Hvordan Norge ble bebygd

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif
Original.gif
Original.gif
Original.gif


Hvordan Norge ble bebygd
Hversu Noregr byggdist


Jon Julius Sandal

Oslo ⓒ 2016Fornjots etterkommere

Nå skal det berettes, hvordan Norge først ble bebygd, og hvilke kongeslekter oppsto der og i andre land, og hvorfor de kalles Skjøldunger, Budlunger, Bragninger, Audlinger, Vølsunger eller Nivlunger, og som kongeslektene nedstammer fra.

Fornjot het en mann. Han hadde tre sønner; en var Hle, den andre Loge, den tredje Kåre. Kåre hersket over vinden, Loge for ilden og Hle for havet. Kåre var far til Jøkul, far til kong Snø. Hans barn var Torre, Fonn, Driva og Mjøll. Torre var en gjev konge. Han rådde over Jotland,[1] Kvenland og Finland. Han blotet kvenene til, for snø og godt skiføre. Det var deres velstand. Dette blotet skulle holdes midtvinters, og var derfra kalt for torremåned.[2]

Kong Torre hadde tre barn. Sønnene Nor og Gor og datteren Goe. Goe forsvant, og Torre blotet en måned senere enn han var vant til, og siden er måneden som begynner da kalt for goemåned.[3] Nor og Gor lette etter søsteren sin. Nor kjempet store slag vest om Kjølen, og drepte kongene Ve og Vei, Hunding og Herning. Nor la under seg alt land helt ut til kysten. Brødrene møttes igjen i den fjord som nå kalles Norafjorden.[4] Nor dro videre opp på Kjølen til det sted som heter Ulvemo.[5] derfra fór han om Østerdalen og videre gjennom Varmland til vannet Vänern, og videre ut til kysten. Nor la under seg alt landet, alt vest for denne landegrense. Dette land heter i dag Norge.

Midtvinters kom han til Hedmark. Der rådde kong Rolv i Berget. Rolv var sønn av jotnen Svade fra Dovre i nord og Åshild, datter av kong Øystein, som lenge hadde styrt Hedmark. Rolv i Berget hadde tatt Goe og giftet seg med henne. Men når hun hørte om Nor, bror sin, fór hun og møtte ham, hun og Rolv. Rolv overga seg til Nor og ble hans mann. Deretter gikk Nor til veitsle[6] hos mågen sin. Der fikk han til hustru, Rolvs søster Hadda, datter til jotnen Svade. Etter dette fór han vestover igjen til havet, og møtte der Gor, bror sin. Han kom nordfra, fra Nordishavet,[7] og hadde lagt under seg alle øyene på ferden, både bygde og ubygde. Brødrene delte riket i mellom seg. Nor fikk fastlandet alt nord fra Jotunheimen og sørover til Alvheim,[8] det heter Norge, mens Gor fikk alle øyene som lå på babord for skipet hans,[9] og fortsatte ferden videre nordover.

Disse var sønner av Gor sjøkonge: Beite og Heite, Meite og Geite. Beite sjøkonge tok skipet[10] inn i Trondheim og inn i Beitsjø.[11] Han lot bygge skipsslede under skipet, for det var mye snø og sledeføre godt. Beite tok plass bak i løftingen, tok styret og lot mennene sine heise opp seilet og lot dem dra skipet nord over Namdalseid,[12] til Namdalen. Han la under seg alt landet som lå på babord side.

Beite sjøkonge var far til Heite sjøkonge, far til Svade, men Geite var far til Glamme og Gylve. Meite sjøkonge var far til Mævil og Myndil. Myndil var far til Ekkil og Skekkil.

