Udsigt over Indholdet Vafthrudnersmaal (FM)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Dansk.gif


Den ældre Edda
En samling af de nordiske folks ældste sagn og sange


Oversat og forklaret ved
Finnur Magnusson
1821


Udsigt over Indholdet af Vafthrudnersmaal.


I. Odins og Friggas Samtale, angaaende hans forehavende Reise (1-3). Hendes Afskedsönsker (4).


II. Odins Reise og Ankomst til Vafthrudners Hall (5). Jættens og Gangraads forelöbige Samtale (6-10).


III. Vafthrudner fremsætter Gaader for Odin under Navn af Gangraad, og denne besvarer dem. De handle om: Dagens Hest (11-12); Nattens Hest (13-14); Luft-Elven Irving, Grændseskjel mellem Guderne paa den ene, Jætter og Mennesker paa den anden Side (15-16); Valpladsen for Surturs og Asa-Gudernes Kamp (17-18); Væddemaal om Liv mod Liv mellem Jætten og Vandreren (19).


IV. Gangraad Fremsætter Gaader for Vafthrudner, og denne besvarer dem. De handle om: Verdens Skabelse af Urjættens Ymers Krop (20-21); Solens og Maanens Herkomst (22-23) ; Nattens og Dagens Oprindelse (24-25); Vinterens og Sommerens Herkomst (26-27); de ældste chaotiske Jætter eller cosmogoniske Ur-kræfter (28-29); Örgelmers (den Urgamles) eller Ymers Oprindelse (30-31); Jætteslægtens Forplantelse (32-33); Bergelmers (den gamle Bjergbeboers) Redning fra den store Flod (34-35); Vindens Oprindelse (36-37); Niords Herkomst fra Vanaheim (38-39); Einheriernes Forlystelser (40-41), om Guders og Jætters Runer — her maaskee Mysteriers hemmelige Lære, den fölgende nemlig, som handler om den Guderne, Menneskene og Verden forestaaende Skjæbne. — Her nævnes de ni Verdener, og de Afdödes Opholdsteder i Under-Verdenen (42-43); De förste Mennesker i den nye Verden, Liv og Livthraser (44-45): den nye Verdens Sol (46-47); De tre store Norner (48-49) i de Guder som overleve Verdensbranden (50-51); Odins Fald og Vidars Hævn (52-53). Den störste Hemmelighed aabenbaret den döende Baldur af hans Fader Odin. Da Vafthrudner spörges derom, og kan ikke besvare Spörgsmaalet, erkjender han Odins Nærværelse og Overmagt i Visdom, og antyder sin forestaaende Död, som en Fölge af den forvovne Ordstrid.