Flokkr om Erlingr Skjalgsson (Sigvatr Þórðarson)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif


Skjaldekvad


Sigvatr Þórðarson


Flokkr om Erlingr Skjalgsson


Oversættelse: C. C. Rafn (1827)


1.
Mangler
[Finnur Jónsson gengiver strofens indhold således: Erling, som rødfarvede ørnenes gule fod, skød sit skib ud for at møde kongen; det er utvivlsomt; hans skib lå så sidebords med kongens skib i den store flåde; siden kæmpede de raske mænd der med sværd.]

2.
Mangler
[Finnur Jónsson gengiver strofens indhold således: Den modige konge fældede krigere; han trængte med kampmod frem på skibet; de faldne lå tæt på rorbænkene; der var en hård kamp udenfor Tunger; fyrsten rødfarvede den brede sø nord for Jæderen; det varme blod strømmede ud i det vide hav; den berømte konge kæmpede.]

3.
Mangler
[Finnur Jónsson gengiver strofens indhold således: Erlings hele mandskab var faldet ved Bukkenøens kyst; den unge konge ryddede skibet nordfor Tunger; Skjalgs raske svigløse søn stod alene fjærnt fra sine venner, længe i løftingen på sit ryddede skib.]

4.
Mangler
[Finnur Jónsson gengiver strofens indhold således: Skjalgs ukuelige søn bad ikke med et ord om fred og liv, uagtet kongens mænds angreb ikke holdt op; men der har ikke været og der vil aldrig herefter komme nogen modigere mand end krigeren på den havombruste jord."]

5.
Mangler
[Finnur Jónsson gengiver strofens indhold således: Erling, han som længe og godt med lyst bevogtede landet - hans landeværn svækkedes ikke - sagde, at 'ørnene skulde klø hinanden bryst mod bryst', da han talte indholdssande ord til Olav efter kampen hist ved Utsten; før havde han været rede til dyst.]

6.
Mangler
[Finnur Jónsson gengiver strofens indhold således: Erling faldt, og den mægtige fyrste fik det ordnet således tilligemed sejren; ingen bedre mand lider døden; jeg kender ingen anden, som fremdeles vil forstå at værne om sin magt hele sin levetid, uagtet han ikke tidlig lader sit liv.]

7.
Mangler
[Finnur Jónsson gengiver strofens indhold således: Aslak har gjort sig skyldig i en frændebrøde; Hørdalands bevogter er dræbt; få (ingen) skulde således vække ufred; man kan ikke nægte, at der er tale om frændedrab; fødte slægtninge skulde ave deres ilsind; de skulde huske de gamle ord.]

8.
Mangler
[Finnur Jónsson gengiver strofens indhold således: Jeg deltog ikke videre glad i drikkelaget ved jul, den dag, da man fortalte mig om Erlings død ved svigefuld færd, hans, som rådede for Jæderen; denne udmærkede mands drab vil lære mig at bøje mit hoved af sorg; fordum har jeg løftet det højere - det drab var tungt."]

9.
Erling var den bolde
Olaf Tryggvesøns Svoger;
Jarlers Æt han skrækked,
Som ej Kongen mægted;
Siden Bønders strænge
Herre gav sin sin anden
Søster til Røgnvald, Baade
Var det for Ulfs Fader. (1)

10.
Flere Kampe ingen
Mægtig Lehnsmand førte,
End den raske Erling,
Djærv han stod i Striden;
Hjemmefra den gjæve
Mand bar fyrigt Hjærte;
Fremmerst gik han i Slaget,
Højt blandt Helte anseet.


Fodnoter:

1) Røgnvald.


Kilder:

1. Oldnordiske Sagaer - Kong Olaf Tryggvesøns Saga, Bind 1-3, oversatte af C. C. Rafn, København, 1826-27
2. Finnur Jónsson: Den norsk-islandske Skjaldedigtning, Bind 1-2, København, 1912-15

Titel, disposition, strofernes nummerering og evt. indskudte bemærkninger følger Finnur Jónsson. De steder, hvor oversætteren har udeladt en strofe, er Finnur Jónssons udgave af strofen indsat. (Dette er altid markeret tydeligt.)

Finnur Jónssons oversættelse er strengt taget mere en parafrase end en oversættelse, idet kenninger som regel gengives med et enkelt ord. Kvadets indhold går forud for dets form. Jónssons eget mål var, at den danske oversættelse skulle "være til praktisk nytte."