Nor og Hadda Svadesdatter var foreldre til Trond og Gard med tilnavnet Agde. Da de skiftet arven, fikk Trond Trondheim, og Trondheim har navn etter ham. Gard Agde var far til Hord, Rugalv, Trym, Vegard, Frøygard, Torgard og Grjotgard. Hord fikk Hordaland i arv. Hans sønn var Jøvur eller Jøsur, far til kong Hjør, far til Hjørleiv den kvinnekjære. Rugalv fikk Rogaland. Hans sønn var Ragnvald, far til kong Augvald. Trym eide Agder. Han hadde sønnene Agde og Agnar, far til Ketil Trym, som rådde over Tromøy. Vegard eide Sogn. Han var far til Værorm, far til Vemund den gamle, som også ble kalt for Sygnatrauste. Frøygard eide Fjordene og Fjaler. Hans sønner var Frøystein den gamle, som bodde på Gaular, og Frøybjørn, far til Audbjørn, far til Arinbjørn Firdejarl. Torgard eide Sunnmøre. Hans sønn var Torvid, far til Arnvid treserkbane, far til Slævid og Bråvid. Grjotgard eide Nordmøre. Hans sønn var Salgard, far til Grjotgard, far til Sølve, far til Høgne på Nærøy, far til Sølve Viking og Hild den smale, som var gift med Hjørleiv den kvinnekjære. Deres sønn var Halv Berserk. En annen sønn til Grjotgard var Sigar, far til Signe, som var gift med Harald Namdalsjarl, far til Herlaug, far til Grjotgard, far til Håkon jarl, far til Sigurd jarl, far til Håkon Ladejarl.

Raum tok rike etter sin far Nor. Han hersket over Alvheim, et vidt rike omkranset av elvene som har sitt opphav der. Der faller Lågen øst fra dalen til Mjøsa, men Vorma i Glomma og siden til havet. Fra Verma faller Rauma nedover Romsdal. Av Verma faller Østre-Elv[13] gjennom Østerdalen, ut i Vänern, og derfra Götaälv til havet.

Rundt juletider hadde kong Raum drikkelag sammen med Bergfinn, sønn av Trym jotun fra Verma, og tilbrakte nettene hos Bergdis, søster hans. Etter dette fikk hun tre sønner, Bjørn, Brand og Alv. Bergfinn fostret opp Alv, og fikk navnet Finnalv. Björn vokste opp sammen med sin mor og ble kalt Jotunbjørn. Brand sendte hun til Raum, far sin. Han ga Brand til gudene og ble han deretter kalt for Gudbrand.

Kong Raum gav ham Gudbrandsdalen, Jotunbjørn fikk Romsdalen, og Alv fikk Østerdalen alt nord for Vänern, fra Götaälv og nord til Glomma. Det heter siden Alvheim.

Gudbrand Dalekonge var far til Audleiv, far til kong Gudmund. Hans sønn var Gudbrand, som ikke ville kalles konge og tok istedenfor jarls navn. Dette fordi han aktet å bli Nordens rikeste jarl. Hans sønn var Geirmund jarl, far til Rodgeir jarl, far til Gudbrand, som ville hverken være konge eller jarl og ble derfor nevnt herse. Han regjere like fullt som en konge og i stor velmakt. Alle hans etterkommere er siden titulert herse.

Jotunbjørn den gamle var far til kong Raum, far til Rossbjørn, far til Orm Skjellsmule,[14] far til Knøtt, far til Torulv Halm og Ketil Romsdøl. Torulvs sønn var Helge, far til Berse, far til Tormod, far til Torlaug, mor til Tunge-Odd.

Finnalv den gamle fikk Svanhild. Hun ble kalt Gullfjør. Svanhild var datter av Dag Dellingsson og Sol, datter av Mundilfare. Deres sønn var Svan den røde, far til Sjøfare, far til Ulv, far til Alv, far til Ingemund og Øystein. Raum den gamle fikk senere Hilde, datter av Gudrød den gamle, sønn av kong Sølve, som først ryddet der som nå heter Solør. Hans sønner var Gudrød, Hauk, Hadding, og Ring. Gudrød ble konge etter far sin, og alle av hans slekt var konge etter ham. Øystein Illråde var hans sønn. Han gjorde hunden sin Saur til inntrøndernes konge, fordi de hadde drept hans sønn Anund som kongen hadde satt for å ha tilsyn med landet.


