Velleklo (B.C.Sandvig)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif
Dansk.gif


Danske Sange af det ældste Tidsrum,
indeholdende blant andet nogle Danske og Norske Kongers Bedrifter


Oversat af
Bertel Christian Sandvig
København, 1779


Fragmenter af Einar Skalaglams
Velleklo


Ordholden Oddbruger
Mange Skib udrusted',
Glad i Gøndla's Uveir
Afslog Jarlen Ophold.
Han som prøver røde
Maaners Rand, begyndte,
Konger liig i Modet,
Sig i Jern at klæde.


Det er unødvendigt
Ham, som glæder Bodets
Svane, at opegge
Til Strid i Sverde-Regnen.
Tappre Krigsmand rysted'
Pilene af Brynjen:
Dristig mod sin Fiende
Han sit Liv forsvared'.


Mange Feldtslag holdtes,
For af østre Lande
Helten, (saa vilde Guder)
Kongerne drive kunde.
Høi Roes frembær jeg for dig,
O Jarl, som din Faders
Død, med Sverd ombeltet,
Mod Tappre kunde hevne.


Ved dit sterke Anfald
Tappre misted' Livet.
Da forøg'de Jarlen
Tallet af Einheriar.
Skibes tappre Styrer
Lod i Odins Storme
(Høit da løde Sverde,)
Stridens Hede voxe.


Du vandt, tappre Hilmer!
Over dine Fiender,
Deraf voxte Tallet
Af Vallhallas Borg're.
Da tre Jarle-Sønner
Faldt i Piles Sneefog,
Du, o Folkepryder!
Ære dig indlagde.


Den i Strid berømte
Jarl, lod før nedrevne
Templer, for Thors Venner
Atter ny opbygge.
Thi paa hele Havet
Joters Død han forkyndte.
Guderne ham styre!
Lykke faae han i Krigen!


Nu de tappre Krigsmænd
Vende om og offre.
Gudens store Vælde
Altid hielpe Helten!
Nu groer Korn, som forhen,
Jarlen lader glade
Hofmænd nys forladte
Guders Templer bygge.


Nu er under Jarlen
Nordlig Part af Landet.
Vidt krigdristig Hakons
Rige sig udbreder.
Guldets fromme Vogter
Syv Lehn sig underlagde.
Nu betragter Gunnhilds
Land ham med Beundring.


Det var meer at prise,
Mordlysten, fra Norden,
Landenes Forsvarer
Drog til Sogn med Krigsfolk,
Folk af fire Lande
Førte tapper Fyrste.
Lykkelig bevar'des
Krigeren for Folket.


Da mod Sverdemødet
Med Krigsfuglens Glæder
Syv Landsherrer reiste
Paa svagbræded' Skibe.
Hele Norge gienlød,
Da til Hedins Eggting
Heltene sig samled'.
Liig drev ud for Næsset.


Kong Ragnfred Vendemyrd'ren
Siden atter mødte.
Vidt spurgtes Nederlaget
Af den anden Trefning:
Da den tappre Kriger
Skioldene mod Lehnets
Yderst' Kant lod vende,
Og til Landet lagde.


Haard var Striden, førend
Trehundrede Fiender
Under Rovfugls Kløer
Den stridtappre nødte.
Til havskierend' Skibe,
Lykkelig af Byttet,
Gik Hakon, Folkets Styrke.
Krigerne var' glade.


Da skeede det at Skibe,
Komne høit fra Norden,
Under seirvant Hersker
Ned til Danmark løbe.
Horders hielmklædt Fyrste
Da paa Havets Trolde
Foer, for at med Danskes
Tappre Konge tale.


Den gavmilde Konge,
Mørke Skoves Hersker,
Vilde selv forsøge
Først den Helt fra Norden.
Danmarks tappre Eier
Bad Horders Behersker
Mod jernklædte Krigsmænd
Danvirk at beskierme.


Det var ei godt i Striden
Deres Hær at møde,
Skiønt de tappre Hofmænd
Dristigt Anfald giorde.
Da de Frisers Konge,
Nys fra Sønden kommen,
Vender bad og Franker
Gaae mod Flodens Styrer.


Han i Odins Leege
Ørnens Hunger vakte,
Der hvor tappre Heltes
Skiold mod Skiolde stødtes.
Skibes ædle Fører
Saxer tvang at flygte,
Da den Helt forsvared
Volden mod de Tydske.


Paa forjagde Fienders
Marker brynjevæbnet
Helt adspurgte Guder,
Stridens Dag da lærte.
Da han selv holdt Ofring,
Saae han Ravne flyve,
Gothers Blod da Helten
Agtede at spilde.


Jarlen holdt da Feldtslag,
Der hvor aldrig nogen
Før paa Skib var kommet,
Sverdting at holde.
Aldrig har nogen længer
Fra Havet guldranded'
Skiolde, end Hakon da han
Undertvang hele Gotland.


Marken Guders Afkom
Med Krigsdræbte skiulte:
Glad blev han af Seiren,
Odin fik de Slagne.
Hvem tvivler paa at Guder
Forsvare Konge-Fienden?
Jeg troer at rige Guder
Selv Hakons Magt forfremmer.


Hvor veed man vel at under
Een Landsherre ligger
(Det skulde Folk betænke)
Et Land og sexten Jarle?
De tappre Hedins Leege,
Som Helten har vundet,
Til Himlens fire Hiørner
Med største Priis opløftes.