr, å långskeppen,
då du bodde
i blodigt stäf,
och de blå-kalla
böljor lekte:
nu vill sig dölja
för mig, hjelten;
men honom känner
Högnes dotter! -