Slektstavle fra Hød

Hød eide det rike som kalles Hadeland. Hans sønn var Hødbrodd, far til Rolf, far til Romund berserk, far til Håmund, Hake og Gunnlød, mor til Utstein og Innstein. Håmund var Hordajarl. Han var far til Rok den svarte og Rok den hvite. Hake var far til Rodgeir, far til Rodmar, far til Hake berserk. Gunnlød var datter av Rok den svarte, men mor til Rodmund Gripsson. Hadding, sønn av Raum, hersket over Hallingdal og Telemark. Hans sønn var Hadding, far til Hadding, far til Høgne den røde. Etter han styrte riket tre Haddinger etter hverandre. Helge Haddingskate var med en av dem.

Kong Ring, Raums sønn, eide Ringerike og Valdres. Han fikk datter av Vivil sjøkonge. Deres sønn var Halvdan den gamle. Da han fikk kongemakt gjorde han et stort blot midtvinters, for at han måtte ha makt og leve tre hundre vintre, slik det ble sagt at Snø den gamle hadde levd. Men spådommene sa han ikke kunne leve mer enn en mannsalder, men den skulle vare tre hundre vintre og ingen mann eller kvinne skulle være uten rang i hans ætt. Han var en stor kriger og herjet vidt omkring i Austerveg. Der drap han kong Sigtrygg i tvekamp. Han fikk Alvny, datter av kong Eymund av Holmgard. De fikk sammen ni sønner. En het Tengil også kalt Manntengil, Ræse, Gram, Gylve, Hilme, Jøvur, Tigge, Skyle og Harre. Det er sagt at alle de ni brødrene var jevngamle og at de ble så gjeve at deres navn er siden brukt som hedersnavn og kongenavn. Det er sagt at ingen av dem fikk barn og at alle døde samtidig i kamp. Men Halvdan og Alvny hadde ni andre sønner. Det var Hilde, Nevil, Aud, Skeiv, Dag, Brage, Budle, Lovde, Sigar. Hilde, Sigar og Lovde var alle krigskonger, Aud, Budle og Nevil var sjøkonger, Dag, Skeiv og Brage hersket over landeiendommer.

Dag fikk Tora Drengemor til hustru og de fikk sammen ni sønner. Den ene het Ole, den neste Åm, den tredje Jøvur, den fjerde Arngrim. Ole ble far til Dag, far til Oleiv, far til Ring, far til Olav, far til Helge, far til Sigurd Hjort, far til Ragnhild, mor til Harald Hårfagre. Denne delen av Haralds slekt heter Døglinger.

Arngrim fikk Øyfura. Deres sønn var Anganty berserk.

Brage den gamle var konge i Valdres. Han var far til Agnar, far til Alv, far til Eirek, far til Hild, mor til Halvdan den milde, far til Gudrød, far til Halvdan Svarte, far til Harald Hårfagre. Denne delen av Haralds slekt heter Bragninger.

Skeiv var konge på Voss. Hans sønn var Skjold, far til Eirek, far til Alrek, far til Eirek den veltalende, far til Ålrek den navngjetne, far til Vikar, far til Vatnar, far til Imald og Eirek, far til Gyde, Harald Hårfagres hustru. Det er Skilvingeætt eller Skjoldungesætt.

Hilde var Halfdans fjerde sønn. Han var far til Hildebrand, far til Vigbrand, far til Hilde og Herbrand, far til Harald fra Grenland, far til Åse den storråde, mor til Halvdan Svarte, far til Harald Hårfagre. Sigar var far til Siggeir, som fikk Signe, datter til kong Vølsung. Sigar var også far til Sigmund, som fikk Hild, datter av kong Grjotgard fra Møre. Hans sønn het Sigar, far til Signe. Han lot drepe Hagbard ved hengning. Denne kongeslekt heter Siklinger.

Lovde var en stor konge. Hæren som var med ham kaltes for Lovdar. Han herjet i Reidgotaland og ble konge der. Hans sønner var Skekil sjøkonge og Skule, far til Egde, far til Hjalmte, far til Øylime, far til Hjørdis, mor til Sigurd Fåvnesbane, far til Åslaug, mor til Sigurd orm i øye, far til Åslaug, mor til Sigurd Hjort, far til Ragnhild, mor til Harald Hårfagre. Denne delen av Haralds slekt heter Lovdunger.

