Skáldskaparmál (AU) - Omskrifningar 4

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Anders Uppström
1806-1865
Skáldskaparmála-quædi
Snorra-Eddu


Öfversatta af
Anders Uppström


Skáldskaparmál
I. Omskrifningar6. Huru Njörd omskrifves


58. Thord Sjareksson: Blef sjelf Gudrun sönernas bane; den kloka gudabruden (Skade) var ej nöjd med Vanern (Njörd); Kjalar (Oden) tämde rätt väl hästar; man sade, att Hamder ej sparde svärdsleken.

58. Om Gudruns mord på 2:ne sina söner, se Atlamál, Edda Sæmundar, Sthm 1818, str. 76. o. f. — Om Njörd och Skade, se Gylfaginning, cap. 23. — I st. f. sonar läs suna.


7. Huru Frey omskrifves


59. Egil Skallagrimsson: Ту Frey och Njörd hafva bistått Grjotbjörn (Arinbjörn) i förvärfvandet af egodelar.

59. Grjotbjörn, liktydigt med Arinbjörn. Denne Arinbjörn, Erik Blodyxas fosterbroder och hans söners uppfostrare, var tillika Egil Skallagrimssons vän och räddade honom undan konungens grymhet; se anm. t. N:o 30. Till denne Arinbjörns ära författade skalden ett qväde kalladt Arinbjarnardrápa, hvarur den i texten införda halfstrophen är tagen. — hefr läs hefir, sing. i st. f. plur. hafa; jfr 67, 10.


60. Eyvind Skaldaspillir: Då när jarlarnes motståndare ville bebo Beles fiendes (Freys) utmark (hafskusten).

60. Frey var, likasom hans fader Njörd, en vattengudomlighet.


61. Grimnismál: Ivaldes söner gingo i forna dagar Skidbladner att bygga, bäst ibland skepp, åt den glänsande Frey, Njörds förträfflige son.


62. Ulf Uggason: Rider främst å den guldborstade galten till Odens sons (Balders) borg (bål) den stridskunnige Frey och anför skarorna.

62. baugr läs börg; fyrst oc läs fyrstr.


16. Huru Loke omskrifves


63. Ulf Uggason: Rådklok motsätter sig gudarnes vägs (Bifrösts) namnkunnige väktare (Heimdall) vid Singasten mot Farbautes i illdåd sluge son (Loke); modstark råder förut åtta och en (nio) mödrars son (Heimdall) öfver (bemäktigar sig af Loke och återställer åt Freya) den vackra hafsnjuren (Brisingasmycket). Förkunnar jag (detta) i lofqvädets rader.

63. ràð gegnin läs rádgegninn. — Farbauta mavgr läs Farbauta mavg. — en einna läs ok einnar. — vari ragna rein: egentl. den som ger akt på gudarnes ren (väg). — Namnen på Heimdalls nio mödrar uppräknas i Hyndluljód, str. 35.