Udsigt over Indholdet Alvismaal (FM)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Dansk.gif


Den ældre Edda
En samling af de nordiske folks ældste sagn og sange


Oversat og forklaret ved
Finnur Magnusson
1821


Udsigt over Indholdet af Alvismaal


I. Dvergen Alvis opfordrer sin forlovede Brud til i störste Hast at forlade hendes Jomfrubuur, og fölges hjem med ham (1). Förend dette skeer overrumpler Ving-Thor Dvergen, bebreider ham hans fæle Udseende og Herkomst, samt lader ham vide, at hans Byrd ingenlunde berettiger ham til en slig Brud (2). Alvis tilkjendegiver sit Navn og Bolig — siger sig være kommen for at besöge Vognenes Herre — samt antyder et givet Löfte, hvorpaa hans Ret til Fæstemöen grunder sig (3). Ving-Thor modsiger denne Paastand, som Brudens Fader (eller Værge) med det Tillæg, at han selv ej var hjemme da Löftet blev givet, skjöndt han allene af alle Guder var berettiget til at give et sligt (4). Alvis vredes, og spör hvem han er, som troer at raade over den klartskinnende Mö — samt lader ham vide, at kun faa vil kjendes ved ham som en fjærnt-træffende Skytte (5). Ving-Thor fremsiger dette sit Navn, tilligemed sin Faders; ogsaa erklærer han paa ny, at Dvergen aldrig skal faae den unge Mö med hans gode Villie (6). Alvis önsker nu at forliges med Ving-Thor og naae hans Samtykke til det saa höjt attraaede Giftermaal (7). Ving-Thor lader sig da for saavidt bevæge, at han lover sin Gjæst Pigen, naar han kan fortælle alt det fra enhver Verden, som Guden önskede at vide (8). Alvis indgaaer dette Vilkaar, da han har gjennemreist alle ni Verdener og seet eller udforsket alle Væsener (9).

II. Denne Afdeling indeholder Gudens Spörgsmaal og Dvergens Svar, angaaende de forskjellige Elementers og andre Naturgjenstandes forskjellige Benævnelser i Guders, Vaners, Alfers, Menneskers o. fl. Sprog. Her handles da især om: Jorden (10. 11). Himmelen (12. 13). Maanen (14. 15). Solen (16. 17). Skyerne (18. 19). Vinden (20. 21). Vindstille (22. 23). Söen (24. 25). Ilden (26. 27). Skov eller Træ (28. 29). Natten (30.31). Sæd eller Korn (32.33). Öl eller stærk Drik (34. 35).

III. Ving-Thor giver sin store Beundring tilkjende over Dvergens Visdom — men lader ham med det samme vide, at han er bleven ilde narret, da Dagen havde overrasket ham, og Solens Straaler allerede indtrængte i Husene (36).