Aude og Budle var sjøkonger. De kjempet i lag med hver sin hær. De kom med flokkene til Sakslands og herjet vidt omkring. De la under seg Valland og Saksland og rådde over disse landene. Aude hadde Valland. Han var far til Frode, far til Kjår, far til Ølrun. De kalles Audlinger.

Budle hadde Saksland. Han var far til Attil, far til Vivil, far til Læve, far til Budle, far til Sørle eller Serle, Atle og Brynhild, mor til Åslaug. Denne delen av Haralds slekt heter Budlunger.

Kong Nevil var far til Heimar, far til Øynev, far til Rakne, far til Gjuke, far til Gunnar, Høgne, Gudrun, Gudny og Gullrand, og de kalles Nivlunger.

Nå er de kvinner beskrevet, de som først var i slekt med Halvdan den gamle. Men da den første kvinne kom inn i slekten var det gått tre hundre vintre siden Halvdan blotet for et langt liv og kongeriket sitt.

Slektstavle

Kong Alv den gamle regjerte i Alvheim. Han var far til Alvgeir, før til Gandalv, far til Alvhild. Alvhild var mor til Ragnar Lodbrok, far til Sigurd orm i øye, far til Åslaug, mor til Sigurd Hjort, far til Ragnhild, mor til Harald Hårfagre.

Harald den gamle, sønn av Valdar den milde Roarsson, var gift med Hervor Heidreksdatter, datter av kong Heidrek. Deres sønn var Halvdan den snedige, far til Ivar den vidstrakte, far til Aud den djuptenkte. Hun var gift med Rørek Ringslengja. Deres sønn var Harald Hildetann. Senere ble Aud gift med kong Rådbard. Deres sønn var Randve, far til Sigurd Ring, far til Ragnar Lodbrok, far til Sigurd, far til Åslaug, mor til Sigurd, far til Ragnhild, mor til Haralds Hårfagre, som først ble enevoldskonge over Norge.


Haralds slekt fra Odin

Bure heter en konge som hersket over Tyrkland. Hans sønn var Bor. Bor var far til Odin Åsakonge, far til Frøy, far til Njord, far til Frøy, far til Fjolne, far til Svegde, far til Vanlande, far til Visbur, far til Domalde, far til Domar, far til Dyggve, som vi kaller Trygve, far til Dag, far til Agne Skjalvsbonde, far til Alrek, far til Yngve, far til Jørmunfrode, som vi kaller Jørund, far til Ån den gamle, som vi kaller Aun, som ni vintre drakk av horn for alders skyld før han døde. Aun var far til Egil Tunnedolg, far til Ottar Vendelkråke, far til Adil i Uppsala, far til Øystein, far til Yngvar den gråhårede, far til Braut-Anund, far til Ingjald den illråde, far til Olav Tretelgja, far til Halvdan Kvitbein, far til Øystein, far til Halvdan den gavmilde og matgjerrige, far til Gudrød Veidekonge, far til Halvdan Svarte, far til Harald Hårfagre.

Slektstavle

Skjold het sønn av Odin Åsakonge. Han var far til Fridleiv, far til Fred-Frode, far til Fridleiv, far til Håvard den handramme, far til Frode, far til Vermund den vise, far til Olav den smålåtne, far til Dan den storlåtne, far til Frode den fredsomme, far til Fridleiv, far til Frode den frøkne, far til Ingjald Starkodsfostre, far til Rørek den sparsomme, far til Halvdan, far til Rørek Ringslengja, far til Harald Hildetann. Haralds bror het Randve, far til Sigurd Ring. Slik er slektstavlen til Harald Hårfagre, som før er sagt.

