Svipdag og Menglad

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Reprint Add.jpg


Olaf Hansen: Den ældre Edda
Heimskringla Reprint
Den ældre Edda


Oversat af
Olaf Hansen
1911


Svipdag og Menglad


1.
Ude gik han,
saa atter og atter
Turseborgens Tag.

Svipdag:

Hvem er den Trold,
der staar Vagt her foran Gærdet
og gaar rundt som en rasende Ild?

Fjølsvid:

2.
Hvem søger du?
Hvem ser du efter?
Ensomme, hvad vil du vide?
Vad tilbage
ad de vaade Veje -
Tag dig ind et andet Sted!

Svipdag:

3.
Hvem er den Trold,
der staar Vagt foran Gærdet
og ej byder Vandreren ind?
Æreløse
Usling, gaa
did, hvor du hører hjemme!

Fjølsvid:

4.
Fjølsvid blev jeg kaldt,
er klog, men vil ikke
føde hver Slags Folk.
Ind i Gaarden
skal du aldrig komme.
Lusk af som den Ulv, du er!

Svipdag:

5.
Saa sjældent et Syn
vil man se igen,
dette er det dejligste Sted -
glitrende Gærder
om gyldne Sale -
Her var huldt at leve.

Fjølsvid:

6.
Sig mig Yngling,
hvis Søn du er
og hvad Æt du er kommet af!

Svipdag:

Vindkold er mit Navn,
Vaarkold hed min Far,
og min Fars Far Iskold.

7.
Giv mig, Fjølsvid,
fuld Besked,
om hvad jeg vil vide - Sig,
hvem der raader her,
hvis Riget er,
det Gods, de gyldne Sale!

Fjølsvid:

8.
Det er Menglads Bo,
hun, hvem Moderen avled
med Svafertorens Søn.
Her raader hun,
hendes er Rige,
Gods og gyldne Sale.

Svipdag:

9.
Giv mig, Fjølsvid,
fuld Besked,
om hvad jeg vil vide - Sig,
hvad Gitterdøren hedder -
selv hos Guderne ser
intet saa truende ud.

Fjølsvid:

10.
Trymgoll den hedder
og er tre Mænds Værk -
de mænd var Solblindes Sønner.
Den lænker hver
Vandrer fast -
Ingen faar lukket den op.

Svipdag:

11.
Giv mig, Fjølsvid,
fuld Besked,
om hvad jeg vil vide - Sig,
hvad Gærdet hedder -
selv hos Guderne
ser intet saa truende ud!

Fjølsvid:

12.
Gastropner -
det opførte jeg
af Leirbrimirs Lemmer selv.
Jeg støttede det
saa stærkt, at det staar,
saalænge der er Liv i Verden.

Svipdag:

13.
Giv mig, Fjølsvid,
fuld Besked,
om hvad jeg vil vide - Sig,
hvad Hundene hedder -
her paa Jord
saa jeg endnu ingen saa bidske.

Fjølsvid:

14.
Den ene hedder Gifr,
den anden Gere,
vil deres Navn du vide.
De vaager over
elleve Kvinder,
til Asernes Magt ender.

Svipdag:

15.
Giv mig, Fjølsvid,
fuld Besked,
om hvad jeg vil vide - Sig:
Findes der en mand
som formaar at komme ind,
mens de glubske Glamhunde sover.

Fjølsvid:

16.
Aldrig har de sovet
paa samme Tid,
saalænge de har ligget paa vagt -
den ene ved Dag,
den anden ved Nat -
Kom en Mand, kommer manden ej ind.

Svipdag:

17.
Giv mig, Fjølsvid,
fuld Besked,
om hvad jeg vil vide - Sig:
Er der ingen Mad,
en Mand kan faa
og saa springe ind, mens de æder?

Fjølsvid:

18.
To (Vingestykker) ligger
i Vidofners Lemmer,
hvis du vil vide hvor.
Der kan ej gives dem
anden Mad,
saa man kan springe ind, mens de æder.

Svipdag:

19.
Giv mig, Fjølsvid,
fuld Besked,
om hvad jeg vil vide - Sig:
hvad Træet hedder,
hvis høje Krone
vajer over Alverden.

Fjølsvid:

20.
Mimameid -
intet Menneske ved
hvad Rod det rinder af.
Det fældes engang,
men kun faa ved af hvad -
det ænser ej Ild, ej Jærn.

Svipdag:

21.
Giv mig, Fjølsvid,
fuld Besked,
om hvad jeg vil vide - Sig:
Hvad bliver der af Frugten
paa det fejre Træ,
der ej ænser Ild, ej Jærn.

Fjølsvid:

22.
(Læg en af dem
paa Ild og bær den
for en Viv, Veen vil dræbe.
Saa føder hun
det Foster, hun bær -
saa stærke har Skæbnen skabt dem).

Svipdag:

23.
Giv mig, Fjølsvid,
fuld Besked,
om hvad jeg vil vide - Sig:
Hvad Hanen hedder
i det høje Træ -
dens ganske Skrud er af Guld!

Fjølsvid:

24.
Vidofner -
(vejrskinnende) staar den
paa en Gren i Mimameid.
Surt plager
med den samme Sorg
Sinmare fra Stund til Stund.

Svipdag:

25.
Giv mig, Fjølsvid,
fuld Besked,
om hvad jeg vil vide - Sig:
Findes der et Vaaben,
som kan fælde Vidofner,
saa Hanen flyver til Hel?

Fjølsvid:

26.
Lævaten -
den som Lopt runed
nedenfor Liglaagen.
Sinmare har den
i et smedet Skrin;
ni stærke Laase lukker.

Svipdag:

27.
Giv mig, Fjølsvid,
fuld Besked,
om hvad jeg vil vide - Sig:
Kommer den tilbage,
der vil drage afsted
og søge at tage den Ten?

