Tilegnelse Danske Sange (B.C.Sandvig)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Danske Sange af det ældste Tidsrum,
indeholdende blant andet nogle Danske og Norske Kongers Bedrifter


Oversat af
Bertel Christian Sandvig
København, 1779


Til
Hans Excellence
Hr. Gehime-Raad
Luxdorph


Deres Excellence, Naadige Herre!
Deres Excellences imod mig stedse beviiste Bevaagenhed, har givet mig Dristighed til at tilskrive Dem disse Oversettelser af nogle af vore ældste Poesier. Selv een af Fædrelandets største Digtere, og forsynet med den største Indsigt i vort gamle Sprog og Historie, kan Deres Excellence allerbedst dømme saavel om Deres indvortes Værdie, som Oversettelsens Troskab. Jeg vilde agte mig lykkelig, om Deres Excellence gunstigst vilde antage dette,som et ringe Beviis paa den uafladelige Ærbødighed og sande Ærefrygt, hvormed jeg bestandig er

Deres Excellence, Naadigste Herres

Kiøbenhavn
d. 12. Aug. 1779

underdanigste
Anna Magdalena
sal. Godiches Enke.