Haralds slekt fra Adam

Adam ble skapt av gud, først av alle menn. Set var hans sønn, hans sønn Enosj, hans sønn Kenan, hans sønn Mahalalel, hans sønn Jared, hans sønn Enok, hans sønn Metusjalah den gamle, hans sønn Lamek, - dette var den første verdensalder, - hans sønn var Noah, som tømret arken, hans sønn Jafet, hans sønn Javan, hans sønn Sekem, hans sønn Ciprus, hans sønn Cretus eller Celius, hans sønn Saturn på Kreta, hans sønn Jupiter, hans sønn Darius, hans sønn Erichthonius, hans sønn Tros, hans sønn Ilios, hans sønn Laomedon, hans sønn var Priamos. Han var hovedkonge.

Munnon eller Mennon het en konge i Troja. Han fikk Troanam, datter av kong Priamos. Hans sønn heter Tror, som vi kaller Tor, hans sønn var Loricha, som vi kaller Lorride, hans sønn Eredei, som vi kaller Eindrid, hans sønn Vingetor, hans sønn Vingener, hans sønn Mode, hans sønn Magi, som vi kaller Magne, hans sønn Seseph, hans sønn Beduigg, hans sønn Atra, hans sønn Trinan, hans sønn Heremoth, er som vi kaller Hermod, hans sønn Skjaldin, som vi kaller Skjold, hans sønn Beaf, som vi kaller Bjår, hans sønn Godolv, hans sønn Bure, som vi kaller Finn, hans sønn Frjålav, som vi kaller Bors, hans sønn Voden, som vi kaller Odin. Han var kong over Tyrkia. Hans sønn Skjold, hans sønn Fridleiv, hans sønn Fred-Frode, hans sønn Herleiv, hans sønn Håvard den handramme, hans sønn Frode, hans sønn Vemund den vise, hans datter Ålov. Hun var mor til Frode den fredsomme. Hans sønn Fridleiv, hans sønn Frode den frøkne, hans sønn Halvdan, hans sønn Roar, hans sønn Valdar den milde, hans sønn Harald den gamle, hans sønn Halvdan den snedige, hans sønn Ivar Vidfadme, hans datter Aud den djuptenkte, hennes sønn Randver, hans sønn Sigurd Ring, hans sønn Ragnar Lodbrok, hans sønn Sigurd orm i øye, hans datter Åslaug, hennes sønn Sigurd Hjort, hans datter Ragnhild, hennes sønn kong Harald Hårfagre. Denne slektstavlen spenner over sytti slektsledd medregnet Adam og Harald.


Hvilke konger som har styrt Norge

Harald Hårfagres sønn het Sigurd Rise, hans sønn Halvdan, hans sønn Sigurd Syr, hans sønn Harald Hardråde, bror til Olavs den hellige, hans sønn Olav Kyrre, hans sønn Magnus Berrføtt, hans sønn Harald Gille, hans sønn Sigurd Munn, hans sønn Sverre Magnus, hans sønn Håkon Harmdøde, hans sønn Håkon den gamle, hans sønn Magnus Lagabøte, som sendte lovbok til Island som kalles Jonsbok, hans sønn Håkon Hålegg, hans datter Ingebjørg, hennes sønn Magnus den gode Eiriksson hertug, hans sønn Håkon, hans sønn Olav, som da var ti år da hans far døde. Han var konge over Norge, Danmark og alle de skatteland som grenser der til, og rettmessig arving over hele Sveariket, som Albrecht styrte, sønn til greven av Mecklenburg. Han var søstersønn av kong Magnus den gode, Olavs farfar. Denne Olav ble oppkalt etter kong Olav den hellige Haraldsson etter kongens eget ønske. Han var konge da denne bok ble skrevet. Da var det gått 1387 år siden vår herre Jesu Kristi fødsel.

