Udsigt over Indholdet Harbards-Ljod (FM)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Dansk.gif


Den ældre Edda
En samling af de nordiske folks ældste sagn og sange


Oversat og forklaret ved
Finnur Magnusson
1821


Udsigt over Indholdet af Harbards Sang


Samlerens korte prosaiske Overskrift. Vandreren Thor kalder over Vandet til Færgemanden, (1) Harbard svarer blot med et andet Spörgsmaal. (2) Thor begjærer Overfarten, og lover en Dags Kost i Færgelön. (3) Harbard siger Vandreren den Tidende, at hans Moder er död, og at Hjemkomsten slet ikke vil blive lystelig for ham. (4) Thor udtrykker sin Sorg herover. (5) Harbard bebreider ham hans usle Dragt. (6) Thor gjentager kun sin Begjæring og spör om Færgens Ejer. (7) Harbard besvarer Spörgsmaalet, men fortsætter sine Skoser og spör om Vandrerens Navn. (8) Thor svarer omstændelig og fremsætter siden det samme Spörgsmaal. (9) Harbards Svar. (10) Ordvexling i den Anledning. (11-14) — I det Fölgende opregne Thor og Harbard vexelvis nogle af deres mærkværdigste Bedrifter, Thor nemlig α] hans sejerrige Kamp med Hrungner, (15) β] med Thiasse, (19) samt γ] Jætteslægten overhoved, til Menneskeslægtens Vedligeholdelse; (23) δ] Svarangs Sönners Overvindelse (29) og ε] Jætteqvindernes paa Læssöe. (37-39) Harbard bryster sig derimod af Fölgende: α] Daadfuldt og lystigt Ophold paa Öen Algrön i fem Vintre, (16) β] Sejer over syv tryllekyndige Söstre (18) og γ] over flere af Mörkets Nympher, samt δ] Jætten Hlebard; (20) ε] Krigsbedrifter i Valland (24) ζ] heldig Kjærlighed i Österland (30) η] Hærfærd mod Thors eget Rige. (40) Andre herimellem indskudte Stropher indeholde andre Brudstykker af deres Ordstrid og Samtale. (17, 21, 22, 25-28, 31-36, 38) Denne Ordstrid fortsættes uafbrudt, (39-52) Endelig foreslaaer Thor Forlig og gjentager sin förste Begjæring om Overfarten. (53) Harbard nægter den endnu i bestemte Udtryk. (54) Thor beder ham da at vise sig en anden Vej. (55) Denne Bön synes Harbard at opfylde paa en Maade, — men henviser Thor for övrigt til Fiörgyn, hans Bedstemoder. (56) Thor spör om Vejens Længde. (57) Harbard svarer paa en gaadeagtig Maade. (58) Thor ender Samtalen med Trudsler (59) ög Harbard med onde Önsker. (60)