Trolden i Fjeldet

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Carl Chr. Th. Andersen
(1828-1883)
Islandske Folkesagn og Eventyr

Trolden i Fjeldet
i dansk oversættelse ved
Carl Andersen
1862


Paa Holme i Reydarfjord forsvandt engang Præstens Datter; man søgte længe efter hende overalt, men ingensteds var hun at finde. Op af Fjorden kneiser et spidst Fjeld, der kaldes Skrudur. Bygdens Folk pleiede hver Høst at have deres Kvæg paa Græs der og igjen at hente det derfra efter Juul; aarlig blev det bedste Faar i Flokken borte, men Andet blev aldrig savnet.


Nogle Fiskerbaade kunde engang om Vinteren ikke naae deres sædvanlige Landingsplads; een af dem styrede ind under en Klippe i Skrudur. Der trak Fiskerne Baaden paa Land, satte sig, vaade og forkomne, som de vare, paa en Steenhylde derinde og gave sig til at kvæde Mariasangen. Da aabnede Klippen sig, og en usædvaiilig stor Mandshaand, med en Ring paa hver Finger og et rødt Skarlagens Ærme ovenfor Haandleddet, kom tilsyne og rakte dem et stort Grødtrug med saa mange Skeer i, som der vare Folk til, medens der blev sagt indenfor: »Nu er det min Kones Fornøielse, nu er det ikke min Fornøielse.« Da Fiskerne vare blevne mætte og opfriskede af den varme Grød, forsvandt Truget ind i Klippen igjen. Dagen efter kom de til Land.


Aaret efter, omtrent paa samme Tid, indtraf det Samme med en anden Fiskerbaad. Fiskerne sade paa Steenhylden og kvad Andresangen heelt til Enden. Da kom den samme Haand udaf Klippen med et Trug, fuldt af kogt fedt Hængekjød, og de hørte, at der blev sagt: »Nu er det min Fornøielse, nu er det ikke min Kones Fornøielse[1] . « Mætte vendte de tilbage til Land, da Veiret stillede af.


Der gik nu nogle Aar, indtil Biskop Gudmund reiste rundt paa Østerlandet og indviede Søer og Brønde og bandt Ormen under Fossen i Lagarflod. Han var Gjæst paa Holme. Præsten bad ham da om ogsaa at indvie Skrudur. Men om Natten drømte Biskoppen, at der traadte en stor og prægtig klædt Mand hen til ham og sagde: »Lad være med at indvie Skrudur; thi jeg har mange Sager og ondt ved at flytte dem bort med mig, og det vil jeg sige Dig, at flere Reiser skal Du ikke komme til at gjøre, hvis Du drager til min Hjemstavn for at tilføie mig Skade.«


Men Biskoppen lod være at drage did for at indvie Fjeldet.Fodnoter

  1. Troldens Hustru var nemlig Kristen, derfor fandt hun Fornøielse i Sangen om Jomfru Maria, medens han glædede sig over at høre Sangen om Andre, der var en Trold ligesom han selv.