Capitulum

Disse har styrt Norge. Kong Olav, som før ble sagt, før han kong Håkon, før han kong Magnus den gode, før han Håkon Hålegg, før han Eirek og Magnus, før dem Magnus, som satte boken, før han kong Håkon den unge, sammen med Håkon den gamle, far sin, før han Inge Bårdsson og Erling Steinvegg og Filippus Baglerkonge, før dem Håkon Harmdøde, før han Sverre Magnus og flere løgnkonger i hans tid, før han Magnus Erlingsson og Øystein Birkebein, før dem Håkon Herdebrei, før han Inge Kryppling og Øystein og Sigurd Munn, før dem Harald Gillekrist og Magnus den blinde og Sigurd Slembedjakn, før dem Sigurd Jorsalfar, Øystein og Olav, etter Magnus Berrføtt og Håkon Torefostre, før dem Olav Kyrre og Magnus, far til Håkon Toresfostre, før dem Harald Hardråde, før han Magnus den rike, sønn til Olav den hellige, før han Svein Alfivasson og Knut den rike, før dem Olav den hellige Haraldsson, før han Eirek jarl, Svein jarl og Håkon jarl, før dem Olav Trygvesson, før han Håkon blotjarl den rike, før han Harald Gråfeld, før han Håkon Adalsteinsfostre, før han Eirik Blodøks, før han Harald Hårfagre, som først ble enevoldskonge over Norge, og som sagaene beretter.

Kong Olav Håkonssons forsvinning

Året etter forsvant kong Olav Håkonsson. Danskene sa han var død, men nordmennene ville ikke tro det. Da ble dronning Margrete satt som riksstyrer over Norge og Danmark. Hun var mor til kong Olav og datter av Valdemar danekonge. Det er etter at hun lot ta Albrecht til fange.
Fotnoter

 1. I senere utgaver er Jótland (hdr.) ofte byttet ut og forvekslet med Gotland, men Jótland er det norrøne navnet på danske Jylland. I sagaen er Jótland et fellesnavn for Kvenland og Finland, Fornjots kongerike i nord. Det danske Jylland kunne umulig stemme med de geografiske forhold, og for å skape større forvirring ble Jótland derfor byttet ut med Gotland. Hermann Pálsson, mener sagaens Jótland har å gjøre med et folkeslag i nord (tjuder), som lenge herjet på samene østfra, og som på grunn av navnelikheten senere er blitt forvekslet med jótar (dvs. jyder). Hermann Pålsson påpeker videre sagnets samiske opphav (H. Pálsson 1997, Úr Landnorðri, s: 15). En annen mulig tolkning kan være at navnet er en forkortet variant av Jötunland? Men urjotnen Fornjot og hans ætt er en jotunslekt i norrøn diktning. I norrøne kilder er de nordligste folkeslag, samer og finner, ofte forbundet med både jotner, riser og trolldom. I to varianter av Heidreks saga er bl.a, dette skrevet: «Svo er sagt að í fyrndinni var kallað Jötunheimar norður í Finnmörk, en Ýmisland fyrir sunnan millum og Hálogalands; þar bjuggu þá risar víða, en sumir hálfrisar. Var þá mikið samband þjóðanna, því að risar fengu kvenna af Ýmislandi.» ... «Svo finnst ritað í fornum bókum að Jötunheimar voru kallaðir norður um Gandvík en fyrir sunnan Ýmisland. En áður Tyrkjar og Asíumenn komu á Norðurlönd, byggðu norðurálfurnar risar og sumt hálfrisar. Gjörðist þá mikið samband þjóðanna; risar fengu sér kvenna úr Mannheimum en giftu þangað dætur sínar.»
 2. norr. Þorri, Þorra mánuðr, er navnet på den norrøne vintermåneden, som strekker fra rundt midten av januar og til rundt midten av februar.
 3. norr. Gói, gjømåned.
 4. norr. Nórafjörðr. Norafjorden er en fjordarm av Sognefjorden på nordsida av fjorden i Sogndal kommune. I Sogndalsfjordens munning finner en også Nornes og stedsnavnet Norum, et dativ plur. av nor, jfr. mannsnavnet Nor.
 5. norr. Úlfamóar.
 6. norr. veisla, Gjestebud.
 7. norr. Dumbshaf.
 8. Landet mellom Glomma og Götaälv.
 9. elliða hans
 10. elliða
 11. Beitstadfjorden.
 12. tidl. Ellidaeið i håndskiftet, jfr. skipet Elliði. Se Norsk stadnamnleksikon; Elda av Eldueið.
 13. norr. Eystri-Elfr, muligens Trysilelva−Klarälven?
 14. norr. skeljamoli.