Udsigt over Indholdet Thrymsqvida (FM)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Dansk.gif


Den ældre Edda
En samling af de nordiske folks ældste sagn og sange


Oversat og forklaret ved
Finnur Magnusson
1821


Udsigt over Indholdet af Thrymsqvida


I. Thor vaagner af Sövne, og savner sin ham frastiaalne Tordenhammer Miölner (1). Han betroer Asa-Loke denne Hemmelighed (for at udbede sig hans Medvirkning til Hammerens Gjenerhvervelse) (2).

II. De gaa hen at besöge Freya. Thor begjærer hendes Fjederham af hende til Laans, at den kunde bruges paa et Tog for at opsöge Hammeren (3). Freya overlader den meget beredvillig (4). Loke iföres Fjederhammen og flyver til Jotunheim (5).

III. Ved Lokes Ankomst sidder Thrym paa sin Kongehöj, snoer for Tidsfordriv gyldne Halsbaand til sine Hunde og klipper sine Hestes Manker (6). Hans og Lokes Samtale (7-8). Thrym giver tilkjende at han har skjult Thors Hammer dybt under Jorden, men at den ikke skal gives til nogen, uden til den, der bringer ham Freya. som hans Fæstemö (9).

IV. Loke flyver tilbage til Asgaard. (10) Paa Vejen möder han Thor, (11) som spörger om Udfaldet af hans Reise, og beklager sit stillesiddende Liv (12). Loke besvarer Spörgsmaalet (13).

V. Thor og Loke begive sig atter til Freya. En af dem (formodentlig Loke) anmoder Freya om at paatage sig Brudeslöret, og reise med ham til Jotunheim (14). Hun afslaar denne Begjæring med megen Heftighed (15).

VI. Aser og Asynier holde en stor Raadsforsamling i Anledning af denne vigtige Begivenhed (16). Heimdall, en Asa-Gud, og dog af de vise Vaners Slægt, giver det Raad (17) at klæde Thor i Brudedragt og lade ham bære Freyas store Smykke (for at skuffe Jætten) (18). Thor forkaster dette Raad, af Frygt for Asernes Bebrejdelser (19). Loke forestiller ham at Jætterne snart vilde sætte sig i Besiddelse af Asgaard, hvis han ikke beqvemmer sig dertil (20). Thor lader sig da taalig iföre Brudeklæderne (21). Loke tilbyder sig at kjöre med ham til Jotunheim som hans Kammerpige (22).

VII. Bukkene spændes for Thors Vogn. Bjergene revne og Jorden staaer i Lue, da han ager til Jotunheim (23). Ved de Fremmedes Ankomst befaler Jættekongen Thrym sine Hoffolk at rede Bænkene og modtage hans Brud (24). Han priser sin Rigdom og Overflod; kun Freya manglede ham til hans Lykke, og nu var ogsaa dette önske opfyldt (25).

VIII. Bryllupsgildet holdes om Aftenen. Brudens dröje Maaltid (26). Thrym forundrer sig derover (27). Ternen angiver Aarsagen dertil (28). Thrym vil kysse sin Brud, men forfærdes for hendes flammende Blik (29). Ogsaa her hitter Ternen paa en Undskyldning (30). En Jættinde fordrer Brudens Ringe til Gave, som Venskabs Pant (31). Thrym befaler at Vielsen skal foretages ved at lægge Hammeren Miölner i Brudens Skjöd (32). Thor frydes ved dette Syn — men forsömmer ikke at benytte sig af sit gjenfundne Værge. Han slaaer Thrym ihjel med hans hele Slægt (33) og den gridske Jætinde. Saaledes kom Tordneren atter til sin Hammer (34).