Fjølsvid:

28.
Tilbage kan den
drage, som gaar
did for at tage den Ten,
fører han det,
som kun faa ejer,
med til (den gustne Gyge).

Svipdag:

29.
Giv mig, Fjølsvid,
fuld Besked,
om hvad jeg vil vide - Sig:
Hvad Kostbarhed
kan der haves paa Jord,
som kan glæde den gustne Gyge?

Fjølsvid:

30.
Læg i et Skrin
den skinnende Le,
som Vidofner bærer i Benet!
Giv Sinmare den -
saa kan du laane
det Vaaben, du kom for, til Kamp.

Svipdag:

31.
Giv mig, Fjølsvid,
fuld Besked,
om hvad jeg vil vide - Sig:
Hvad hedder den Hal,
som er hyllet i Ild,
troldske, flakkende Flammer.

Fjølsvid:

32.
Hyr er dens Navn,
højt skal den længe
blinke paa Bjærgets Tind.
Ingen har gæstet
den Gyldensal -
man kender den kun af dens Rygte.

Svipdag:

33.
Giv mig, Fjølsvid,
fuld Besked,
om hvad jeg vil vide - Sig:
Hvem danned, hvad jeg selv
har set i Gaarden
inde hos Asernes Sønner.

Fjølsvid:

34.
Une og Ire,
Bare og Ore,
Var og Vegdrasell,
Dore og Ure,
Delling, Atvard,
Lidskjalf og Loke.

Svipdag:

35.
Giv mig, Fjølsvid,
fuld Besked,
om hvad jeg vil vide - Sig:
Hvad hedder det Fjæld,
hvor den favre, jeg ser,
den vidtberømte, hviler?

Fjølsvid:

36.
Lyfjaberg -
det har længe været
syges og sørgendes Fryd.
Hver Viv bliver karsk,
som vinder derop,
selv den, som er dødsenssyg.

Svipdag:

37.
Giv mig, Fjølsvid,
fuld Besked,
om hvad jeg vil vide - Sig:
Hvad hedder de Møer
ved Menglads Knæ, -
de sidder saa søsterligt sammen?

Fjølsvid:

38.
Den første Hlif,
Hliftrasa den anden,
den tredje Tjodvara,
Bjært og Bleg,
Blid, Frid, - -
Eir og Aurboda.

Svipdag:

39.
Giv mig, Fjølsvid,
fuld Besked,
om hvad jeg vil vide - Sig:
Frelser de alle,
der har ofret til dem,
naar der er Nød paa Færde?

Fjølsvid:

40.
Snildt frelser de alle
der har ofret til dem
i et alterhelliget Hus.
Stedtes de end
i den største Fare,
frier de dem ud deraf.

Svipdag:

41.
Giv mig, Fjølsvid,
fuld Besked,
om hvad jeg vil vide - Sig:
Findes der nogen,
der skal naa at sove
i Menglads myge Arm?

Fjølsvid:

42.
Der er ikke nogen,
som skal naa at sove
i Menglads myge Arm,
foruden Svipdag -
den sollyse Mø
blev skabt til at være hans Viv.

Svipdag:

43.
Luk Døren op!
jeg vil ind - gør Plads!
Se, jeg er Svipdag selv!
Men spørg først Menglad
fra mig, om hun vil
blive glad, naar jeg gaar ind til hende.

Fjølsvid:

44.
Menglad! Der er
en Mand herude -
kom og se paa den komne.
Hundene logrer,
Huset sprang op -
jeg tror, det er Svipdag selv.

Menglad:

45.
Højt skal du hænges,
af dit Hoved skal vise
Ravne hakke Øjnene ud,
hvis det ikke er sandt -
hvis Ynglingen ikke
omsider staar ved min Sal.

46.
Hvor kommer du fra?
Hvorfor drog du ud?
Hvad navn har du baaret fra Barn?
Sig det, og din Æt!
Derpaa kan jeg kende,
om jeg ser min Husbond her.

Svipdag:

47.
Svipdag er mit Navn,
Solbjart hed min Far,
derfra drog jeg ad vindkolde Veje.
Nornens Bud
bøjer man ikke,
om end hun gør Uret mod os.

Menglad:

48.
Velkommen hid!
Min vilje jeg fik.
Vær hilset med Haand og Kys!
At se og ses
er den saligste Glæde,
hvor to elsker hinanden.

49.
Jeg vented dig ind
paa mit yndige Fjæld
i lange Døgn og Dage.
Alt hvad jeg ønsked
er opfyldt nu:
du kom til min Sal, du kære.

50.
Jeg higed efter
at hælde mig ind til dig,
du efter al min Ømhed.
Nu er jeg forvist,
jeg skal være hos dig,
saalænge vi begge maa leve.
Anmærkninger:

Dette Digt fortsætter det foregaaende. Muligvis har der ligget andre imellem, som har
behandlet Svipdags Eventyr undervejs. Paa Dansk er Emnet behandlet i Folkevisen ”Ungen Svejdal”.
Vers 2. Fjølsvid, et Navn paa Odin. Her?
Vers 6:4. Svipdag aner ikke, hvad Værd hans eget Navn har - at det kan aabne ham Adgang.
Vers 18:2. Vidofner, en Hane.
Vers 20:1. Mimameid, Yggdrasil.
Vers 22. Denne Virkning har efter den islandske Folketro en haard Bælgfrugt, der drives i Land af Golfstrømmen (Gering).
Vers 24:3,6. Meningen? – Sinmare, en Troldkvinde.
Vers 33:3,6. Meningen?